Pozostałe szkolenia!

Prowadzimy wiele innych nie opublikowanych na naszej stronie szkoleń bardzo mocno dedykowanych dla Państwa. W razie zainteresowania prosimy o kontakt z nami.

Nadzorowanie wyposażenia pomiarowego

Kod szkolenia

Liczba dni

(godzin)

Temat

NWP

2

(16 h)

Nadzorowanie wyposażenia pomiarowego

 

W celu zapewnienia wiarygodnych wyników pomiarów, środki kontrolno pomiarowe należy nadzorować. Nadzorowanie przyrządów pomiarowych przynosi ekonomiczne korzyści, poprzez zapewnienie wymaganej dokładności przyrządów, zmniejszenie ilości wyrobów niezgodnych i reklamacji. Szczególny nacisk nad sprawowaniem nadzoru nad przyrządami pomiarowymi został przedstawiony w normach zarządzania jakością ISO 9001, ISO/IEC 17025 oraz w specyfikacji technicznej ISO/TS 16949.


 

Dla kogo:

 • osoby odpowiedzialne za nadzorowanie wyposażenia kontrolno – pomiarowego
 • pracownicy laboratoriów pomiarowych i izb pomiarowych
 • pracownicy działu kontroli jakości
 • auditorzy wewnętrzni
 • pracownicy działów inżynieryjnych oraz technolodzy planujący dobór wyposażenia pomiarowego

 

PLAN SZKOLENIA:  

 

1-szy dzień: 

 Godzina 

Temat

08:00÷08:30

Powitanie - wprowadzenie

08:30÷09:00

Cel nadzorowania wyposażenia pomiarowego, pojęcia i definicje

09:00÷10:00

Wymagania norm w zakresie nadzorowania przyrządów kontrolno pomiarowych
(ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 10012, ISO/IEC 17025)

10:00÷10:30

Podstawy doboru wyposażenia pomiarowego

10:30÷10:45

Przerwa kawowa

10:45÷11:00

Warsztat 1:

Dobór przyrządów pomiarowych dla przykładowych charakterystyk

11:00÷12:00

Definicja oraz praktyczne znaczenie potwierdzenia metrologicznego

12:00÷12:30

Warsztat 2:

Tworzenie planu potwierdzeń metrologicznych – czasookres sprawdzeń i kontroli

12:30÷12:45 Identyfikacja i identyfikowalność wyposażenia kontrolno-pomiarowego
12:45÷13:00 Zapewnienie spójności pomiarowej
13:00÷13:30 Obiad

13:30÷14:30

Niepewność pomiaru

14:30÷15:00

Reguły orzekania zgodności lub niezgodności z wymaganiami

15:00÷15:15

Warsztat 3:

Potwierdzenie zgodności lub niezgodności ze specyfikacją

15:15÷15:50

Warsztat 4:
Interpretacja świadectwa wzorcowania

15:50÷16:00

Zakończenie - 1 dzień

 

2-gi dzień: 

Godzina

Temat

08:00÷08:30

Powitanie i podsumowanie 1-dnia

08:30÷09:30

Omówienie przykładowych procedur / instrukcji nadzoru nad sprzętem kontrolno pomiarowym

09:30÷10:30

Warsztat 5:

Tworzenie procedury nadzorowania wyposażenia kontrolno-pomiarowego

10:30÷10:45

Przerwa kawowa

10:45÷12:15

Metody ustalania czasookresów pomiędzy kolejnymi potwierdzeniami metrologicznymi

12:15÷13:00

Warsztat 6:

Ustalenie oraz zmiany częstotliwości potwierdzeń metrologicznych (czasookresów kontroli)

13:00÷13:30

Obiad

13:30÷15:00

Narzędzia CAQ  (Computer Aided Quality) wspomagające nadzorowanie przyrządów kontrolno pomiarowych

15:00÷15:30

Pytania i odpowiedzi – problemy praktyczne

15:30÷15:50

Test

15:50÷16:00

Zakończenie - wydanie certyfikatów


Korzyści dla Państwa:

 • optymalizacja czasookresów pomiędzy wzorcowaniami – efekt ekonomiczny
 • poznanie metod nadzorowania wyposażenia kontrolno-pomiarowego
 • właściwa ocena znaczenia optymalizacji jakości i dokładności przyrządów pomiarowych
 • zapoznanie się z narzędziami CAQ pozwalające na zwiększenie efektywności procesu nadzorowania (eliminacja dokumentacji papierowej, łatwa identyfikacja oraz identyfikowalność przyrządów)

  

Data szkolenia

Cena netto

Cena netto

Miejsce szkolenia

bez noclegów z noclegami
23÷24.01.2018

1 100

1 500


Kraków
16÷17.04.2018
14÷15.07.2018
09÷10.10.2018

 

W cenie szkolenia wliczone są:

 • poczęstunki w przerwach na kawę
 • obiad
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • dla opcji z noclegami (2 noclegi oraz pełne wyżywienie)

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z nami.

Zdecydowanych na szkolenie prosimy o nadesłanie karty zgłoszenia