Pozostałe szkolenia!

Prowadzimy wiele innych nie opublikowanych na naszej stronie szkoleń bardzo mocno dedykowanych dla Państwa. W razie zainteresowania prosimy o kontakt z nami.

Nowe wydanie ISO 14001:2015

 

Pierwszy światowy standard dotyczący systemu zarządzania środowiskiem został opublikowany w 1992 roku przez British Standards Institution jako BS 7750. Jako ISO 14001 został opublikowany dopiero w roku 1996. Polski Komitet Normalizacyjny wydał polską wersję normy PN-EN ISO 14001:2005 i jak dotychczas jest ona podstawą do budowania systemu zarządzania środowiskowego w organizacjach. Norma ta określa ogólne mechanizmy potrzebne do zarządzania środowiskowego.

 

Oczywiście każda organizacja posiada własną specyfikę działalności i konkretny jej wpływ na środowisko, jednakże każda musi spełniać te same wymagania zawarte w normie ISO 14001. Rodzaj prowadzonej działalności może mieć natomiast wpływ na wykorzystanie konkretnych przepisów prawa. Główne wymagania normy ISO 14001 oparte są podobnie jak w innych normach zarządzania na modelu PDCA (zaplanuj, zrealizuj, sprawdź, działaj). Jednak podstawowym kryterium działania systemu zarządzania środowiskowego jest identyfikacja aspektów środowiskowych w organizacji , co przyczyniać się powinno do ochrony środowiska naturalnego, zapobieganiu zanieczyszczeniom.  Celem wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 jest więc poprawa wyników działalności środowiskowej przedsiębiorstwa.

 

Idąc na przeciw wyzwaniom jakie stawia przed nami teraźniejszość, coraz więcej przedsiębiorstw ma świadomość  potrzeby wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego. Dobrze wdrożony system zapewnia wizerunek firmy dbającej o środowisko naturalne, działania zgodnie z przepisami prawa ochrony środowiska, ale przede wszystkim zwiększa własne korzyści przedsiębiorstwa, takie jak lepsze zarządzanie ryzykiem w zakresie środowiska, redukcję emisji spalin, zużycia energii, odpowiednie gospodarowanie odpadami. Nie bez znaczenia pozostaje też udział w publicznych przetargach, w których wymagane jest posiadanie wdrożonego i certyfikowanego systemu ISO 14001.

W bieżącym roku 2015 norma ISO 14001 doczekała się zmian. Publikacji nowej normy należy oczekiwać na przełomie czerwca i lipca. Rozpocznie się wówczas jej trzyletni okres przejściowy. 

 

 

KaISO:

marzec 2015

Komentarze