Pozostałe szkolenia!

Prowadzimy wiele innych nie opublikowanych na naszej stronie szkoleń bardzo mocno dedykowanych dla Państwa. W razie zainteresowania prosimy o kontakt z nami.

Analiza Przyczyn Źródłowych RCA jako element 8D

Kod szkolenia

Liczba dni

(godzin)

Temat

RCA

1

(8 h)

Analiza Przyczyn Źródłowych RCA jako element 8D

 

Analiza Przyczyn Źródłowych RCA jako element 8D  - poznanie narzędzi RCA pozwala skuteczniej wyeliminować możliwość ponownego wystąpienia problemu. Podczas rozwiązywania problemów jakościowych jedną z podstawowych potrzeb i trudności jest identyfikacja przyczyny, która spowodowała niezgodność. Często okazuje się, że zdiagnozowana przyczyna posiada swoją przyczynę, ta z kolei swoją itd. Warunkiem koniecznym skutecznego doskonalenia jest odkrycie przyczyny „najgłębszej”, czyli źródłowej (inaczej: pierwotnej). Jej poznanie pozwala skuteczniej wyeliminować możliwość ponownego wystąpienia problemu. Warto jest zatem poznać oraz umieć zastosować narzędzia, które ułatwią poznanie przyczyny źródłowej oraz zaprojektowanie skutecznych i efektywnych działań korygujących. Ponadto aby spełnić wymagania Klientów branży motoryzacyjnej jesteśmy zobligowani do stosowania narzędzi pozwalających przeprowadzić skuteczną analizę przyczyny źródłowej.


 

Dla kogo:

 • członkowie zespołów odpowiedzialnych za rozwiązywanie problemów jakościowych
 • osoby odpowiedzialne za obsługę reklamacji
 • Specjaliści ds. Jakości
 • Inżynierowie Jakości
 • Właściciele procesów
 • Auditorzy wewnętrzni IATF 16949 
 • Auditorzy dostawców

 

PLAN SZKOLENIA: 

 

Godzina

Temat

08:00÷08:30

Powitanie - wprowadzenie

08:30÷09:00

Pojęcie przyczyny źródłowej (pierwotnej)

09:00÷09:15 Działania korygujące a korekta
09:15÷09:30 Praca zespołowa w rozwiązywaniu problemów
09:30÷10:00 Przykłady opisania problemu
10:00÷10:30 Analiza przyczyn problemu – podział zadań

10:30÷10:45

Przerwa kawowa
10:45÷13:00

Narzędzia wspomagające analizę przyczyn problemu:
- narzędzie 5W2H (Warsztat nr 1)
- burza mózgów
- histogram

- diagram korelacji
- wykres kontrolny
- wykres Ishikawy (Warsztat nr 2)
- zasada Pareto,
- analiza historii problemu (co i kiedy zmieniono i kiedy wystąpił problem)
- mapowanie procesów
- FMEA (Analiza Przyczyn i Skutków Wad)

- metoda 5 Why (Warsztat nr 3)

13:00÷13:30

Obiad

13:30÷14:15

Przegląd narzędzi wspomagających generowanie i wybór rozwiązania
14:15÷14:45 Metodologia rozwiązywania problemów 8D
14:45÷15:30

Warsztat 4

Raport 8D

15:30÷15:50 Pytania i odpowiedzi – problemy praktyczne
15:50÷16:00
Zakończenie - wydanie zaświadczeń

 

Korzyści dla Państwa:

 • poznanie narzędzi, które ułatwią poznanie przyczyny źródłowej
 • zaprojektowanie skutecznych działań korygujących – eliminujących problem
 • zapoznanie się z metodologią rozwiązywania problemów opartą na 8 krokach
 • umiejętność praktycznego zastosowania raportu 8D

 

Data szkolenia

Cena netto

Cena netto

Miejsce szkolenia

bez noclegów z noclegiem

12.02.2018

700

900

Kraków

17.05.2018

17.08.2018

14.11.2018

 

W cenie szkolenia wliczone są:

 • poczęstunki w przerwach na kawę
 • obiad
 • materiały szkoleniowe
 • zaświadczenie
 • dla opcji z noclegiem (1 nocleg oraz pełne wyżywienie)

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z nami.

Zdecydowanych na szkolenie prosimy o nadesłanie karty zgłoszenia