Pozostałe szkolenia!

Prowadzimy wiele innych nie opublikowanych na naszej stronie szkoleń bardzo mocno dedykowanych dla Państwa. W razie zainteresowania prosimy o kontakt z nami.

Auditor Wewnętrzny ISO 50001

Kod szkolenia

Liczba dni

(godzin)

Temat

AW-50001

2

(16 h)

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią ISO 50001

 

Aby posiadać niezbędną wiedzę w zakresie efektywności energetycznej i zarządzania energią w/g ISO 50001 warto rozważyć aby zgodnie z normą PN-EN ISO 19011:2012 systematycznie i przez niezależny personel prowadzić audity wewnętrzne. Obiektywne, cykliczne i "rzetelne" przeprowadzanie auditów wewnętrznych na zgodność z normą ISO 50001 daje Państwu pewność że wyeliminowano potencjalne zagrożenia - niefektywnego wykorzystywania energii. Uczestnicy szkolenia poznają najlepsze techniki i praktyki auditowania Systemu Zarządzania Energią ze szczególnym uwzględnieniem planowania, przeprowadzania, oceniania i raportowania wyników auditów oraz oceniania skuteczności działań korygujących.


 

Dla kogo:

 • kandydaci na Auditorów Wewnętrznych ISO 50001
 • personel odpowiedzialny za wdrożenie i doskonalenie Systemu Zarządzania Energią
 • przedstawiciele kierownictwa
 • pełnomocnicy i właściciele procesów mających wpływ na zarządzanie energią
 • pesonel odpowiedzialny za utrzymanie infrastruktury energetycznej

 

PLAN SZKOLENIA: 

 

1-szy dzień:  

Godzina

Temat

08:00÷08:15

Powitanie - wprowadzenie

08:15÷08:30

Regulacje prawne
08:30÷09:00 Efektywność energetyczna a energia odnawialna

09:00÷09:30

Straty energii

09:30÷10:30

Warsztat 1:

Oszczędzanie zużycia energii na wybranych przykładach

10:30÷10:45

Przerwa kawowa

10:45÷13:00

Omówienie wymagań normy PN-EN ISO 50001:2012

13:00÷13:30

Obiad

13:30÷14:30

Warsztat 2:

Kwestionariusz - interpretacja wymagań normy ISO 50001
14:30÷15:30

Warsztat 3:

Identyfikacja wymagań normy - przykłady dowodów

15:30÷15:50

Praktyczne korzyści związane z wdrożeniem ISO 50001

15:50÷16:00

Zakończenie - 1 dzień

 

2-gi dzień: 

Godzina

Temat

08:00÷08:30

Powitanie i podsumowanie 1-dnia

08:30÷08:45

Wytyczne do auditowania

08:45÷09:00

Definicje dotyczące auditowania

09:00÷09:30

Zarządzanie programem auditów

09:30÷10:30

Warsztat 4:

Przygotowanie szczegółowego planu auditu

10:30÷10:45

Przerwa kawowa

10:45÷11:30

Zasady auditowania w/g normy PN-EN ISO 19011:2012

11:30÷12:30

Warsztat 5:

Przygotowanie listy kontrolnej

12:30÷13:00

Działania auditowe

13:00÷13:30

Obiad

13:30÷14:30

Warsztat 6:

Definiowanie niezgodności

14:30÷15:00

Działania poauditowe

15:00÷15:15

Kompetencje i ocena auditorów

15.00÷15.50

Test

15:50÷16:00

Zakończenie - wydanie certyfikatów


 

Korzyści dla Państwa:

 • przeszkolony personel uprawniony do przeprowadzania wewnętrznych auditów Systemu Zarządzania Energią w/g normy ISO 50001
 • przeszkolony personel posiadający podstawową wiedzę jak wdrożyć System Zarządzania Energią w/g normy ISO 50001
 • posiadanie wiedzy w jaki sposób poprawić efektywność energetyczną w organizacji
 • posiadanie wiedzy w zakresie wyznaczania wskaźników energetycznych
 • wszechstronna wiedza uczestników dotycząca weryfikacji systemów ISO w układzie ciągłego ich doskonalenia

  

Data szkolenia

Miejsce szkolenia

Cena netto

Cena netto
bez noclegów z noclegiem
04÷05.01.2018 Kraków

1 100 

1 500
08÷09.03.2018
17÷18.05.2018
12÷13.07.2018
13÷14.09.2018
08÷09.11.2018

 

W cenie szkolenia wliczone są:

 • poczęstunki w przerwach na kawę
 • obiad
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat Auditora Wewnętrznego ISO 50001
 • dla opcji z noclegami (2 noclegi oraz pełne wyżywienie)

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z nami.

Zdecydowanych na szkolenie prosimy o nadesłanie karty zgłoszenia