Pozostałe szkolenia!

Prowadzimy wiele innych nie opublikowanych na naszej stronie szkoleń bardzo mocno dedykowanych dla Państwa. W razie zainteresowania prosimy o kontakt z nami.

Auditor Wewnętrzny ZSZ

Kod szkolenia

Liczba dni

(godzin)

Temat

AW-ZSZ

3

(24 h)

Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP

(ISO 9001 + ISO 14001 + OHSAS 18001)

 

Skuteczne wdrożenie i utrzymywanie najbardziej popularnego z systemów zarządzania tj. ISO 9001 to dopiero początek narzędzi systemowych jakich dostarcza nam Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO. Proponowane przez nasz szkolenie dedykowane jest dla pracowników firm, które chcą wdrożyć lub posiadają wdrożone i certyfikowane kolejno systemy ISO 9001, ISO 14001 oraz OHSAS 18001 / PN-N 18001 lub jak to się przyjęło zwyczajowo Zintegrowany System Zarządzania i pragną go utrzymywać tak, aby to dawało wymierne korzyści między innymi poprzez rzetelne i obiektywne przeprowadzanie auditów wewnętrznych. Szkolenie trwa 3 dni i obejmuje cykl warsztatów począwszy od interpretacji wymagań poszczególnych norm ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 / PN-N 18001 aż po techniki auditowania w/g normy ISO 19011. Uczestnicy szkolenia poznają najlepsze techniki i praktyki auditowania Zintegrowanych Systemów Zarządzania przekazane przez Trenera - Auditora Wiodącego z międzynarodowymi uprawnieniami IRCA dla systemów ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 oraz ISO 27001 ze szczególnym uwzględnieniem planowania, przeprowadzania, oceniania i raportowania wyników auditów oraz oceniania skuteczności działań korygujących.


 

Dla kogo:

 • kandydaci na Auditorów Wewnętrznych normy ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 / PN-N 18001
 • kandydaci na Auditorów Wewnętrznych Zintegrowanych Systemów Zarządzania
 • Auditorzy Wewnętrzni organizacji pragnący podnieść swe kwalifikacje w zakresie przeprowadzania auditów wewnętrznych
 • personel odpowiedzialny za system auditowania (pełnomocnicy, managerowie, inzynierowie, przedstawiciele kierownictwa) 
 • osoby biorące udział w doskonaleniu systemów zarządzania ISO za pomocą auditów wewnętrznych

 

PLAN SZKOLENIA: 

 

1-szy dzień (ukierunkowany na jakość):

Godzina

Temat

08:00÷08:20

Powitanie - wprowadzenie

08:20÷08:30

Nowy model zarządzania jakością

08:30÷09:00

Rozdział 4: Kontekst organizacji w/g normy EN ISO 9001:2015

09:00÷09:30

Warsztat 1:

Identyfikacja kontekstu

09:30÷10:30 Rozdział 5: Przywództwo

10:30÷10:45

Przerwa kawowa

10:45÷11:30

Warsztat 2:

szacowanie ryzyka

11:30÷12:15 Rozdział 6: Planowanie
12:15÷13:00 Rozdział 7: Wspomaganie

13:00÷13:30

Obiad

13:30÷14:00

Rozdział 8: Operacje
14:00÷14:30

Warsztat 3:

Planowanie jakości - cele jakości

14:30÷15:00

Rozdział 9: Ocena rezultatów

15:00÷15:50 Rozdział 10: Doskonalenie

15:50÷16:00

Zakończenie - 1 dzień

 

2-gi dzień (ukierunkowany na środowisko i BHP):

Godzina

Temat

08:00÷08:20

Powitanie i podsumowanie 1 dnia

08:20÷08:45 Wprowadzenie do środowiska i BHP

08:45÷09:00

Nowy model zarządzania środowiskowego

09:00÷10:45

Wymagania normy EN ISO 14001:2015
10:45÷11:00 Przerwa kawowa
11:00÷11:30 Warsztat 4:

Identyfikacja kontekstu i szacowanie ryzyka

11:30÷12:00

Warsztat 5:

Programy zarządzania środowiskowego

12:00÷12:30 Identyfikacja aspektów środowiskowych
12:30÷13:00

Warsztat 6:

Identyfikacja aspektów środowiskowych

13:00÷13:30

Obiad

13:30÷15:00

Wymagania OHSAS 18001:2007 / PN-N 18001:2004
15:00÷15:15 Identyfikacja zagrożeń i szacowanie ryzyka w zakresie BHP

15:15÷15:50

Warsztat 7:

Identyfikacja zagrożeń i szacowanie ryzyka w zakresie BHP

15:50÷16:00

Zakończenie - 2 dzień

 

3-ci dzień (techniki i zasady auditowania): 

Godzina

Temat

08:00÷08:30

Powitanie i podsumowanie 2-dnia

08:30÷08:45

Wytyczne do auditowania

08:45÷09:00

Definicje dotyczące auditowania

09:00÷09:30

Zarządzanie programem auditów

09:30÷10:30

Warsztat 8:

Sporządzanie planu auditu

10:30÷10:45

Przerwa kawowa

10:45÷11:30

Zasady auditowania w/g normy PN-EN ISO 19011:2012

11:30÷12:30

Warsztat 9:

Sporządzanie listy pytań

12:30÷13:00

Działania auditowe

13:00÷13:30

Obiad

13:30÷14:00

Warsztat 10:

Definiowanie niezgodności

14:00÷14:30

Działania poauditowe

14:30÷15:00

Kompetencje i ocena auditorów

15.00÷15.50

Test

15:50÷16:00

Zakończenie - wydanie certyfikatów

  

Korzyści dla Państwa:

 • przeszkolony personel uprawniony do przeprowadzania auditów wewnętrznych Zintegrowanych Systemów Zarządzania (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 / PN-N 18001)
 • badanie skuteczności systemów zarządzania przy pomocy auditów wewnętrznych
 • możliwości doskonalenia wdrożonych i certyfikowanych Zintegrowanych Systemów Zarządzania
 • posiadanie wiedzy w zakresie identyfikowania wymagń norm ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 / PN-N 18001 oraz poszukiwania dowodów na ich spełnianie
 • posiadanie wiedzy w zakresie klasyfikowania i definiowania niezgodności
 • wszechstronna wiedza uczestników dotycząca weryfikacji systemów ISO w układzie ciągłego ich doskonalenia

  

Data szkolenia

Miejsce szkolenia

Cena netto

Cena netto
bez noclegu z noclegiem
12÷14.02.2018 Kraków 1 500  2 100
09÷11.04.2018 Zakopane
18÷20.06.2018 Kraków
28÷30.08.2018 Zakopane
08÷10.10.2018 Kraków
10÷12.12.2018  Zakopane

 

W cenie szkolenia wliczone są:

 • poczęstunki w przerwach na kawę
 • obiad
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat Auditora Wewnętrznego ZSZ
 • dla opcji z noclegami (3 noclegi oraz pełne wyżywienie)

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z nami.

Zdecydowanych na szkolenie otwarte prosimy o nadesłanie karty zgłoszenia