Pozostałe szkolenia!

Prowadzimy wiele innych nie opublikowanych na naszej stronie szkoleń bardzo mocno dedykowanych dla Państwa. W razie zainteresowania prosimy o kontakt z nami.

ISO 17100

 

Usługi tłumaczeniowe. Wymagania dotyczące świadczenia usług tłumaczeniowych

 

Szczegółowe wymagania systemu określone przez normę PN-EN ISO 17100:2015. Jest to opracowanie międzynarodowej normy na bazie jej wcześniejszego wydania normy europejskiej EN 15038:2006. To pierwsza międzynarodowa norma, która odnosi się wyłącznie do branży tłumaczeniowej. Norma ta zawiera opis i definicję pełnej usługi zarówno na potrzeby dostawców usług tłumaczeniowych, jak i ich klientów. Ponadto, celem normy jest stworzenie na użytek dostawców usług tłumaczeniowych zbioru procedur i wymagań odpowiadających potrzebom rynku.


  

Norma określa wymagania wobec dostawcy usług tłumaczeniowych odnośnie:

 • zasobów ludzkich,
 • zasobów technicznych,
 • systemu zarządzania jakością,
 • zarządzania realizacją zleceń,
 • relacji z klientem,
 • procesów i rejestrów obowiązujących przy świadczeniu usług tłumaczeniowych,
 • monitorowania i kontroli procesu tłumaczenia.

  

Głównym celem normy PN-EN ISO 17100:2015 jest ustanowienie i określenie wymagań dotyczących świadczenia wysokiej jakości usług przez dostawców usług tłumaczeniowych.

Standard PN-EN ISO 17100:2015 jest normą o węższym zakresie wymagań, opracowaną wyłącznie dla biur tłumaczeń i koncentrującą się na podstawowym procesie świadczenia usługi tłumaczeniowej.


 

Norma ISO 17100 wymaga między innymi:

 • udokumentowanego procesu dobierania osób o wymaganych kompetencjach i kwalifikacjach,
 • prowadzenia rejestru z dokumentami potwierdzającymi kompetencje zawodowe tłumaczy, weryfikatorów, redaktorów i innych pracowników,
 • aby kierownicy projektów mieli odpowiednie udokumentowane kompetencje pozwalające im na wspieranie świadczenia usług tłumaczeniowych,
 • rejestru dokumentującego sposoby utrzymywania i podwyższania kompetencji personelu,
 • wdrożenia procesu postępowania z zapytaniami ofertowymi i ich analizowania,
 • zastosowania odpowiedniego procesu zapewniającego bezpieczeństwo informacji,
 • prowadzenia dziennika czynności realizowanych projektów tłumaczenia,
 • udokumentowania przydzielania projektów do poszczególnych osób,
 • procesu zapewniającego odpowiednie udokumentowanie i przekazywanie dalej informacji dotyczących specyfikacji językowych w odniesieniu do danego projektu tłumaczeniowego,
 • wdrożenia procesu kontroli końcowej projektu pod kątem zgodności ze specyfikacją, przeprowadzoną przez Kierownika Projektu,
 • wdrożenia procesu postępowania z informacją zwrotną od klienta,
 • wdrożenia procesu zapewniającego pełną archiwizację projektu przez określony czas.

Co ciekawe norma ISO 17100 nie wymaga jak inne standardy ISO przeprowadzania auditów wewnętrznych i przeglądu zarządzania.
 

 


 
Wdrożenie ISO 17100:
 • zwiększa wydajność pracy poprzez wyznaczanie tłumaczom, weryfikatorom i redaktorom zadań oraz odpowiedzialności,
 • podnosi wiarygodność wśród biur tłumaczeniowych,
 • określa sprawniejsze zarządzanie realizacją usług tłumaczeniowych  poprzez opracowane i wdrożone procesy i sposoby postępowania,
 • zmniejsza liczbę reklamacji,
 • zwiększa nadzór i monitorowanie procesu tłumaczenia,
 • daje szczegółową wiedzę n/t posiadanych zasobów ludzkich tj. kompetencji zawodowych tłumaczy, weryfikatorów i redaktorów.