Pozostałe szkolenia!

Prowadzimy wiele innych nie opublikowanych na naszej stronie szkoleń bardzo mocno dedykowanych dla Państwa. W razie zainteresowania prosimy o kontakt z nami.

Inteligencja emocjonalna

Kod szkolenia

Liczba dni

(godzin)

Temat

IE

1

(8 h)

Inteligencja emocjonalna

 

Daniel Goleman (popularyzator pojęcia inteligencji emocjonalnej) optymistycznie założył, że 80% sukcesu życiowego (w tym również zawodowego) zależy od naszych zdolności emocjonalnych. Nawet jeśli założenie to jest zbyt optymistyczne, to niewątpliwie emocje mają zasadnicze znaczenie dla naszych relacji interpersonalnych. Są bazową kompetencją wpływającą na komunikację, asertywność, efektywność zarządzania ludźmi i wiele innych.

Emocje są informacją, to dane dotyczące nas samych i świata zewnętrznego. Pojawiają się w wyniku zaistnienia określonego czynnika (zarejestrowania zmiany w otoczeniu), który jest dla nas ważny, motywują i prowadzą do sukcesu; mogą nas też blokować, jeśli nie wiemy, jak spożytkować ich siłę. Współcześnie uważa się, że emocje niosą informację przede wszystkim na temat ludzi, sytuacji społecznych i wzajemnych relacji międzyludzkich. Większa świadomość wpływu emocji na zachowanie oraz umiejętność regulacji różnych stanów afektywnych nie tylko poprawiają tzw. dobrostan, ale również wpływają na poprawę relacji z ludźmi. M. in. dzięki temu tworzy się klimat organizacyjny, sprzyjający efektywnej pracy.

Podstawowym celem szkolenia jest pogłębienie rozumienia wpływu emocji na relacje interpersonalne oraz wypracowanie sposobów zarządzania emocjami swoimi i innych ludzi.

Cel ten wydaje się szczególnie ważny w dzisiejszych czasach, gdzie stanowiska pracy są wysoce zagrożone wypaleniem zawodowym. Wysoka inteligencja emocjonalna, którą można rozwijać, jest czynnikiem przeciwdziałającym wypaleniu.


 

Cele szkoleniadoskonalenie umiejętności miękkich w zakresie komunikowania się z innymi, poprzez:

 • rozwój umiejętności rozpoznawania i rozumienia emocji własnych i innych osób
 • zarządzanie emocjami swoimi i innych osób
 • wykorzystanie energii, jaką dają emocje, zarówno pozytywne, jak i negatywne
 • wsparcie w radzeniu sobie z trudnymi stanami emocjonalnymi (swoimi i innych) w sytuacji zmian
 • rozróżnienie i rozpoznanie u siebie przekonań wspierających i ograniczających.

 

PLAN SZKOLENIA: 

 

Szkolenie podzielone jest na dwa etapy:

 

ETAP I – przeprowadzenie przed szkoleniem przez Trenera w bezpośredniej korespondencji e-mailowej z uczestnikami szkolenia testów z Inteligencji emocjonalnej (niezbędne przekazanie indywidualnych e-maili do uczestników szkolenia).

Wartości takiego etapu:

 1. Posiadanie indywidualnej diagnozy obszarów rozwojowych, czyli tych aspektów inteligencji emocjonalnej (a jest ich kilka) w których uczestnicy mają przewagę i takich, nad którymi warto popracować.
 2. Już przed szkoleniem uczestnicy będą wiedzieć co to jest Inteligencja emocjonalna, ponieważ zadania testowe dotyczą sytuacji, w których trzeba się nią wykazać.
 3.  Uczestnicy szkolenia będą bardziej zmotywowani, gdyż trudno być obojętnym na takie sytuacje.
 4. Bez takiej wiedzy szkolenie będzie mniej wartościowe i bardzo „sztampowe”, ponieważ Trener nie będzie wiedział, co jest uczestnikom najbardziej potrzebne (to tak, jak gdyby ktoś chciał recepty od lekarza bez badań diagnostycznych – można, ale nie jest to zbyt profesjonalne i wartościowe).
 5. Test jest unikalnym dodatkiem do szkolenia, które powoduje, że wyróżnia się ono na tle innych.

 

ETAP II – przeprowadzenie szkolenia przez Trenera na podstawie posiadanych wyników z testów zgodnie z planem:

Godzina

Temat

09:00÷09:15

Powitanie - wprowadzenie

Moduł I:

09:15÷10:30

 • Wprowadzenie, zarys tematyki szkolenia, wstępne ćwiczenia grupowe (poznanie się, integracja). Odniesienie do celów szkolenia
 • Rola emocji w życiu człowieka – ćwiczenie
 • Podstawowe pojęcia: emocje, uczucie, afekt, nastrój, sentyment – ćwiczenie

10:30÷10:45

Przerwa kawowa

Mosuł II:

10:45÷12:15

 • Diagnoza poziomu inteligencji emocjonalnej (z zachowaniem poufności) – analiza przykładowych zadań testowych
 • Omówienie koncepcji inteligencji emocjonalnej Mayera, Saloveya i Caruso, będącej podstawą testu i bazą do treningu inteligencji emocjonalnej

12:15÷13:00

Obiad

Moduł III:

13:00÷14:30

 • Wymiar 1 - percepcja emocji: detekcja emocji (na twarzy, w tonie głosu, w postawie ciała) – ćwiczenie
 • Wymiar 2 - rozumienie emocji: rozumienie roli i korzyści płynących z pozytywnych i negatywnych uczuć; reinterpretacja negatywnych stanów emocjonalnych, empatia

Moduł IV:

14:30÷15:50

 • Wymiar III – wspomaganie emocjonalne: hamowanie negatywnego wpływu emocji i stymulowanie pozytywnego wpływu emocji na działanie
 • Wymiar IV – zarządzanie emocjami: regulacja negatywnych stanów emocjonalnych u siebie i innych

15:50÷16:00

Zakończenie - wydanie zaświadczeń


 

Korzyści dla Państwa:

 • każdy uczestnik otrzyma w dniu szkolenia w koprecie indywidualny wynik testu z inteligencji emocjonalnej
 • zidentyfikowane obszary w którcych uczestnik szkolenia ma przewagę nad innymi współpracownikami
 • zidentyfikowane obszary nad którymi uczestnik powinien popracować
 • uczestnik szkolenia będzie bardziej zmotywowany do dalszej pracy
 • posiadanie wiedzy w zakresie rozumienia, wspomagania i zarządzania emocjami

  

Data szkolenia

Cena netto

Cena netto

Miejsce szkolenia

bez noclegów z noclegiem
17.01.2018

700

900


Kraków
06.04.2018
06.07.2018
05.10.2018
07.12.2018

 

W cenie szkolenia wliczone są:

 • poczęstunki w przerwach na kawę
 • obiad
 • materiały szkoleniowe
 • zaświadczenie

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z nami.

Zdecydowanych na szkolenie prosimy o nadesłanie karty zgłoszenia.