Pozostałe szkolenia!

Prowadzimy wiele innych nie opublikowanych na naszej stronie szkoleń bardzo mocno dedykowanych dla Państwa. W razie zainteresowania prosimy o kontakt z nami.

Auditor Wewnętrzny IATF 16949

Kod szkolenia

Liczba dni

(godzin)

Temat

AW-IATF

2

(16 h)

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzaniania Jakością w motoryzacji IATF 16949

 

Dla sprawnego utrzymywania Systemu Zarządzania Jakością w branży motoryzacyjnej warto rozważyć aby zgodnie z normą PN-EN ISO 19011:2012 systematycznie i przez niezależny personel prowadzić audity wewnętrzne. Obiektywne, cykliczne i "rzetelne" przeprowadzanie auditów wewnętrznych na zgodność z IATF 16949:2016 daje Państwu pewność że wyeliminowano potencjalne zagrożenia. Uczestnicy szkolenia poznają najlepsze techniki i praktyki auditowania Systemu Zarządzania Jakością dla branży motoryzacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem planowania, przeprowadzania, oceniania i raportowania wyników auditów oraz oceniania skuteczności działań korygujących. Program szkolenia obejmuje podstawy wymagań specyficznych dla branży motoryzacyjnej tj. APQP, FMEA, PPAP, SPC, MSA.

Szkolenie prowadzi aktywny Auditor Wiodący ISO/TS 16949, certyfikat IATF - Full Pass Status.


 

Dla kogo:

 • kandydaci na Auditorów Wewnętrznych IATF 16949
 • personel odpowiedzialny za planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych w branży motoryzacyjnej
 • kierownictwo i pracownicy pionów odpowiedzialnych za jakość produkowanych elementów

 

PLAN SZKOLENIA: 

 

1-szy dzień: 

Godzina

Temat

08:00÷08:30

Powitanie - wprowadzenie

08:30÷10:30

Osiem zasad zarządzania

10:30÷10:45

Przerwa kawowa

10:45÷13:00

Wymagania IATF 16949:2016 w świetle zadań auditora wewnętrznego
Identyfikowanie procesów, nadzorowanie procesów przekazanych na zewnątrz, nadzorowanie dokumentacji, odpowiedzialność kierownictwa, zarządzanie zasobami w tym kwalifikacje auditorów w/g ISO 19011, realizacja produkcji / usługi, pomiary, analiza i doskonalenie

13:00÷13:30

Obiad

13:30÷15:50

Warsztat 1:

Identyfikacja wymagań IATF 16949:2016, przykłady dowodów

15:50÷16:00

Zakończenie - 1 dzień
                                                                                                                                                                                                                                         

2-gi dzień: 

Godzina

Temat

08:00÷08:30

Powitanie i weryfikacja wiedzy z 1-dnia

08:30÷10:30

Wymagania normy dotyczącej auditowania w/g wytycznych ISO 19011
Cele auditów i definicje stosowanych określeń, odpowiedzialność i kompetencje uczestników auditu, komunikacja werbalna i niewerbalna, zasady planowania auditów, techniki prowadzenia auditów, ustalanie niezgodności z wymaganiami, zapisy dotyczące auditów i dokumentowania auditu, działania poauditowe

10:30÷10:45

Przerwa kawowa

10:45÷13:00

Warsztat 2:

Identyfikacja niezgodności na podstawie fikcyjnej firmy

13:00÷13:30

Obiad

13:30÷15:00

Warsztat 3:

Sporządzanie dokumentacji auditowej, określanie działań korygujących i zapobiegawczych na podstawie fikcyjnej firmy

15.00÷15.50

Test

15:50÷16:00

Zakończenie - wydanie certyfikatów


 

Korzyści dla Państwa:

 • przeszkolony personel uprawniony do przeprowadzania wewnętrznych auditów Systemu Zarządzania Jakością w branży motoryzacyjnej
 • badanie skuteczności systemów zarządzania
 • możliwości doskonalenia wdrożonych i certyfikowanych systemów zarządzania
 • weryfikacja mierników procesów dla realizacji celów biznesowych
 • wszechstronna wiedza uczestników dotycząca weryfikacji systemów ISO w układzie ciągłego ich doskonalenia

 

Data szkolenia

Cena netto

Cena netto

Miejsce szkolenia

bez noclegów z noclegami

22÷23.01.2018

1 100 1 500 Kraków

16÷17.04.2018

25÷26.06.2018

03÷04.09.2018

03÷04.12.2018

 

W cenie szkolenia wliczone są:

 • poczęstunki w przerwach na kawę
 • obiad
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat Auditora Wewnętrznego IATF 16949
 • dla opcji z noclegami (2 noclegi oraz pełne wyżywienie)

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z nami.

Zdecydowanych na szkolenie prosimy o nadesłanie karty zgłoszenia