Pozostałe szkolenia!

Prowadzimy wiele innych nie opublikowanych na naszej stronie szkoleń bardzo mocno dedykowanych dla Państwa. W razie zainteresowania prosimy o kontakt z nami.

Auditor Wewnętrzny OHSAS 18001

Kod szkolenia

Liczba dni

(godzin)

Temat

AW-18001

2

(16 h)

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy OHSAS 18001 / PN-N 18001

 

Aby w pełni wyeliminować potencjalne zagrożenia i wypadki przy pracy warto rozważyć aby utrzymywać i monitorować System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w/g międzynarodowego standardu OHSAS 18001 lub odpowiednika tj. PN-N 18001. Obiektywne, cykliczne i "rzetelne" przeprowadzanie auditów wewnętrznych na zgodność z tymi standardami daje Państwu pewność że wyeliminowano potencjalne zagrożenia - wypadki przy pracy. Szkolenie to przybliży Państwu wiedzę o systemie auditów wewnętrznych prowadzonych zgodnie ze standardem PN-EN ISO 19011:2012. Uczestnicy poznają najlepsze techniki i praktyki auditowania systemu BHP w/g OHSAS 18001 / PN-N 18001 ze szczególnym uwzględnieniem planowania, przeprowadzania, oceniania i raportowania wyników auditów oraz oceniania skuteczności działań korygujących.


 

Dla kogo:

 • kandydaci na Auditorów Wewnętrznych OHSAS 18001 / PN-N 18001
 • personel odpowiedzialny za system auditowania
 • pesonel odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy
 • osoby biorące udział w doskonaleniu systemów zarządzania ISO za pomocą auditów wewnętrznych

 

PLAN SZKOLENIA: 

 

1-szy dzień: 

Godzina

Temat

08:00÷08:30

Powitanie - wprowadzenie

08:30÷09:00

Wprowadzenie do BHP

09:00÷09:45

Podstawowe definicje dotyczące BHP

09:45÷10:30

Podstawowe prawodawstwo w zakresie BHP

10:30÷10:45

Przerwa kawowa

10:45÷13:00

Wymagania OHSAS 18001:2007 / PN-N 18001:2004
13:00÷13:30 Obiad

13:30÷14:30

Warsztat 1:

Wymagania OHSAS 18001 / PN-N 18001 + przykłady dowodów o jakie powinien pytać auditor

 14:30÷15:00

Identyfikacja zagrożeń i szacowanie ryzyka w zakresie BHP

15:00÷15:50

Warsztat 2:

Identyfikacja zagrożeń i szacowanie ryzyka w zakresie BHP

15:50÷16:00

Zakończenie - 1 dzień
                                                                                                                                                                                                                                         

2-gi dzień: 

Godzina

Temat

08:00÷08:30

Powitanie i podsumowanie 1-dnia

08:30÷08:45

Wytyczne do auditowania

08:45÷09:00

Definicje dotyczące auditowania

09:00÷09:30

Zarządzanie programem auditów

09:30÷10:30

Warsztat 3:

Przygotowanie szczegółowego planu auditu

10:30÷10:45

Przerwa kawowa

10:45÷11:30

Zasady auditowania w/g normy PN-EN ISO 19011:2012

11:30÷12:30

Warsztat 4:

Przygotowanie listy kontrolnej

12:30÷13:00

Działania auditowe

13:00÷13:30

Obiad

13:30÷14:00

Warsztat 5:

Definiowanie niezgodności

14:00÷14:30

Działania poauditowe

14:30÷15:00

Kompetencje i ocena auditorów

15.00÷15.50

Test

15:50÷16:00

Zakończenie - wydanie certyfikatów


 

Korzyści dla Państwa:

 • przeszkolony personel uprawniony do przeprowadzania wewnętrznych auditów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w/g  OHSAS 18001 / PN-N 18001
 • personel posiadający wiedzę w zakresie identyfikowania i szacowania ryzyka w zakresie BHP
 • możliwości doskonalenia wdrożonego i certyfikowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
 • przeszkolony personel posiadający niezbędną wiedzę w zakresie wymagań prawnych dotyczących BHP
 • wszechstronna wiedza uczestników dotycząca weryfikacji systemów ISO w układzie ciągłego ich doskonalenia

 

Data szkolenia

Miejsce szkolenia

Cena netto

Cena netto
bez noclegu z noclegiem
12÷14.02.2018 Kraków 1 100  1 500
10÷11.04.2018 Zakopane
19÷20.06.2018 Kraków
29÷30.08.2018 Zakopane
09÷10.10.2018 Kraków
11÷12.12.2018  Zakopane

 

W cenie szkolenia wliczone są:

 • poczęstunki w przerwach na kawę
 • obiad
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat Auditora Wewnętrznego BHP
 • dla opcji z noclegami (2 noclegi oraz pełne wyżywienie)

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z nami.

Zdecydowanych na szkolenie prosimy o nadesłanie karty zgłoszenia