Pozostałe szkolenia!

Prowadzimy wiele innych nie opublikowanych na naszej stronie szkoleń bardzo mocno dedykowanych dla Państwa. W razie zainteresowania prosimy o kontakt z nami.

Pełnomocnik ZSZ

Kod szkolenia

Liczba dni

(godzin)

Temat

PZ

4

(32 h)

Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP

(ISO 9001 + ISO 14001 + OHSAS 18001)

 

Dla nas wszystkich ważna jest jakość i to od spełnienia wymagań normy jakościowej ISO 9001 wiele zależy. Nie zapominajmy jednak, że produkując wyroby i świadcząc usługi wytwarzamy odpady i generujemy potencjalne zagrożenia w zakresie wypadków przy pracy. Szkolenie dedykowane jest dla firm, które posiadając wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Jakością w/g ISO 9001 zaobserwowały wiele cennych korzyści i chcą je mnożyć stosują wymagania kolejnych międzynarodowych standardów zarządzania w zakresie środowiska (ISO 14001) oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (OHSAS 18001 / PN-N 18001). Szkolenie trwa 4 dni i obejmuje cykl warsztatów począwszy od interpretacji wymagań poszczególnych norm ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 / PN-N 18001, poprzez zarządzanie auditami wewnętrznymi i nadzorowanie Zintegrowanych Systemów Zarządzania w oparciu o cele jakości, zadania, programy środowiskowe, aspekty środowiskowe, zagrożenia bhp i szacowanie ryzyka. Uczestnicy poznają najlepsze techniki zarządzania firmą i nadzorowania systemów zarządzania przekazane przez Trenera - wieloletniego Pełnomocnika Zintegrowanych Systemów Zarządzania oraz Auditora Wiodącego z międzynarodowymi uprawnieniami IRCA dla systemów ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 oraz ISO 27001.


 

Dla kogo:

 • Pełnomocnicy ds Jakości
 • kandydaci na Pełnomocników ds Jakości, Środowiska i BHP
 • kandydaci na Pełnomocników Zintegrowanych Systemów Zarządzania w/g normy ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 / PN-N 18001
 • personel odpowiedzialny za opracowanie, wdrożenie i nadzorowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania
 • personel odpwiedzialny za jakość, środowisko i bhp
 • kierownictwo organizacji odpowiedzialne za jakość, środowisko, bezpieczeństwo i zdrowie
 • personel odpowiedzialny za technologie i rozwój organizacji
 • Właściciele / Liderzy kierujący poszczególnymi procesami i nadzorujący wymagania jakości, środowiska i bhp

 

PLAN SZKOLENIA: 

 


1-szy dzień (ukierunkowany na jakość):

Godzina

Temat

08:00÷08:20

Powitanie - wprowadzenie

08:20÷08:30

Nowy model zarządzania jakością

08:30÷09:00

Rozdział 4: Kontekst organizacji w/g normy EN 9001:2015

09:00÷09:30

Warsztat 1:

Identyfikacja kontekstu

09:30÷10:30 Rozdział 5: Przywództwo

10:30÷10:45

Przerwa kawowa

10:45÷11:30

Warsztat 2:

szacowanie ryzyka

11:30÷12:15 Rozdział 6: Planowanie
12:15÷13:00 Rozdział 7: Wspomaganie

13:00÷13:30

Obiad

13:30÷14:00

Rozdział 8: Operacje
14:00÷14:30

Warsztat 3:

Planowanie jakości - cele jakości

14:30÷15:00

Rozdział 9: Ocena rezultatów

15:00÷15:50 Rozdział 10: Doskonalenie

15:50÷16:00

Zakończenie - 1 dzień

 

2-gi dzień (ukierunkowany na środowisko i BHP):

Godzina

Temat

08:00÷08:20

Powitanie i podsumowanie 1 dnia

08:20÷08:45 Wprowadzenie do środowiska i BHP

08:45÷09:00

Nowy model zarządzania środowiskowego

09:00÷10:45

Wymagania normy EN ISO 14001:2015
10:45÷11:00 Przerwa kawowa
11:00÷11:30 Warsztat 4:

Identyfikacja kontekstu i szacowanie ryzyka

11:30÷12:00

Warsztat 5:

Programy zarządzania środowiskowego

12:00÷12:30 Identyfikacja aspektów środowiskowych
12:30÷13:00

Warsztat 6:

Identyfikacja aspektów środowiskowych

13:00÷13:30

Obiad

13:30÷15:00

Wymagania OHSAS 18001:2007 / PN-N 18001:2004
15:00÷15:15 Identyfikacja zagrożeń i szacowanie ryzyka w zakresie BHP

15:15÷15:50

Warsztat 7:

Identyfikacja zagrożeń i szacowanie ryzyka w zakresie BHP

15:50÷16:00

Zakończenie - 2 dzień

 

3-ci dzień (techniki i zasady auditowania):  

Godzina

Temat

08:00÷08:30

Powitanie i podsumowanie 2-dnia

08:30÷08:45

Wytyczne do auditowania

08:45÷09:00

Definicje dotyczące auditowania

09:00÷09:30

Zarządzanie programem auditów

09:30÷10:30

Warsztat 8:

Sporządzanie planu auditu

10:30÷10:45

Przerwa kawowa

10:45÷11:30

Zasady auditowania w/g normy PN-EN ISO 19011:2012

11:30÷12:30

Warsztat 9:

Sporządzanie listy pytań

12:30÷13:00

Działania auditowe

13:00÷13:30

Obiad

13:30÷14:00

Warsztat 10:

Definiowanie niezgodności

14:00÷15:00

Działania poauditowe

15:00÷15:50

Kompetencje i ocena auditorów

15:50÷16:00

Zakończenie - 3 dzień

 

4-ty dzień ("pełnomocnikowanie"): 

Godzina

Temat

08:00÷08:30

Powitanie i podsumowanie 3-dnia

08:30÷09:30

Podejście procesowe

09:30÷10:30

Warsztat 11:

Sporządzenie mapy procesów dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania

10:30÷10:45

Przerwa kawowa

10:45÷12:00

Dokumentowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania

12:00÷13:00

Warsztat 12:

Sporządzenie procedury Zintegrowanego Systemu Zarządzania

13:00÷13:30

Obiad

13:30÷15:00

Nadzorowanie i doskonalenie Zintegrowanych Systemów Zarządzania

15.00÷15.50

Test

15:50÷16:00

Zakończenie - wydanie certyfikatów


 

Korzyści dla Państwa:

 • przeszkolone Kierownictwo wykorzystujące międzynarodowe techniki zarządzania jakością, środowiskiem, bhp z nastawieniem na korzyści ekonomiczne
 • przeszkolony personel zdolny do opracowania, wdrożenia i doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 / PN-N 18001)
 • wyższa świadomość w zakresie jakości, środowiska i bhp
 • możliwości opracowania własnej dokumentacji dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania
 • możliwości właściwego przygotowania się do certyfikacji na zgodność z normą ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 / PN-N 18001
 • możliwości doskonalenia wdrożonych i certyfikowanych systemów zarządzania

   

Data szkolenia

Miejsce szkolenia

Cena netto

Cena netto
bez noclegu z noclegiem
12÷15.02.2018 Kraków 1 800  2 600
09÷12.04.2018 Zakopane
18÷21.06.2018 Kraków
28÷31.08.2018 Zakopane
08÷11.10.2018 Kraków
10÷13.12.2018  Zakopane

 

W cenie szkolenia otwartego wliczone są:

 • poczęstunki w przerwach na kawę
 • obiad
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat Pełnomocnika ZSZ
 • dla opcji z noclegami (4 noclegi oraz pełne wyżywienie)

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z nami.

Zdecydowanych na szkolenie otwarte prosimy o nadesłanie karty zgłoszenia