Pozostałe szkolenia!

Prowadzimy wiele innych nie opublikowanych na naszej stronie szkoleń bardzo mocno dedykowanych dla Państwa. W razie zainteresowania prosimy o kontakt z nami.

Auditor Wewnętrzny HACCP

Kod szkolenia

Liczba dni

(godzin)

Temat

AW-HACCP

2

(16 h)

Auditor Wewnętrzny HACCP

 

Najlepszym narzędziem dla rozwoju organizacji jest skutecznie monitorowany system za pomocą wewnętrznych auditów. Tylko obiektywne i cykliczne przeprowadzanie auditów wewnętrznych daje potencjały do doskonalenia. Szkolenie to przybliży Państwu wiedzę o systemie auditów wewnętrznych prowadzonych zgodnie ze standardem ISO 19011. Uczestnicy poznają najlepsze techniki i praktyki auditowania systemu bezpieczeństwa żywności wg normy ISO 22000 ze szczególnym uwzględnieniem planowania, przeprowadzania, oceniania i raportowania wyników auditów oraz oceniania skuteczności działań korygujących.


  

Dla kogo:

 • kandydaci na Auditorów Wewnętrznych HACCP i/lub systemu ISO 22000
 • personel odpowiedzialny za system auditowania
 • osoby biorące udział w doskonaleniu systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności za pomocą auditów wewnętrznych

 

PLAN SZKOLENIA:

 

1-szy dzień: 

Godzina

Temat

08:00÷08:15

Powitanie - wprowadzenie

08:15÷09:30

Wymagania prawne w Polsce i Unii Europejskiej

09:30÷10:30

Podstawy systemu HACCP, GMP, GHP

10:30÷10:45

Przerwa kawowa

10:45÷11:30

Warsztat 1:

Podstawy systemu HACCP, GMP, GHP (instrukcja, procedura)

11:30÷13:00

Rodzaje zagrożeń i wpływ na jakość zdrowotną żywności, źródła zagrożeń (chemiczne, fizyczne, mikrobiologiczne - zatrucia pokarmowe)

13:00÷13:30

Obiad

13:30÷14:00

5 korków - Metodyka wdrażania systemu HACCP

14:00÷15:00

7 zasad systemu HACCP

15:00÷15:50

Podstawy auditowania - procedura, dokumentowanie, działania poauditowe

15:50÷16:00

Zakończenie - 1 dzień

 

2-gi dzień: 

Godzina

Temat

08:00÷08:10

Powitanie - 2 dzień

08:10÷10:30

Omówienie dokumentacji auditowej i zasad auditu

10:30÷10:45

Przerwa kawowa

10:45÷13:00

Warsztat 2:

Symulacja auditu wewnętrznego (przegląd: otoczenia, strefy specjalnej, infrastruktury, procesów produkcji, personelu, procesów mycia i dezynfekcji, magazynowania oraz DDD)

13:00÷13:30

Obiad

13:30÷14:15

Interpretacja wymagań względem Codex Alimentarius

14:15÷15:00

Warsztat 3:

Ocena niezgodności i przypisanie do poszczególnych punktów Codex Alimentarius

15:00÷15:45

Test

15:45÷16:00

Zakończenie - wydanie certyfikatów


 

Korzyści dla Państwa:

 • przeszkolony personel uprawniony do przeprowadzania wewnętrznych auditów systemu HACCP i/lub ISO 22000
 • badanie skuteczności systemów bezpieczeństwa żywności
 • możliwości doskonalenia wdrożonych i certyfikowanych systemów bezpieczeństwa żywności
 • wszechstronna wiedza uczestników dotycząca weryfikacji systemu HACCP w układzie ciągłego ich doskonalenia

  

Data szkolenia

Cena netto

Cena netto

Miejsce szkolenia

bez noclegów z noclegami

19÷20.02.2018

1 100 1 500 Kraków
17÷18.05.2018
06÷07.09.2018
22÷23.11.2018

 

W cenie szkolenia wliczone są:

 • poczęstunki w przerwach na kawę
 • obiad
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat Auditora Wewnętrznego HACCP
 • dla opcji z noclegami (2 noclegi oraz pełne wyżywienie)

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z nami.

Zdecydowanych na szkolenie prosimy o nadesłanie karty zgłoszenia.