Pozostałe szkolenia!

Prowadzimy wiele innych nie opublikowanych na naszej stronie szkoleń bardzo mocno dedykowanych dla Państwa. W razie zainteresowania prosimy o kontakt z nami.

Analiza Systemów Pomiarowych MSA praktyczny warsztat

Kod szkolenia

Liczba dni

(godzin)

Temat

MSA

1

(8 h)

Analiza Systemów Pomiarowych MSA - praktyczny warsztat

 

Analiza zdolności systemów pomiarowych MSA (MSA – Measurement System Analysis) stanowi uzupełnienie okresowego sprawdzania / wzorcowania przyrządów. Dzięki rzetelnej analizie możemy ocenić zdolność danego systemu pomiarowego do wykonywania wymaganego zadania pomiarowego uwzględniając: mierzoną właściwość (jej wartość, tolerancję i zmienność w procesie produkcji), umiejętności operatorów, warunki zewnętrzne (np. środowiskowe) oraz procedurę pomiarową. 
Wyniki analizy mogą przyczynić się do redukcji ryzyka reklamacji, kosztów braków wewnętrznych, niekompetencji personelu wykonującego pomiary, czy błędnych decyzji podczas kontroli wyrobów.
Najczęściej stosowaną i najbardziej uniwersalną metodą oceny zdolności systemów pomiarowych jest analiza „R&R” dla cech mierzalnych oraz metoda przekrojowych tabel – KAPPA dla atrybutów.


 

Dla kogo:

 • osoby odpowiedzialne za zapewnianie jakości
 • osoby odpowiedzialne za dobór sprzętu pomiarowego
 • Kontrolerzy Jakości
 • Specjaliści ds. Jakości
 • Inżynierowie Jakości
 • Technolodzy
 • osoby wdrażające nowe projekty
 • Auditorzy Wewnętrzni IATF 16949
 • Auditorzy Dostawców

 

PLAN SZKOLENIA: 

 

Godzina

Temat

08:00÷08:30

Powitanie - wprowadzenie

08:30÷09:15

Wymagania stawiane narzędziom i systemom pomiarowym
09:15÷09:45 Dobór przyrządów pomiarowych
09:45÷10:30 Źródła zmienności w systemach pomiarowych

10:30÷10:45

Przerwa kawowa
10:45÷11:30

Cechy jakościowe systemów pomiarowych:

 • rozdzielczość
 • niepewność
 • dokładność
 • powtarzalność
 • odtwarzalność
 • stabilność
 • liniowość

11:30÷11:45

Podstawowe miary zmienności
11:45÷12:30 Metody oceny systemów pomiarowych
12:30÷13:00

Warsztat 1:

Procedura 1: Cg i Cgk

13:00÷13:30

Obiad
13:30÷14:30

Warsztat 2:

Procedura 2 (R&R) Powtarzalności i Odtwarzalności

14:30÷15:30

Warsztat 3:

Metoda przekrojowych tabel – KAPPA

15:30÷15:50 Test – pytania i odpowiedzi
15:50÷16:00
Zakończenie - wydanie zaświadczeń

 

Korzyści dla Państwa:

 • poprawa jakości dzięki sprawdzeniu skuteczności stosowanych systemów pomiarowych
 • ciągłe doskonalenie procesów pomiarowych
 • zrozumienie wpływu systemu pomiarowego na proces oraz jego prawidłową ocenę
 • identyfikacja słabych punktów kontrolnych w kontroli dostaw, w toku procesu produkcyjnego oraz w kontroli ostatecznej
 • umiejętność przeprowadzania analiz MSA oraz jej interpretacji

 

Data szkolenia

Cena netto

Cena netto

Miejsce szkolenia

bez noclegów z noclegiem

18.01.2018

700

900

Kraków

21.03.2018

18.05.2018

12.09.2018
26.11.2018

 

W cenie szkolenia wliczone są:

 • poczęstunki w przerwach na kawę
 • obiad
 • materiały szkoleniowe
 • zaświadczenie
 • dla opcji z noclegiem (1 nocleg oraz pełne wyżywienie)

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z nami.

Zdecydowanych na szkolenie prosimy o nadesłanie karty zgłoszenia