Pozostałe szkolenia!

Prowadzimy wiele innych nie opublikowanych na naszej stronie szkoleń bardzo mocno dedykowanych dla Państwa. W razie zainteresowania prosimy o kontakt z nami.

Dlaczego System Zarządzania Energią?

 

Norma ISO 50001 powstała w czerwcu 2011 roku, wśród dużej rodziny międzynarodowych norm systemów zarządzania, określając system zarządzania energią i zastępując tym samym dotychczas obowiązującą EN 16001.  Główne wymagania normy ISO 50001 skupiają się na takim zarządzaniu energią w przedsiębiorstwie, które prowadzi do optymalizacji zużycia energii a tym samym do oszczędności finansowych. Obok zarządzania energią istotne są tu również efektywność energetyczna oraz doskonalenie energetyczne. O ile efektywność energetyczna to nowe pojęcie, oznaczające ilość zaoszczędzonej energii ustalonej w wyniku szacowania i pomiaru jej zużycia; o tyle z „doskonaleniem” spotykamy się w wielu obowiązujących standardach ISO.

 

Międzynarodowa Agencja Energetyczna założyła, że poprawa efektywności energetycznej przede wszystkim procesów produkcyjnych (ale również transportu i wielu innych dziedzin naszego życia), mogłaby zmniejszyć zapotrzebowanie na energię w świecie do 2050 roku nawet o 1/3.

 

W Polsce również skuteczne zarządzanie energią stało się w ostatnim czasie ważnym elementem polityki energetycznej. Do ustawy o efektywności energetycznej wprowadzono zmiany przewidujące obowiązkowe audyty energetyczne w dużych przedsiębiorstwach, począwszy od dnia 5 grudnia 2015 roku. Przepis tej ustawy nie będzie obowiązywał jedynie przedsiębiorców, którzy będą posiadać wdrożony i certyfikowany system zarządzania energią wg ISO 50001 lub system zarządzania środowiskiem określony w odpowiednich normach europejskich.

 

Ponieważ ustawa ta narzuca niejako przedsiębiorcom audyty energetyczne lub wdrożenie ISO 50001, warto wspomnieć o korzyściach jakie niesie ze sobą system zarządzania energią.

Po pierwsze organizacja określi dokładne zużycie energii poprzez stałą jego kontrolę, co pozwoli jednocześnie na szybką identyfikację ewentualnych problemów wynikających z poboru energii.

Po drugie pojawią się nowe rozwiązania ekologiczne, co nie pozostanie bez wpływu na ochronę najbliższego środowiska. No i w końcu zwiększone zostanie bezpieczeństwo energetyczne organizacji i jej otoczenia.

 

Może więc zanim ustawowo będziemy musieli sięgnąć do systemu zarządzania energią warto już teraz przybliżyć go sobie jeszcze całkiem dobrowolnie poprzez odpowiednie szkolenia lub bezpośrednie podjecie decyzji o jego wdrożeniu.

 

KaISO:

luty 2015

 

Komentarze