logo
KaISO
Bęczarka 111, 32-444 Głogoczów
tel: 12-373-63-74,  
kom: 607-984-502
e-mail: biuro@kaiso.pl
http://www.kaiso.pl
NIP: 681-118-81-53
REGON: 357561779
konto: Bank Pekao S.A. o/Myślenice
nr: 74 1240 5051 1111 0000 5235 2904

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W SZKOLENIU
Kod szkolenia:

Temat szkolenia:

Data szkolenia:

Cena netto za 1 uczestnika [zł]:

Osoba do kontaktu:

Nazwa firmy:

Ulica:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

NIP:

Telefon / Telefon komórkowy:

Adres e-mail:

Strona WWW:

Imię i Nazwisko osoby / osób na szkolenie:

Uwagi:

.WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Wypełnienie i przesłanie niniejszego zamówienia elektronicznie lub scanem na e-mail: biuro@kaiso.pl
2. Dokonanie przelewu w terminie nie później niż 7-dni przed szkoleniem na konto:
Bank Pekao S.A. o/Myślenice nr:   74 1240 5051 1111 0000 5235 2904
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Nieobecność zgłoszonej osoby nie uprawnia do zwrotu dokonanej opłaty jeśli nie anulowano zgłoszenia
w formie pisemnej na 7-dni przed rozpoczęciem szkolenia.
2. Zastrzegamy sobie prawo odwołania szkolenia najpóźniej na 5-dni przed terminem jego rozpoczęcia
z przyczyn od niego niezależnych. Niezwłocznie powiadamiamy zgłoszonych uczestników o tym fakcie.
3. Ilość miejsc ograniczona! O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń!
4. Do ceny netto zostanie naliczona aktualnie obowiązująca stawka podatku VAT.
Oświadczam, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia: 12.05.1993 r. (Dz.U. nr 39/93 poz. 176) nasza firma jest płatnikiem VAT.
Jednocześnie upoważniam firmę "KaISO" z siedzibą w Bęczarce 111, 32-444 Głogoczów do wystawienia faktury VAT za uczestnictwo w szkoleniu
bez naszego podpisu.

jeśli chcesz mieć kopię
zamówienia i/lub wysłać scanem
na e-mail
biuro@kaiso.pl
z podpisem osoby decyzyjnej
jeśli chcesz wysłać zamówienie
tylko elektronicznie