Pozostałe szkolenia!

Prowadzimy wiele innych nie opublikowanych na naszej stronie szkoleń bardzo mocno dedykowanych dla Państwa. W razie zainteresowania prosimy o kontakt z nami.

ISO 50001


System Zarządzania Energią (SZE)

Szczegółowe wymagania systemu określone przez międzynarodową normę EN ISO 50001:2011 „Systemy zarządzania jakością – Wymagania i zalecenia użytkowania”. Norma międzynarodowa przetłumaczona i wydana w wersji polskiej PN-EN ISO 50001:2012 dnia: 23.07.2012.

System Zarządzania Energią w/g ISO 50001 wzorowany jest na Systemie Zarządzania Środowiskiem według ISO 14001 oraz zasadzie ciągłego doskonalenia (PDCA).


 

Podstawowym zadaniem systemu jest poprawa efektywności energetycznej (uwzględniającej również efekty ekonomiczne) poprzez m.in. wprowadzenie polityki energetycznej, identyfikację aspektów energetycznych, identyfikację wymagań prawnych i innych, identyfikację obecnego oraz planowanego zużycia energii, wprowadzenie systemu monitorowania oraz mierzenia zużycia energii. Norma wymaga zaangażowania wszystkich służb a zwłaszcza najwyższego kierownictwa.

Najważniejsza kwestia to ustalenie enegii bazowej, wykonanie przeglądu energetycznego oraz określenie wskaźników wyniku energetycznego (WWE).

 


 
Efektywność energetyczną możemy uzyskać między innymi poprzez:   

 • stosowanie energii odnawialnych,
 • wykorzystanie kogeneracji (odzysk i wykorzystywanie ciepła z procesów produkcyjnych),
 • mechanizmy izolowania pary,
 • systematyczne konserwacje i modernizację stosowanej infrastruktury,
 • stosowanie urządzeń o zmiennej prędkości obrotowej - falowniki,
 • odpowiednio zwymiarowane i dobrane urządzenia,
 • stosowanie rozwiązań regulujących - automatyki.

 

Wymagania tej normy jak wiele w grupie ISO może wdrożyć i stosować każda organizacja niezależnie od wielkości, branży, lokalizacji i rodzaju zużywania energii. Nie jest wymagane wdrożenie innych systemów zarządzania ale jeśli organizacja stosuje już inne standardy ISO sugeruje się ich "zintegrowanie". System Zarządzania Energią jest szczególnie istotny w przypadku funkcjonowania w energochłonnej gałęzi przemysłu lub jeśli musimy sprostać wymaganiom i regulacjom dotyczącym emisji gazów cieplarnianych.


 

Wdrożenie ISO 50001: 

 • redukuje koszty poprzez poprawę efektywności wykorzystywania energii,
 • usprawnia zarządzanie energią,
 • zmniejsza niekorzystne oddziaływanie organizacji na środowisko,
 • zmniejsza emisję gazów cieplarnianych,
 • zapewnia zgodność organizacji z wymaganiami prawnymi,
 • podnosi wiarygodność organizacji wobec stron zainteresowanych,
 • poprzez regularne audity umożliwia szybkie wykrycie słabych miejsc powodujących zwiększone zużycie energii,
 • stawia naszą organizację wśród czołówki firm dbających o środowisko naturalne.