Pozostałe szkolenia!

Prowadzimy wiele innych nie opublikowanych na naszej stronie szkoleń bardzo mocno dedykowanych dla Państwa. W razie zainteresowania prosimy o kontakt z nami.

Pełnomocnik Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Kod szkolenia

Liczba dni

(godzin)

Temat

PBI

3

(24 h)

Pełnomocnik Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001

 

Nie istnieje dzisiaj żadna działalność człowieka, która nie opierałaby się na wymianie informacji. Podczas pracy codziennej przetwarzamy wiele informacji począwszy od danych kontrahentów, opracowanej technologii, informacji związanej z produkcją, stosowanych narzędzi, kompetencji personelu, obrotu, zysku, informacji z badania konkurencji, rynku aż po dane sprawozdawcze. Dane te przetwarzane są przez różne służby - pracowników w fimie. Czy nie chcielibyśmy wiedzieć jak te dane są chronione i zarządzane? Pomogą nam w tym wyspecjalizowani Administratorzy tych systemów - Pełnomocnicy Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, którzy po wzięciu udziału w organizowanym przez nas szkoleniu będą posiadali więdzę jak weryfikować i zarządzać bezpieczeństwem przetwarzanych informacji. Szkolenie opiera się na fundamentalnych wymaganiach normy PN-ISO/IEC 27001:2017 ale również odwołuje się do podstawowych wymagań formalno-prawnych jakie nas obowiązują. Szkolenie to przybliży Państwu wiedzę jak wdrożyć, utrzymywać i doskonalić System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.


 

Dla kogo:

 • Pełnomocnicy Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 • Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji
 • Auditorzy Wewnętrzni ISO/IEC 27001
 • pesonel odpowiedzialny za bezpieczeństwo przetwarzanych informacji w firmie

 

PLAN SZKOLENIA: 

 

1-szy dzień: 

Godzina

Temat

08:00÷08:30

Powitanie - wprowadzenie i omówienie planu szkolenia

08:30÷09:15

Wprowadzenie do systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji

09:15÷10:30

Wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa informacji

10:30÷10:45

Przerwa kawowa

10:45÷13:00

Wymagania normy PN-ISO/IEC 27001:2017

13:00÷13:30

Obiad

13:30÷15:00

Warsztat 1:

Rozumienie wymagań normy PN-ISO/IEC 27001:2017

15:00÷15:50

Oceny ryzyka, narzędzia i techniki

15:50÷16:00

Zakończenie - 1 dzień
                                                                                                                                                                                                                                         

2-gi dzień: 

Godzina

Temat

08:00÷08:30

Powitanie i podsumowanie 1-dnia

08:30÷09:00

Wytyczne do auditowania

09:00÷09:30

Zarządzanie programem auditów

09:30÷10:30

Warsztat 2:

Planowanie auditu

10:30÷10:45

Przerwa kawowa

10:45÷11:30

Zasady auditowania w/g normy PN-EN ISO 19011:2012

11:30÷12:30

Warsztat 3:

Sporządzenie listy pytań

12:30÷13:00

Działania auditowe

13:00÷13:30

Obiad

13:30÷14:00

Warsztat 4:

Definiowanie niezgodności

14:00÷15:00

Działania poauditowe

15:00÷15:50

Kompetencje i ocena auditorów

15:50÷16:00

Zakończenie - 2 dzień

 

3-ci dzień: 

Godzina

Temat

08:00÷08:30

Powitanie i podsumowanie 2 - dnia

08:30÷10:30

Podejście procesowe

10:30÷10:45

Przerwa kawowa

10:45÷12:00

Dokumentowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w/g normy PN-ISO/IEC 27001:2017

12:00÷13:30

Warsztat 5:

Sporządzenie przykładowej udokumentowanej informacji

13:00÷13:30

Obiad

13:30÷15:00

Nadzorowanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

15:00÷15:50

Test

15:50÷16:00

Zakończenie - wydanie certyfikatów


 

 

Korzyści dla Państwa:

 • przeszkolony personel uprawniony do wdrażania, utrzymywania i doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w/g normy ISO/IEC 27001
 • przeszkolony personel uprawniony do przeprowadzania wewnętrznych auditów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w/g  ISO/IEC 27001
 • personel posiadający wiedzę w zakresie narzędzi i technik szacowania ryzyka
 • możliwości doskonalenia wdrożonego i certyfikowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 • przeszkolony personel posiadający niezbędną wiedzę w zakresie wymagań prawnych dotyczących przetwarzania danych
 • wszechstronna wiedza uczestników dotycząca weryfikacji systemów ISO w układzie ciągłego ich doskonalenia

  

Data szkolenia

Cena netto

Cena netto

Miejsce szkolenia

bez noclegów z noclegami
15÷17.01.2018

1 500

2 100


Kraków
12÷14.03.2018
14÷16.05.2018
16÷18.07.2018
10÷12.09.2018
12÷14.11.2018

 
W cenie szkolenia wliczone są:

 • poczęstunki w przerwach na kawę
 • obiad
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat Pełnomocnika Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w/g ISO/IEC 27001
 • dla opcji z noclegami (3 noclegi oraz pełne wyżywienie)

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z nami.

Zdecydowanych na szkolenie prosimy o nadesłanie karty zgłoszenia