Pozostałe szkolenia!

Prowadzimy wiele innych nie opublikowanych na naszej stronie szkoleń bardzo mocno dedykowanych dla Państwa. W razie zainteresowania prosimy o kontakt z nami.

 • Koło Deminga
  Koło Deminga
 • Narzędzia TQM 1
  Narzędzia TQM 1
 • Narzędzia TQM 2
  Narzędzia TQM 2

Doskonalenie

 

  

Doskonalenie to działanie mające na ceu zwiększenie efektów działania.

Działanie może być powatarzające się lub jednorazowe.  

Ciągłe doskonalenie to powtarzające się działania mające na celu poprawę efektów działania.


 

Ten blok tematyczny kierowany jest do firm, które:

 • posiadają wdrożony wybrany system ISO i pragną go udoskonalić
 • chcą wdrożyć dodatkowy inny system ISO i zintegrować go z modelem wcześniejszym
 • oczekują pomocy w zakresie podjęcia działań korygujących i doskonalących
 • pragną powierzyć pełnienie funkcji Pełnomocnika ds. Systemu ISO naszym ekspertom
 • pragną zlecić nam przeprowadzenie auditów wewnętrznych
 • pragną zlecić nam przeprowadzenie auditów u swoich dostawców pod kątem spełnienia wymagań określonego standardu ISO lub swoich własnych wymagań
 • nie są pewne czy spełniają wymagania wybranej normy i przed przystąpieniem do certyfikacji oczekują auditu przedcertyfikującego
 • mają problemy i "muszą" zoptymalizować procesy

 


 

Nasi eksperci są do Państwa usług w każdym w/w obszarze.

W celu sporządzenia indywidualnej oferty prosimy o kontakt z nami.