Pozostałe szkolenia!

Prowadzimy wiele innych nie opublikowanych na naszej stronie szkoleń bardzo mocno dedykowanych dla Państwa. W razie zainteresowania prosimy o kontakt z nami.

 • Kazimierz Bujas
  Kazimierz Bujas

O nas

 

Serdecznie witam na wirtualnej wizytówce naszej firmy.

Bardzo dziękuję za jej odwiedzenie i zachęcam do zapoznania się z zakresem naszej działalności.

 

Skoro tu Państwo zaglądnęli to z pewnością chcą uzyskać informacje, wziąć udział w szkoleniu, wdrożyć, udoskonalić lub przygotować do certyfikacji wybrany system ISO.


 

Strona zbudowana jest w układzie bloków:

szkolenia   ---------- >   wdrażanie   ---------- >    doskonalenie


tak aby można było szybko uzyskać informacje z interesującego Państwa bloku tematycznego.

Ich kolejność nie jest również przypadkowa. Mocno ze sobą współgrają w przypadku kompleksowego przedsięwzięcia dotyczącego wdrożenia wybranego systemu ISO i przygotowania do certyfikacji, ale mogą być realizowane jako odrębne projekty dla firm posiadających już certyfikaty.


 

Sam jestem właścicielem firmy i dobrze wiem jak niezbędna jest pozycja i odpowiednia kondycja finansowa firmy na coraz trudniejszym globalizującym się rynku.

Wiem, że odpowiednie podejście, gruntowne szkolenia, bardzo dobre wdrożenie, podtrzymywanie i doskonalenie standardów ISO w dużej mierze przekłada się na ekonomię i pozycję firmy.

Mam nadzieję, że spędzone tu chwile wyjaśnią Państwa wątpliwości i zaowocują współpracą. 


 

A warto nam zaufać, ponieważ:

 1. Posiadamy 23-letnie doświadczenie zawodowe w standardach ISO.
 2. Wdrożyliśmy systemy ISO w 165 zakładach.
 3. Przeszkoliliśmy 5 225 osób.
 4. Braliśmy udział w 865 auditach certyfikujących.
 5. Współpracujemy z jednostkami certyfikującymi.
 6. Eksperci naszej firmy nie tylko prowadzą szkolenia i wdrażają systemy ISO ale są również Auditorami Certyfikującymi posiadającymi międzynarodowe uprawnienia IRCA.
 7. Do każdego z Państwa podchodzimy indywidualnie, bardzo dokładnie identyfikując zakres prac do wykonania.
 8. Podejmujemy się każdego tematu z naszej branży, nawet takich z którymi inni sobie nie poradzili.
 9. Projekty realizujemy na najwyższym poziomie, terminowo i za dobrą cenę.
 10. Nie płacicie Państwo nic z góry, pierwsza faktura jest za wykonaną przez nas rzetelnie i przyjętą przez Państwa pracę.
 11. Projekty realizujemy skutecznie (ich weryfikację przeprowadzają niezależne jednostki certyfikujące).
 12. Udzielamy gwarancji i szybko podejmujemy ewentualne działania korygujące.

 

Zapraszam do współpracy

 

Kazimierz Bujas

właściciel

 

P.S. Uruchamiamy możliwość komentowania tematyki ISO oraz zadawania pytań. Postaramy się odpowiedzieć na wszelkie wątpliwości.

Komentarze

Kazimierz Bujas

2015-12-29 18:01

Owszem w pewnym sensie to prawda, że norma ISO 9001:2015 nie wymaga procedur. W nowej normie ISO 9001:2015 zamiast udokumentowanej procedury i udokumentowanego zapisu zastosowano definicję udokumentowanej informacji. Informacja ta może być w dowolnej szacie graficznej. Wynika do między innymi z przyjętego przez międzynarodowy komitet normalizacyjny Annex'u SL polegającego na zbliżeniu wszystkich norm ISO do jednej struktury i jednej terminologii dotyczącej systemów zarządzania opartej na kontekście organizacji i stron zainteresowanych, ryzyku i szansach dla organizacji. Nowa norma ISO 9001:2015 nie wymaga więc wprost procedur i jest liberalna pod tym kątem ponieważ wymaga udokumentowanych informacji jako dowodów na skuteczne funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością. Oznacza, to że małe firmy nie będą musiały opisywać systemu w procedurach. Nie wyobrażam sobie jednak możliwości funkcjonowania średnich i dużych firm bez procedur postępowania.
Adam Sperlikowski

2015-12-29 14:37

Czy to prawda, że nowa norma ISO 9001:2015 nie wymaga procedur?
Kazimierz Bujas

2015-12-28 18:12

Norma ISO 9001 określa wiele wymagań które po spełnieniu jak najbardziej mogą przyczynić się do utrzymania kontraktów - zleceń klienta. Są to przede wszystkim punkty 6.2 personel, 7.2 obsługa klienta, 7.5.1 nadzorowanie produkcji i usług, 7.5.4 mienia klienta, 7.5.5 zabezpieczenie wyrobu, 8.2.1 badanie zadowolenia, 8.3 postępowanie z niezgodnościami. Proszę jednak pamiętać, że jest wiele innych czynników które mają wpływ na dalszą współpracę klientów których norma ISO 9001:2008 nie określa takie jak kulturowość, konkretny wyrób - nazwisko wykonawcy usług, region w którym działamy, być może konkretny pracownik który jest niezbędny do współpracy z klientem, cena wyrobu - usługi, działania konkurencji, innowacyjność, oczekiwania innych zainteresowanych stron, pojawienie się innych nowych producentów, siła przetargowa dostawców, pojawienie się substytutów, otoczenie polityczne, otoczenie ekonomiczne, otoczenie prawne, itd. Wiele tych czynników porusza nowe wymaganie normy ISO 9001:2015, która jest normą bardziej liberalną nie wymagającą szerokiego opisania systemu ale udowodnienia w udokumentowanych informacjach że System Zarządzania Jakością funkcjonuje.
Jan Sobierajski

2015-12-28 14:02

Czy ISO 9001 pomoże mi utrzymać istniejące kontrakty z klientem?
Andrzej Kowanek

2014-01-03 17:38

Ładna i przejrzysta stronka, zapisałem się na szkolenie Auditorów Wewnętrznych ISO 13485 :)
Kazimierz Bujas

2013-09-03 10:19

Zgodnie z pkt. 4.3.1 normy ISO 14001 powinniście Państwo zidentyfikować wszystkie aspekty środowiskowe związane z usługą w tym przypadku utrzymaniem parku maszynowego które możecie Państwo nadzorować i na które możecie wpływać. Jeśli macie Państwo wpływ na zużycie mediów przez te maszyny to tak.
Jan Wiśniowski

2013-09-03 06:16

Czy utrzymując klientowi park maszynowy podczas wdrażania ISO 14001 w naszej firmie musimy również wskazać aspekty klienta np. zużycia mediów przez te maszyny?
Kazimierz Bujas

2013-08-25 17:05

Szanowna Pani Anno!
Jeśli Państwa system ISO 9001 jest już przygotowany do certyfikacji to na samo "uzyskanie" certyfikatu ISO 9001 w zależności od wyboru jednostki certyfikującej wystarczy kilka dni do kilku tygodni od pozytywnego wyniku auditu certyfikującego. Problem jednak jest gdzieś indziej. Jeśli ten system nie jest przygotowany trzeba go odpowiednio wdrożyć. Jeśli Państwa firma jest "poukładana" i stosujecie wypracowane standardy to należy je zweryfikować, opisać i uzupełnić o ewentualnie brakujące wymagania normy ISO 9001, dokonać auditów wewnętrznych, i przeglądu zarządzania. To w zależności od wielkości formy może trwać od 2 do 6 miesięcy.
Anna Sikora

2013-08-23 16:25

Ile potrzeba czasu na to aby uzyskać certyfikat ISO 9001?
Kazimierz Bujas

2013-08-21 07:11

Szanowny Kliencie!
Zgodnie z pkt. 4.2.1 pdpkt. c) normy ISO 9001 dokumentacja SZJ powinna zawierać udokumentowane procedury....
W uwagach w tym rozdziale wyjaśniono definicję "udokumentowanej procedury". Oznacza to, że procedura jest ustanowiona, udokumentowana, wdrożona i utrzymywana. Z uwagi tej nie wynika bezpośrednio, że muszą być podpisane! W kolejnym pkt normy ISO 9001 tj. 4.2.3 mamy ustanowić udokumentowaną procedurę określającą nadzór potrzebny do:
a) zatwierdzania dokumentów pod kątem ich adekwatności.
Jeśli zatem w Państwa firmie przyjęto zasadę zatwierdzania dokumentów w formie podpisu i tak też napiszecie sobie w udokumentowanej procedurze nadzoru nad dokumentami to tak. Ale jeśli przyjmiecie Państwo inną formę zatwierdzania dokumentów np. poprzez zwolnienie elektroniczne w systemie komputerowym przez kompetentną osobę i będzie możliwe zweryfikowanie tego zatwierdzenia to pomimo braku podpisu jest to zgodne z normą (nawet jeśli nie ma pełnego podpisu elektronicznego, tylko login i hasło). Proszę pamiętać, że zatwierdzać procedury możemy na wiele innych sposobów np. zwolnienie w systemie komputerowym, umieszczenie procedury elektronicznej w katalogu przez kompetentną osobę, oznaczenie procedury niepowtarzalnym i przypisanym do kompetentnej osoby znakiem np. pieczęć, login w systemie, numer identyfikacyjny w systemie itp.
Klient

2013-08-20 18:41

Czy procedury wymagane przez normę ISO 9001 muszą być podpisane?
Kazimierz Bujas

2013-01-17 10:36

Posiadanie certyfikatu na zgodność z normą ISO 9001 jest coraz bardziej powszechne. Nie należy jednak robić tego za wszelką cenę. Jeśli optymalizujecie Państwo swoje procesy tak jak to opisaliśmy w naszym artykule http://www.kaiso.pl/pl_spadek-certyfikatow-iso-9001,88.html pkt nr 1, spełniacie oczekiwania swoich klientów, wyciągacie wnioski z błędów, podejmujecie działania naprawcze, solidnie zarządzacie zasobami ludzkimi oraz infrastrukturą to bardziej cenne niż posiadanie certyfikatu ISO 9001 jako kartki "papieru" do działań marketingowych ale bez przełożenia na odpowiednią jakość wyrobów.
Andrzej Budzowski

2013-01-16 17:56

Czy posiadanie certyfikatu ISO 9001 staje się niezbędne?
Kazimierz Bujas

2013-01-03 09:23

Sprawa jest prosta: "Proszę umówić Prezesa ze mną na 1 godzinne niezobowiązujące spotkanie, podczas którego uwypuklę aspekty pozytywne i negatywne wdrożenia i stosowania wybranego systemu ISO" (najlepiej proszę dzwonić bezpośrednio do mnie na komórkę: 607-984-502).
Grzegorz Chojta

2012-12-30 19:45

Jak namówić prezesa na wdrożenie systemu?
Kazimierz Bujas

2012-07-16 12:51

Zgodnie z pkt. 5.6.2 normy ISO 9001 "Najwyższe kierownictwo powinno przeprowadzać przegląd systemu zarządzania jakością w organizacji......" co jednoznacznie określa, że ma to wykonać najwyższe kierownictwo a nie Pełnomocnik ds. Jakości. Nigdzie też w tym rozdziale normy nie jest wymagane, aby w przeglądzie zarządzania brał udział Pełnomcnik ds Jakości. Ale ostrożnie, ponieważ pkt. 5.5.2 jednoznacznie wymaga aby najwyzsze kierownictwo wyznaczyło członka kierownictwa który między innymi ma przedstawiać sprawozdania dotyczące funkcjonowania systemu zarządzania jakością i wszelkich potrzeb związanych z doskonaleniem. A jak i gdzie to ma przedstawić? Oczywiście najlepiej podczas przeglądów zarządzania. Reasumując dla dobra systemu i firmy nie wyobrażam sobie aby w przeglądzie zarządzania nie uczestniczył Pełnomocnik ds Jakości.
Angela Palasińska

2012-07-16 08:19

Czy w przeglądzie systemu zarządzania jakością w/g normy ISO 9001 musi brać udział Pełnomocnik ds. Jakości?
Kazimierz Bujas

2012-07-05 16:31

Pojęcie Pełnomocnik ds Jakości przyjęło się w Polsce zwyczajowo. Oznacza to, że prawie każda firma która wdraża system ISO 9001 ze swojego zespołu pracowników wyznacza osobę odpowiedzialną za ten system i nadaje jej odpowiednie uprawnienia i nazywa to stanowisko Pełnomocnikiem. Norma ISO 9001 nic nie mówi o Pełnomocniku, w pkt. 5.5.2 wymaga aby Najwyższe Kierownictwo wyznaczyło członka kierownictwa organizacji, który niezależnie od innej odpowiedzialności, powinien mieć odpowiedzialność i uprawnienia obejmujące:
- zapewnienie, że procesy są ustanowione, wdrożone i utrzymywane,
- przedstawianie najwyższemu kierownictwu sprawozdań dotyczących funkcjonowania SZJ,
- zapewnienie upowszechniania w całej organizacji świadomości dotyczącej wymagań klienta.
Co oznacza, że jeśli Państwa Manager może to wykonywać i będzie to gdzieś w systemie wspomniane może pełnić taką funckję.
Ewelina Pituch

2012-07-04 14:30

Czy funkcję Pełnomocnika ds Jakości może pełnić Manager Jakości?
Kazimierz Bujas

2012-06-22 06:14

Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością w/g normy EN ISO 9001:2008 zależy od wielu czynników, między innymi: wielkości, firmy, ilości lokalizacji, złożoności procesów, możliwości dokonania wyłączeń z wymagań normy z 7 rozdziału np. 7.3 projektowanie i rozwój, zakresu wdrożenia, czy wdrożenie ma obejmować szkolenia dla personelu, auditorów i przedstawiciela kierownictwa. Aby sporządzić ofertę cenową dedykowaną dla Państwa prosimy o kontakt z nami.
Zofia Widuch

2012-06-21 18:33

Ile kosztuje wdrożenie systemu ISO 9001?
Kazimierz Bujas

2012-06-19 15:43

Zgodnie z pkt. 8.2.2 normy ISO 9001 audity wewnętrzne powinny być przeprowadzane w zaplanowanych odstępach czasowych. To organizacja uwzględniając wiele czynników takich jak wielkość, złożoność procesów, problemy, reklamacje klientów podejmuje decyzję jak często będzie je wykonywać. Szanująca się jednostka, tym bardziej posiadająca akredytację nie może wymagać więcej lub inaczej niż norma ISO 9001. Norma nie zabrania przeprowadzania auditów wewnętrznych np. co 24 miesiące, ale tu ostrożnie, bo czym dla nas będzie taki system. Więcej informacji w naszym artykule http://www.kaiso.pl/audit-wewnetrzny,74.html
Andrzej Szarepej

2012-06-19 08:30

Jesteśmy małym 5 osobowym ZOZ. Posiadamy certyfikat ISO 9001 wydany przez akredytowaną jednostkę. Auditor Certyfikujący tej jednostki wymaga za każdym razem jak przyjeżdża abyśmy mu pokazali zapisy z odbytych i przeprowadzonych auditów wewnętrznych miniumum 1x w roku. Musieliśmy się do niego dostosować. Wcześniej planowaliśmy robić audity wewnętrzne co dwa lata. Czy to prawda, że audity wewnętrzne musimy przeprowadzać co roku?