Pozostałe szkolenia!

Prowadzimy wiele innych nie opublikowanych na naszej stronie szkoleń bardzo mocno dedykowanych dla Państwa. W razie zainteresowania prosimy o kontakt z nami.

OHSAS 18001 / PN-N 18001

 

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

 
Opisany w normie OHSAS 18001 System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oparty jest na klasycznej dla zarządzania jakością filozofii ciągłego doskonalenia zgodnie z kołem Demminga:
PDCA
Najczęściej spotykanym odpowiednikiem OHSAS 18001 polska norma PN-N 18001. Obie te normy są prawie identyczne i wdrożenie systemu w/g jednej normy jest prawie tożsame z wdrożeniem drugiej normy.

 
OHSAS 18001 to międzynarodowa specyfikacja systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy opracowana przez zespół wyłoniony spośród czołowych podmiotów handlowych oraz międzynarodowych organizacji normalizacyjnych i certyfikacyjnych i obejmuje:
 • planowanie rozpoznawania zagrożeń, oceny i kontroli ryzyka
 • strukturę i odpowiedzialność;
 • program zarządzania OHSAS
 • szkolenia, świadomość i kompetencje
 • konsultacje i komunikację
 • kontrolę operacji
 • przygotowanie i działania na wypadek awarii
 • pomiar, monitorowanie i poprawa wydajności 

 

OHSAS 18001 może być stosowana w każdej organizacji, która chce wdrożyć formalną procedurę ograniczania ryzyka związanego z bezpieczeństwem i higieną środowiska pracy w odniesieniu do pracowników, klientów i osób postronnych.

OHSAS 18001 nie określa rodzaju i metody szacowania ryzyka zawodowego. Wymaga jednak aby takie ryzyka zostały zidentyfikowane i poddane ocenie.
Każda organizacja powinna ustanowić procedurę z której powinno wynikać, które ryzyka akceptuje, które szczególnie nadzoruje a dla których bezwględnie powinna podjąć działania redukujące ryzyko.


 

Wdrożenie OHSAS 18001 / PN-N 18001:

 • jest dowodem zaangażowania organizacji w utrzymywanie i ciągłą poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • daje wewnętrzny spokój, że spełnione są wszystkie przepisy i wymagania prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • daje dowody zaangażowania w ochronę personelu i mienia,
 • podnosi standard pracy i bezpieczeństwo dla wszystkich pracowników oraz odwiedzających Państwa firmę,
 • zmniejsza ryzyko potencjalnych wypadków w miejscu pracy,
 • daje kartę przetargową do obniżenia kosztów ubezpieczeń.