Pozostałe szkolenia!

Prowadzimy wiele innych nie opublikowanych na naszej stronie szkoleń bardzo mocno dedykowanych dla Państwa. W razie zainteresowania prosimy o kontakt z nami.

Analiza przyczyn i skutków uszkodzeń FMEA

Kod szkolenia

Liczba dni

(godzin)

Temat

FMEA

2

(16 h)

Analiza potencjalnych przyczyn i skutków uszkodzeń - FMEA

 

FMEA - Analiza Potencjalnych Przyczyn i Skutków Wad (Failure Mode and Effects Analysis – FMEA) to jedno z podstawowych narzędzi analizy oraz zarządzania ryzykiem w projektowaniu wyrobów i procesów produkcyjnych.

FMEA jako metoda ciągłej poprawy jakości nie jest narzędziem istniejącym samodzielnie, lecz stanowi integralną część procesu zaawansowanego zapewniania jakości APQP. Metodologia analizy FMEA polegająca na zaangażowaniu zespołu interdyscyplinarnego (wiedza z różnych obszarów organizacji) pozwala na optymalną i miarodajną ocenę ryzyka. Dzięki temu FMEA stała się narzędziem niezbędnym i obligatoryjnym w całym łańcuchu dostaw w wielu branżach, głównie motoryzacyjnej.

FMEA jako żywy dokument opracowany na podstawie charakterystyk specjalnych klienta, własnej znajomości procesu oraz schematu przepływu procesu (flow chart) stanowi dane wyjściowe do opracowania planu kontroli (Control Plan). Dokumenty te, czyli schemat przepływu, FMEA oraz plan kontroli powinny tworzyć spójny, zintegrowany zestaw.

 


 

Dla kogo:

 • osoby biorące udział w zespołach PFMEA
 • osoby odpowiedzialne za planowanie jakości
 • specjaliści ds. jakości
 • Inżynierowie Jakości
 • osoby wdrażające nowe projekty
 • Auditorzy Wewnętrzni IATF 16949
 • Auditorzy dostawców

 

PLAN SZKOLENIA: 


Godzina

Temat

08:00÷08:30

Powitanie - wprowadzenie

08:30÷09:00

Istota analizy FMEA

09:00÷09:30

Diagram przepływu procesu - PFD - mapowanie procesu - dwa poziomy, źródła zmienności, rezultaty, przebieg procesu
09:30÷10:00 Diagram "P" w procesie
10:00÷10:30

Warsztat 1:

"Diagram "P"

10:30÷10:45

Przerwa kawowa

10:45÷11:15

Narzędzia wspomagające nalizę FMEA

11:15÷11:45

Metodyka prowadzenia analizy

11:45÷12:15

Przykłady zmian w formularzach - PFMEA. Kroki procesu / funkcje procesu / wymagania, operacje z negatywnym wpływem na produkt
12:15÷13:00

Potencjalny rodzaj wad, warunki, kiedy wymagania nie są spełnione.

Potencjalny efekt wady, identyfikacja wady wpływających na bezpieczeństwo, regulacje prawne, identyfikacja skutku / efektu wady.

Kryteria oceny krytyczności, klasyfikacja charakterystyk.

Potencjalne przyczyny wady

13:00÷13:30

Obiad
13:30÷13:45

Warsztat 2:

Wada, przyczyna, skutek

13:45÷15:50

Występowanie - tabela, kryteria.

Kontrola w procesie, prewencja, detekcja, SP.

Wykrywanie - tabela, kryteria.

Znaczenie - tabela, kryteria.

15:50÷16:00

Zakończenie - 1 dzień
                                                                                                                                                                                                                                         

2-gi dzień: 

Godzina

Temat

08:00÷08:30

Powitanie i weryfikacja wiedzy z 1-dnia

08:30÷09:30

Ocena ryzyka, metodyka zespołowej oceny krytyczności, RPN, SOD, SD

09:30÷10:30

Rekomendowane działania, redukcja krytyczności, redukcja występowania, poprawa detekcji, zmiany w podejściu, działania przyjęte a krytyczność, występowanie a detekcja, RPN

10:30÷10:45

Przerwa kawowa

10:45÷13:00

Warsztat 3:

Opracowanie FMEA procesu

13:00÷13:30

Obiad

13:30÷14:30

Warsztat 3:

Opracowanie FMEA procesu c.d.

14.30÷14.45

Korzyści z zastosowania FMEA

14.45÷15.00

Najczęstsze błędy podczas analizy FMEA

15:00÷15:30

Pytania i odpowiedzi – problemy praktyczne
15:30÷15:50 Test
15:50÷16:00 Zakończenie - wydanie certyfikatów


 

Korzyści dla Państwa:

 • znalezienie oraz interpretacja danych wejściowych do analizy FMEA
 • poprawnie formułował wady, przyczyny i skutki wad
 • umiejętność oceny ryzyka skutków wad
 • określenie krytyczność wady i identyfikacja charakterystyk specjalnych
 • identyfikacja przyczyny źródłowej
 • identyfikacja bieżących środków prewencyjnych i detekcyjnych
 • właściwe oszacowanie wartości liczb priorytetowych
 • właściwie określenie priorytetów dla działań zapobiegawczych wg innych kryteriów niż RPN („Risk Priority Number”)
 • identyfikacja potrzeby oraz planowanie działań zapobiegawczych
 • ocenianie ryzyka po wprowadzeniu działań zapobiegawczych

 

Data szkolenia

Cena netto

Cena netto

Miejsce szkolenia

bez noclegów z noclegami

19÷20.02.2018

1 100

1 500

Kraków

17÷18.05.2018

06÷07.09.2018

22÷23.11.2018

 

W cenie szkolenia wliczone są:

 • poczęstunki w przerwach na kawę
 • obiad
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • dla opcji z noclegami (2 noclegi oraz pełne wyżywienie)

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z nami.

Zdecydowanych na szkolenie prosimy o nadesłanie karty zgłoszenia