Pozostałe szkolenia!

Prowadzimy wiele innych nie opublikowanych na naszej stronie szkoleń bardzo mocno dedykowanych dla Państwa. W razie zainteresowania prosimy o kontakt z nami.

ISO/IEC 27001

 

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

 
Norma ISO/IEC 27001 zawiera wymagania dla systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. System ten w swojej budowie i działaniu jest zbliżony do Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001. Wdrożenie systemu obejmuje wszystkie informacje, których bezpieczeństwem należy zarządzać. Niekiedy błędnie utożsamia się bezpieczeństwo informacji z informatyką. Jest to niesłuszne podejście. Czasami papier a nawet słowo mówione muszą być tak samo dobrze chronione jak zapis elektroniczny, właśnie dlatego, że są nośnikiem bardzo ważnej informacji. Dzisiaj efektywne zarządzenie bezpieczeństwem informacji to problem z którym boryka się każda organizacja. 


 
Nie istnieje dzisiaj żadna działalność człowieka, która nie opierałaby się na wymianie informacji. Do wyprodukowania wyrobu oprócz materiałów i narzędzi konieczna jest również informacja w postaci wiedzy jak to wykonać ale również jak, komu i gdzie sprzedać. Najczęściej wiedza ta jest niezbędna do funkcjonowania organizacji na trudnym konkurencyjnym rynku i aby coś nie tylko wyprodukować ale przede wszystkim sprzedać z zyskiem.

Zakłócenie poziomu bezpieczeństwa informacji w prostej drodze prowadzi do strat finansowych, zakłóceń w funkcjonowaniu organizacji lub nawet do utraty dobrego imienia czy pozycji.
Zarządzanie bezpieczeństwem to nie tylko problem wewnętrzny firmy. To także bardzo często problem partnerów w biznesie. Każdy jest odbiorcą i dostawcą informacji i każdy chce zapewnienia, że proces wzajemnej wymiany informacji będzie się odbywał zgodnie z ustaleniami oraz, że będzie kontrolowany.
Model zawarty w normie pozwala efektywnie zarządzać wieloma aspektami przetwarzania informacji w organizacji. Dobrze zaprojektowany i wdrożony system po prostu usprawnia pracę porządkując proces przetwarzania informacji. To również jest istotny argument za wdrożeniem tego systemu.
 


  

Szereg przepisów i aktów prawnych wymaga bezwzględnie ochrony pewnych informacji w rachunkowości i przetwarzaniu danych osobowych. Brak takiej ochrony może skutkować ciężkimi sankcjami finansowymi, karnymi czy to w stosunku do organizacji czy do osób odpowiedzialnych i może doprowadzić nawet do zamknięcia działalności. Pracownicy i partnerzy wiedzą kto za co odpowiada i jak mają postępować w zakresie ochrony informacji z którą mają do czynienia. Jasno określone są odpowiedzialność, procedury i podejmowane działania. Sam proces zarządzania zawiera mechanizmy kontroli, oceny i doskonalenia funkcjonowania.


 
Wdrożenie ISO/IEC 27001:
  • podnosi wiarygodność i daje zapewnienie, że powierzone i przetwarzane informacje są w odpowiedni sposób chronione,
  • zwiększa szanse na pozyskanie nowych rynków i klientów,
  • podobnie jak stosowanie wymagań systemu  ISO 9001, otwiera drogę do klientów o nieprzeciętnych wymaganiach, dla których spełnienie określonych norm jest podstawowym warunkiem do rozpoczęcia współpracy,
  • zapewnia, że spełnione są obowiązkowe wymagania prawne dotyczące bezpieczeństwa informacji,
  • zarządzanie bezpieczeństwem informacji odbywa się w sposób sformalizowany i przewidywalny.