Pozostałe szkolenia!

Prowadzimy wiele innych nie opublikowanych na naszej stronie szkoleń bardzo mocno dedykowanych dla Państwa. W razie zainteresowania prosimy o kontakt z nami.

Auditor Wewnętrzny ISO 14001

Kod szkolenia

Liczba dni

(godzin)

Temat

AW-14001

2

(16 h)

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001

 

Najlepszym narzędziem dla weryfikacji skuteczności Systemu Zarządzania Środowiskiem są audity wewnętrzne. Szkolenie to przybliży Państwu wiedzę o systemie auditów wewnętrznych prowadzonych zgodnie ze standardem ISO 19011. Uczestnicy poznają najlepsze techniki i praktyki auditowania Systemu Zarządzania Środowiskiem w/g normy EN ISO 14001:2015 ze szczególnym uwzględnieniem planowania, przeprowadzania, oceniania i raportowania wyników auditów oraz oceniania skuteczności działań korygujących.


  

Dla kogo:

 • kandydaci na Auditorów Wewnętrznych EN ISO 14001:2015
 • personel odpowiedzialny za audity wewnętrzne Systemu Zarządzania Środowiskiem 
 • osoby biorące udział w doskonaleniu Systemu Zarządzania Środowiskiem za pomocą auditów wewnętrznych

 

PLAN SZKOLENIA: 

 

1-szy dzień: 

Godzina

Temat

08:00÷08:20

Powitanie - wprowadzenie

08:20÷08:30

Nowy model zarządzania środowiskowego

08:30÷09:00

Rozdział 4: Kontekst organizacji w/g PN-EN ISO 14001:2015
09:00÷09:30 Rozdział 5: Przywództwo
09:30÷10:30 Warsztat 1:

Identyfikacja kontekstu i szacowanie ryzyka

10:30÷10:45 Przerwa kawowa

10:45÷11:30

Warsztat 2:

Programy zarządzania środowiskowego

11:30÷12:15 Rozdział 6: Planowanie
12:15÷13:00 Rozdział 7: Wspomaganie

13:00÷13:30

Obiad

13:30÷14:00

Rozdział 8: Operacje
14:00÷14:30

Warsztat 3:

Identyfikacja aspektów środowiskowych

14:30÷15:00

Rozdział 9: Ocena rezultatów

15:00÷15:50 Rozdział 10: Doskonalenie

15:50÷16:00

Zakończenie - 1 dzień

 

2-gi dzień: 

Godzina

Temat

08:00÷08:30

Powitanie i podsumowanie 2-dnia

08:30÷08:45

Wytyczne do auditowania

08:45÷09:00

Definicje dotyczące auditowania

09:00÷09:30

Zarządzanie programem auditów

09:30÷10:30

Warsztat 4:

Sporządzanie planu auditu

10:30÷10:45

Przerwa kawowa

10:45÷11:30

Zasady auditowania w/g normy PN-EN ISO 19011:2012

11:30÷12:30

Warsztat 5:

Sporządzanie listy pytań

12:30÷13:00

Działania auditowe

13:00÷13:30

Obiad

13:30÷14:00

Warsztat 6:

Definiowanie niezgodności

14:00÷14:30

Działania poauditowe

14:30÷15:00

Kompetencje i ocena auditorów

15.00÷15.50

Test

15:50÷16:00

Zakończenie - wydanie certyfikatów

 


 

Korzyści dla Państwa:

 • przeszkolony personel uprawniony do przeprowadzania wewnętrznych auditów Systemu Zarządzania Środowiskiem w/g normy EN ISO 14001:2015 
 • badanie skuteczności Systemu Zarządzania Środowiskiem
 • możliwości doskonalenia wdrożonego i certyfikowanego Systemu Zarządzania Środowiskiem
 • wszechstronna wiedza uczestników dotycząca weryfikacji Systemu Zarządzania Środowiskiem w układzie ciągłego doskonalenia

  

Data szkolenia

Miejsce szkolenia

Cena netto

Cena netto
bez noclegu z noclegiem
13÷14.02.2018 Kraków 1 100  1 500
10÷11.04.2018 Zakopane
19÷20.06.2018 Kraków
29÷30.08.2018 Zakopane
09÷10.10.2018 Kraków
11÷12.12.2018  Zakopane

 

W cenie szkolenia wliczone są:

 • poczęstunki w przerwach na kawę
 • obiad
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat Auditora Wewnętrznego ISO 14001
 • dla opcji z noclegami (2 noclegi oraz pełne wyżywienie)

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z nami.

Zdecydowanych na szkolenie otwarte prosimy o nadesłanie karty zgłoszenia