Pozostałe szkolenia!

Prowadzimy wiele innych nie opublikowanych na naszej stronie szkoleń bardzo mocno dedykowanych dla Państwa. W razie zainteresowania prosimy o kontakt z nami.

Polityka Prywatności

i zasad korzystania z serwisu oraz wykorzystywania cookies (tzw. ciasteczek") w naszym serwisie

 

 

Zasady korzystania z serwisu:

 

Właścicielem i administratorem serwisu internetowego dostępnego pod adresem: www.kaiso.pl  (zwanego w dalszej części "serwisem") jest firma "KaISO" Kazimierz Bujas z siedzibą w Bęczarka 111, 32-444 Głogoczów, NIP: 681-118-81-53.

 

Prawa autorskie:

Zawartość serwisu jest własnością "KaISO" Kazimierz Bujas i jest chroniona przepisami prawa w szczególności ustwą z dnia: 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Użytkownik serwisu ma prawo do pobierania lub drukowania stron / zawartości serwisu, pod warunkiem przestrzegania wyżej wymienionych praw w tym dotyczących użycia logo "KaISO" Kazimierz Bujas.

Wykorzystanie elementów serwisu w celach komercyjnych dopuszczalne jest jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody "KaISO" Kazimierz Bujas.

Udostępniane treści serwisu nie mogą być modyfikowane a ich podawanie bez czytelnego i jednoznacznego określenia adresu strony źródłowej tj. www.kaiso.pl jest niedopuszczalne.

 

Odpowiedzialność:

"KaISO" Kazimierz Bujas dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte na stronie serwisu były aktualne, poprawne i kompletne. "KaISO" Kazimierz Bujas nie ponosi jednak odpowiedzialności za ewentualne błędy, niekompletność lub nieaktualność informacji, jak również odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez użytowników serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z serwisu spoczywa na użytkowniku.

 

Linki lub odwołania do innych stron:

Serwis może zawierać linki lub odwołania do innych stron, umieszczane dla wygody i wiadomości użytkownika. "KaISO" Kazimierz Bujas nie ponosi odpowiedzialnośći za zamieszczane tam informacje i stosowane polityki prywatności.

 

 

Polityka Prywatności:

 

Dane zbierane automatycznie:

Podczas Państwa wizyty w serwisie zbierane są dane tj: Państwa adres IP, rodzaj przeglądarki oraz nazwa systemu operacyjnego. Służą one jedynie dla celów statystycznych.

 

Dane zbierane podczas Państwa zapytania:

Podczas Państwa zapytania za pomocą naszego formularza kontaktowego poprosimy o podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail, telefonu, tematu i treści zapytania oraz adresu strony internetowej.

 

Dane zbierane podczas zgłaszania udziału w szkoleniu:

Podczas zgłaszania udziału w szkoleniu poprosimy Państwa o podanie imienia, nazwiska, nazwy firmy, adresu firmy, NIP-u, adresu e-mail, telefonu, adresu strony internetowej oraz imion i nazwisk uczestników szkolenia.

 

Dane zbierane podczas Państwa komentarzy:

Dodając komentarz do serwisu przekazują nam Państwo swój adres IP a wszystkim odwiedzającym stronę imię i nazwisko (proszę pamiętać, że zamiast imienia i nazwiska można tutaj zastosować tzw. "nick").

 

Lista subskrypcji / biuletyny "KaISO":

Chcąc otrzymywać aktualne biuletyny oraz informacje dotyczące działalności "KaISO" Kazimierz Bujas mogą Państwo zapisać się na naszą listę subskrypcyjną i korzystać z darmowych biuletynów. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania tych informacji stosując do tego celu formularz kontaktowy.

 

Zmiany danych osobowych:

Państwa adresu email, imienia i nazwiska podanego podczas komentarzy nie można zmienić. Są to dane, które służą do identyfikacji użytkownika. Jeśli będą je Państwo chcieli usunąć proszę użyć do tego celu formularza kontaktowego.

Danych użytych podczas składania zapytań oraz zgłaszania udziału w szkoleniu nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one częścią wystawionej faktury VAT.

Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

 

Wykorzystanie Państwa danych:

 1. Państwa dane nie będą sprzedawane podmiotom trzecim.
 2. Dane zbierane podczas zapytań są wymagane i wykorzystywane w celu kontaktu z Państwem i opracowania oferty.
 3. Dane zbierane podczas zgłaszania udziału w szkoleniu są wymagane i wykorzystywane w celu kontaktu z Państwem, ustalenia szczegółów szkolenia oraz wystawienia faktury VAT.
 4. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników w serwisie. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.
 5. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Państwem, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie.
 6. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Państwa dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 7. W przypadku naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Państwa dane organom wymiaru sprawiedliwości.

 

Administrowanie i zabezpieczanie danych osobowych:

Informujemy, że administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest firma "KaISO" Kazimierz Bujas, Bęczarka 111, 32-444 Głogoczów, NIP: 681-118-81-53.

Państwa dane przechowywane są w naszej bazie danych, która jest zabezpieczona przed wglądem osób trzecich. 

 

 

Wykorzystanie cookies (tzw. "ciasteczek):
 

W naszym serwisie cookies (tzw. "ciasteczka") służą do:

 • przechowywania informacji o użytkowniku - własne cookies - wymagane podczas wysyłania zapytań, zgłaszania udziału w szkoleniu i korzystania z serwisu,
 • celów statystycznych - zewnętrzne cookies - Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA).

 

Czy można zrezygnować z akceptowania cookies (tzw. "ciasteczek")?

Czynności związane z przechowywaniem cookies (tzw. "ciasteczke") są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla użytkowania. Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje cookies. Jednakże użytkownik, może ustawić tak przeglądarkę, by móc odrzucać prośby o przechowanie cookies w ogóle lub wybranych cookies. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. Zanim zdecydują się Państwo zmienić domyślne ustawienia proszę jednak pamiętać, że wiele cookies pomaga w wygodnym korzystaniu ze strony. Wyłączenie cookies może mieć wpływ na to jak będzie się wyświetlać nasz serwis w Państwa przeglądarce.

 

Jak wyłączyć obsługę cookies (tzw. ciasteczek"?

Dla przeglądarki Firefox:

 1. Na górze okna przeglądarki proszę naciśnąć przycisk Firefox, (w systemie Windows XP proszę kliknąć menu Narzędzia) i wybrać Opcje.
 2. Następnie proszę wybrać panel Prywatność.
 3. Z menu rozwijanego elementu Program Firefox proszę wybrać opcję: będę używał ustawień historii użytkownika.
 4. Proszę zaznaczyć Akceptuj ciasteczka - by włączyć, odznaczyć - by wyłączyć obsługę ciasteczek.
 5. Proszę wybrać okres przechowywania ciasteczek.
 6. Proszę nacisnąć przycisk OK, by zamknąć okno opcji.

Dla przeglądarki Google Chrome:

 1. Proszę kliknąć menu Chrome na pasku narzędzi przeglądarki.
 2. Proszę wybrać Ustawienia.
 3. Proszę kliknąć Pokaż ustawienia zaawansowane.
 4. W sekcji Prywatność proszę kliknąć przycisk Ustawienia treści.
 5. W sekcji Pliki cookie można zmienić następujące ustawienia plików cookies:
 • Domyślne blokowanie plików cookie - Blokowanie wszystkich plików cookie: proszę wybrać Blokuj próby umieszczenia na komputerze danych z witryn. Proszę pamiętać, że to ustawienie uniemożliwia działanie większości stron.
 • Blokowanie tylko plików cookie innych firm: proszę zaznaczyć pole wyboru Ignoruj wyjątki i blokuj tworzenie plików cookie innych firm. Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje odrzucanie pochodzących z witryny plików cookie innych firm, nawet jeśli witryna została dodana do listy Wyjątki i może tworzyć pliki cookie na komputerze.
 • Domyślne zezwalanie na pliki cookie. Jeśli chcą Państwo zezwalać zarówno na własne pliki cookie, jak i innych firm, proszę zaznaczyć Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie. Aby akceptować tylko własne pliki cookie, proszę zaznaczyć pole wyboru Blokuj bez wyjątku wszystkie pliki cookie innych firm.

Dla przeglądarki Internet Explorer 9:

 1. W oknie przeglądarki proszę kliknąć przycisk Narzędzia, a następnie kliknąć polecenie Opcje internetowe.
 2. Proszę kliknąć kartę Prywatność, a następnie w obszarze Ustawienia przesunąć suwak do najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookie lub do najniższego położenia, aby zezwolić na wszystkie pliki cookie, a następnie kliknąć przycisk OK.

 

Zmiany Polityki Prywatności, zasad korzystania z serwisu oraz wykorzystywania cookies:

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności, zasad korzystania z serwisu oraz wykorzystywania cookies.

 

Kontakt:

W razie dodatkowych pytań dotyczących Polityki Prywatności, zasad korzystania z serwisu i wykorzystywania cookies prosimy o kontakt korzystając z formularza kontaktowego.