Pozostałe szkolenia!

Prowadzimy wiele innych nie opublikowanych na naszej stronie szkoleń bardzo mocno dedykowanych dla Państwa. W razie zainteresowania prosimy o kontakt z nami.

Referencje

 Westerberg Sp. z o.o.  

"Z przyjemnością informuję, że nasza firma współpracowała z Panem Kazimierzem Bujas KaISO Consulting, w zakresie przemodelowania istniejącego Systemu Zarządzania Jakością do wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015 (...). Z przyjemnością polecam Pana Kazimierza Bujas KaISO Consultring jako rzetelnego i odpowiedzialnego doradcę w zakresie Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2015".

Kierownik Jakości - Joanna Olszewska

www.westerberg.pl

 Westerberg Sp. z o.o.
 Marco Sp. z o.o.  

"Niniejszym pismem pragniemy Państwu polecić firmę "KaISO" Kazimierz Bujas z siedzibą w Bęczarce 111, 32-444 Głogoczów, jako wykonawcę godnego zaufania i w pełni profesjonalnego (...). Firma "KaISO" Kazimierz Bujas jest partnerem solidnym, profesjonalnym i dotrzymującym wszystkich ustaleń zawartych w umowie, a współpraca z nią układa się bezproblemowo, dlatego też z przyjemnością możemy rekomednować firmę jej przyszłym Klientom".

Prezes Zarządu - Marek Śliboda

Quality Management Systems Representative - Katarzyna Znyk

www.labels.pl

 Marco Sp. z o.o.
 IPB Polska Sp. z o.o.  

"Miło jest nam poinformować, że firma "KaISO" Kazimierz Bujas wdrożyła w 2016 roku w naszym Zakładzie Produkcyjnym w Oświęcimiu System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015 (..). Podjęliśmy dalszą współpracę w zakresie doradztwa przy wdrożeniu Systemu Zarządzania dla motoryzacji według wymagań IATF 16949".

Członek Zarządu - 

Pełnomocnik SZJ - Sabina Skrobol

www.ipb-polska.pl

 IPB Polska Sp. z o.o.
Grupa Azoty

"Niniejszym Listem Referencyjnym, udzielamy referencji firmie KaISO za profesjonalizm i zaangażowanie w prace wdrożeniowe Zintegrowanego Systemu Zarządzania Środowiskowego i BHP zgodnego z wymaganiami norm ISO 14001 oraz OHSAS 18001 (...). Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A. potwierdza, że realizacja umowy przebiegła prawidłowo. Zakres prac wdrożeniowych wykonano z pełnym zaangażowaniem, rzetelnie i terminowo.

Prezes Zarządu - Marian Kosowicz

Dyrektor Departamentu Wsparcia - Magdalena Gondek

Pełnomocnik Zarządu ds. ZSZ - Sebastian Tutak

www.grupaazoty.com

Grupa Azoty Siarkopol
PRIMAMED S.C.

"(...) rekomenduję firmę KaISO Kazimierz Bujas jako wiarygodny i rzetelny podmiot profesjonalnie realizujący usługi w zakresie wdrażania, przeprowadzania szkoleń i przygotowania do certyfikacji systemów zarządzania. Bogate doświadczenie i merytoryczna wiedza w dużym stopniu przyczyniły się do wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w obszarze usług medycznych zgodnego z wymaganiami międyznarodowych norm ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001 i OHSAS 18001, potwierdzonego uzyskaniem certyfikatów".
 
lek. med. Hanna Świtkowska  - Kierownik PRIMAMED s.c.

Centrum Medyczne PRIMAMED S.C.
SP ZOZ MSW w Krakowie

"Niniejszym, udzielam referencji firmie "KaISO", której właścicielem jest Pan Kazimierz Bujas za profesjonalne przeprowadzenie szkoleń i konsultacji przy wdrażaniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP zgodnego z wymaganiami norm: ISO 9001, ISO 14001 oraz OHSAS 18001. (...) Wysoki poziom wiedzy, rzetelne przygotowanie dokumentacji oraz szeroki zakres doradztwa w pełni spełniły nasze oczekiwania (...)".
 
Brunon Lalik - Dyrektor

www.zozmswkrakow.pl

SP ZOZ MSW w Krakowie
CSS Beskidy Sp. z o.o.

"Przygotowanie i wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001 w Computer Service Support Beskidy Sp. z o.o. powierzyliśmy firmie KaISO. Wszystkie zaplanowane prace zostały wykonane starannie i terminowo dzięki czemu sam proces certyfikacji w zakresie: (...) przebiegł bez żadnych problemów. Opracowane przez KaISO procedury i dokumentacja odzwierciedlają i równocześnie porządkują sposób działania naszej firmy, nie są nadmiernie rozbudowane, są czytelne, jednoznaczne i proste w implementacji".
 
Jarosław Dziki - Dyrektor Techniczny

www.cssbeskidy.pl

CSS Beskidy Sp. z o.o.
Politechnika Łódzka

"Za współpracę z Politechniką Łódzką przy realizacji międzynarodowego projektu badawczego nt. zarządzania rozwojem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw".
 
dr inż. Marek Matejun

www.p.lodz.pl

Firma Przyjazna Nauce
Oftaldent

"Specjalistyczna Przychodnia "OFTALDENT" zaświadcza kontakty biznesowe z firmą KaISO Kazimierz Bujas (...). W przypadku tego wykonawcy ryzyko usług słabej jakości nie wchodzi w grę. Usługi doradcze wykonywane przez firmę KaISO są realizowane w ustalonych terminach i z należytą starannością, są gwarancją najwyższych standardów (...) pragniemy złożyć Panu Kazimierzowi Bujasowi serdeczne podziękowania za trud, wysiłek oraz pomoc w stworzeniu, a następnie wdrożeniu opracowanego Systemu Zarządzania Jakością".

Marta Łabno - Dyrektor

Renata Wapiennik - Pełnomocnik ds Jakości

www.oftaldent.pl

Oftaldent
SuperSpecjalista

"Z przyjemnością udzielamy referencji firmie "KaISO" za profesjonalne wykonanie prac szkoleniowych i konsultacyjnych przy wdrażaniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem w/g norm ISO 9001 oraz ISO 14001. Potwierdzamy szerokie kompetencje, doświadczenie, elastyczność i terminowość realizacji prac przez eksperta. Bardzo dobre relacje z nami oraz konkurencyjna oferta cenowa są również powodem dla którego polecamy firmę "KaISO" Kazimierz Bujas każdemu (...)".

Tomasz Rams - Prezes Zarządu

Beata Rams - Pełnomocnik ZSZ

www.superspecjalista.pl

SuperSpecjalista
Elektroplast

"(...) Kompleksowe podejście do procesu wdrażania, elastyczność działania oraz wysoka wiedza merytoryczna i profesjonalizm firmy KaISO zaowocowało pomyślnym przejściem auditu certyfikacyjnego oraz pozwoliło naszej Spółce uzyskać już 31.07.2013 roku certyfikat ISO 9001:2008 (...). Współpracę z Panem Kazimierzem Bujasem, właścicielem firmy KaISO, ze względu na rzetelność i profesjonalizm oceniamy bardzo wysoko i z przyjemnością oraz pełną odpowiedzialnością rekomendujemy wszystkim zainteresowanym wdrażaniem Systemów Zarządzania.

Józef Lis - Prezes Zarządu

Janusz Wątor - Pełnomocnik ds. Jakości

www.elektroplast.com

Elektroplast
Help-MED s.c.

"(...) Fachowość i profesjonalizm oraz bogate doświadczenie w branży medycznej eksperta Kazimierza Bujasa pozwoliło na sprawne i skuteczne wdrożenie systemu (...). Jesteśmy przekonani, że przekazana nam wiedza przyczyni się do umocnienia naszego zakładu w zakresie świadczenia usług medycznych (...)

Bożena Kosek-Wizer - Kierownik NZOZ

Help-Med s.c.
ZESIL Sp. z o.o.

"(...) firma KAISO której właścicielem jest Pan Kazimierz Bujas współpracowała z naszą firmą w zakresie wdrożenia oznakowania produkowanych przez nas wyrobów znakiem zgodności CE z dyrektywą 97/23/WE  (...) W związku z powyższym rekomendujemy usługi firmy KAISO, które gwarantują pozytywne zakończenie powierzonych zadań i pełną satysfakcję z ich zakończenia".

Jakub Kruk - Konstruktor - Technolog

Marek Jankowski - Prezes Zarządu

www.kompensatory-mieszkowe.pl

ZESIL Sp. z o.o.
NZOZ ORTODONTA.STOMATOLOG.CHIRURG.

"Miło jest nam poinformować, że: (...)

2. wprowadziliśmy firmę "KaISO" do naszego wykazu sprawdzonych i zatwierdzonych dostawców usług,

3. rekomendujemy firmę "KaISO" jako sprawdzonego i rzetelnego wykonawcę..."

Judyta Prusko - Findzińska - Kierownik NZOZ

Michał Findziński - Dr n.med. Chirurg Ogólny

www.ortodontaprudnik.pl

NZOZ ORTODONTA.STOMATOLOG.CHIRURG.
Gegenbauer Polska

"Spółka Gegenbauer Polska korzystała z usług wdrażania Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 (...) Podczas współpracy firma KaISO wykazała się wysokimi kompetencjami w zakresie wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania, a szkolenia które prowadziła były profesjonalne oraz zgodne z naszymi oczekiwaniami".

Andrzej Kotarba - Członek Zarządu

Krzysztof Żmuda - Pełnomocnik ds. ZSZ

www.gegenbauerpolska.pl

Gegenbauer Polska
LUMOtech

"Pan Kazimierz Bujas w okresie od 30-03-2012 do 30-07-2012 opracowywał i wdrał w naszych firmach LUMOtech Poland sp. z o.o. oraz LUMOtech LED sp. z o.o. system zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2009 (...) Jako osoba odpowiedzialna za System Zarządzania Jakością w firmach naszej grupy rekomenduję współpracę z firmą KaISO".

Robert Nawrot - Zarząd

Henryk Krzyszczak - Manager Jakości

www.lumotech.pl

Lumotech
MPGK Mielec

"Niniejszym zaświadczamy, iż Pan Kazimierz Bujas właściciel firmy KaISOuzyskał pozytywną rekomendację firmy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospdoarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu - Laboratorium Oczyszczalni Ścieków (...) Usługa certyfikacji systemu ISO 9001:2008 została wykonana z należytą starannością. W przyszłości mamy zamiar nadal współpracować z firmą KaISO, co stanowi najlepszą rekomendację dla w/w Firmy".

Marek Bąbała - Prezes Zarządu

Witold Mroczek - Z-ca Kierownika ZWiK

Katarzyna Kamińska - Pełnomocnik ds. Jakości

www.mpgk.mielec.pl

MPGK Mielec
MWM Elektro Sp. z o.o.

"(...) Wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i BHP w/g normy ISO 9001 oraz OHSAS 18001 w zakresie konsultacji, szkolenia pracowników, szkolenia audytorów wewnętrznych, szkolenia pełnomocnika oraz przygotowania dokumentacji zajmowała się firma KaISO. (...) Współpracę z Panem Kazimierzem Bujasem, właścicielem firmy KaISO, ze względu na rzetelność i profesjonalizm oraz pełne zaangażowanie oceniamy bardzo wysoko i z przyjemnością rekomendujemy wszystkim zainteresowanym wdrażaniem Systemów Zarządzania".

Marek Bajor - Prezes Zarządu

Ryszard Roehrich - Wiceprezes Zarządu

www.mwm.com.pl

MWM Elektro
Drukarnia Pasaż

"Z przyjemnością informujemy, że firma KaISO skutecznie wdrożyła w naszej organizacji System Zarządzania Jakością w/g normy ISO 9001. Bardzo bogate doświadczenie Pana Kazimierza Bujasa we wdrożeniach, auditowaniu i szkoleniach wykorzystaliśmy podczas realizacji projektu a jego owocem jest przyznany nam certyfikat na zgodność z normą PN-EN ISO 9001:2009 (...)".

Andrzej Machaj - Prezes

Marcin Machaj - Pełnomocnik ds. Jakości

www.pasaz.com

Drukarnia Pasaż
Letterman 

"Pragniemy podziękować Panu Kazimierzowi Bujasowi za pomoc w przygotowaniu dokumentacji firmy niezbędnej do wdrożenia normy PN-EN 15038:2006 (...) cierpliwie tłumaczył nam niejasne kwestie i w razie zapytań był dostępny także telefonicznie poza godzinami spotkań (...) spotkania były owocne i przebiegały w miłej atmosferze"...

Małgorzata Walczak - Wiceprezes Zarządu

www.letterman.pl

Letterman
Starpol II 

..."(...) KaISO za profesjonalne przeprowadzenie szkoleń oraz konsultacji, za fachową pomoc w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji w celu wdrożenia Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganimi normy PN-EN ISO 14001 (...) gwarantują specjalistyczną pomoc i pewność, że przygotowania zakończą się sukcesem, tak jak w naszym przypadku"...

Edward Płusa - Prezes Zarządu

Pełnomocnik ZSZ - Tomasz Słonecki

www.starpol.pl

 Starpol II
Dach i Strych

..."Wymagania normy ISO 9001 zostały przedstawione przez Konsultanta w sposób prosty podczas szkoleń oraz wielu dni doradczych. Warto podkreślić, że dokumentacja została zaprojektowana w/g naszych oczekiwań i wysoko oceniona przez jednostkę certyfikującą"...

Piotr Muszyński - Prezes

Małgorzata Muszyńska - Pełnomocnik ds. Jakości

www.dachistrych.pl

Dach i Strych
WZZOZ - Łódź

..."Ze wszystkich powierzonych zadań realizacji przedmiotu umowy firma KaISO wywiązywała się z należytą starannością. Biorąc pod uwagę duże zaangażowanie, fachowość oraz profesjonalizm z całą pewnością polecamy firmę KaISO jako solidnego i wiarygodnego partnera, dzięki któremu wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością przebiegało sprawnie"...

Janusz Kazimierczak - Dyrektor

www.centrumpluc.com.pl

WZZOZ Łódź 
RPWiK Zawiercie

"Serdecznie dziękujemy firmie "KaISO", dzięki której sprawnie i "bezboleśnie" przeszliśmy przez trudny okres wdrożenia i przygotowania (...) międzynarodowym standardem ISO 9001:2008. Bogate doświadczenie audytorskie w branży wodociągowo - kanalizacyjnej eksperta Kazimierza Bujasa oraz profesjonalizm doradztwa na każdym jego etapie"...

Jarosław Ciszewski - Prezes Zarządu

Artur Pacan - Pełnomocnik d/s Jakości

www.rpwikzawiercie.pl

 RPWiK Zawiercie
Wemeco

..."Bardzo dobry kontakt z klientem, jak również konkurencyjna oferta cenowa sprawiają, że polecam firmę KaISO Consulting każdemu, kto ceni sobie najwyższą jakość usług połączoną z wielkim doświadczeniem i zaangażowaniem w osobie Pana Kazimierza Bujasa (...)

Życzę Wszystkim tak fachowej obsługi, a Firmie KaISO i Panu Kazimierzowi Bujasowi ciągłego rozwoju, wielu udanych wdrożeń i szkoleń"...

Sebastian Brzoskowski - Quality Manager

www.wemeco.com

Wemeco 
 MGGP Tarnów

..."Proces wdrożenia systemu i współpraca z firmą KAISO przebiegała bardzo sprawnie i w dobrej atmosferze, a efektem końcowym współpracy było przyznanie naszej firmie certyfikatu na zgodność Zintegrowanego Systemu Zarządzania z wymaganiami normy PN-N / OHSAS 18001 przez Zakład Systemów Jakości i Zarządzania"...

Przemysław Kuklicz - Pełnomocnik ZSZ

www.mggp.com.pl

 MGGP Tarnów
 MGGP Tarnów

..."Rozwój oferowanych przez nas produktów oraz usług, zachęcił nas do wdrożenia nowych systemów zarządzania i zintegrowania ich z dotychczas funckjonującymi systemami ISO 9001 oraz AQAP 2110. Po wnikliwej analizie wielu ofert zdecydowaliśmy się na współpracę z firmą KAISO, (...) z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001"...

Przemysław Kuklicz - Pełnomocnik ZSZ

www.mggp.com.pl

MGGP Tarnów 
CSN Stanel Automatyka

"Niniejszym zaświadczam, że firma "KAISO" brała udział we wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 (...).

Z pełnym przekonaniem rekomenduję usługi firmy "KAISO" jako firmy spełniającej najwyższe standardy jakości, co w pełni umożliwia uzyskanie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością"

Kazimierz Cebulewski - Prezes Zarządu

www.csn-stanel.pl

CSN Stanel Automatyka 
Ortopedicum 

..."Bogate doświadczenie auditorskie w branży medycznej eksperta Kazimierza Bujasa oraz profesjonalizm doradztwa na każdym jego etapie sprawiły, że wdrożenie nie zakłócało codziennej naszej pracy i dawało nam wiele cennych wskazówek do udoskonaleń. Trudny język normy ISO 9001 podczas wielu szkoleń i doradztwa był nam przekazany w sposób przejrzysty, jasny i odzwierciedlający specyfikę naszego Szpitala"...

Barbara Pietrzykowska Nowak - V-ce Prezes Zarządu

www.ortopedicum.pl

Ortopedicum 
Biogran

..."Dbając o rozwój zawodowy naszych pracowników nawiązaliśmy współpracę z firmą KaISO, która bardzo profesjonalnie przeprowadziła dla nas szkolenia (...). Z przyjemnością wykorzystamy techniki auditowania i nadzoru systemu zintegrowanego przekazane nam przez doświadczonych trenerów firmy KaISO"...

Tomasz Kaczmarczyk - Szef Personalny

www.biogran.com

 Biogran
Centrum Druku

..."dziękujemy firmie KaISO za fachowe i rzetelne przeprowadzenie szkoleń (...) Szkolenia prowadzone były w bardzo przyjemnej atmosferze. Przedstawione ćwiczenia oparte były na bardzo bogatym doświadczeniu trenera (...) Firmie KaISO życzymy rozwoju, a wszystkim ich klientom cennych korzyści wynikających ze współpracy".

Adam Stachura - Właściciel

www.centrumdruku.pl

 Centrum Druku
 Wołoch

..."Dlatego zdecydowaliśmy się na wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością w/g normy ISO 9001:2008 i wybraliśmy firmę KaISO (...). Z ogromną przyjemnością polecam firmę KaISO wszystkim zainteresowanym wdrożeniem, szkoleniami i doskonaleniem systemów ISO".

Jan Wołoch - Właściciel

Roman Szywalski - Pełnomocnik ds. Jakości

www.woloch.pl

Wołoch 
MZGKiM

"Niniejszym udzielamy referencji Panu Kazimierzowi Bujasowi z firmy KaISO i pragniemy poświadczyć o wysokim profesjonaliźmie i jakości (...) oceniamy pozytywnie z uwagi na zaplanowane i solidnie zrealizowane działania z wdrożeniem systemu i uzyskaniem certyfikatu".

Henryk Kapera - Z-ca Dyrektora d/s Technicznych

Ewa Wójcik - Pełnomocnik ds. Jakości

www.mzgkim.limanowa.pl

MZGKiM Limanowa 
 Signalco

..."Mam nadzieję, że nasza dotychczasowa współpraca będzie obustronnie kontynuowana, dzięki czemu firma Signalco Ltd. będzie mogła nadal się rozwijać według wszelkich norm wynikających z przyznanej nam normy ISO 9001:2000, a Państwo będziecie zawsze mile widzianymi Gośćmi w naszej firmie".

Maria Łyjak - Pełnomocnik ds. Jakości

www.signalco.pl

 Signalco
Wędzonka 

"Bardzo dziękuję firmie "KaISO" Kazimierz Bujas, która profesjonalnie przygotowała nas do certyfikacji Systemu Bezpieczeństwa Żywności na zgodność z normą PN ISO 22000:2006.

(...) Bardzo wysoko oceniam współpracę i z przyjemnością polecam firmę "KaISO" jako sprawdzonego partnera".

Józef Górka - Właściciel
www.wedzonka.com

Wędzonka 
Dom Seniora 

..."Fachowość i profesjonalizm z jakim było nam dane się spotkać to nie tylko przyjemność dla nas ale również wyzwanie do doskonalenia (...). Z ogromną przyjemnością polecamy firmę KaISO jako sprawdzonego partnera".
Marzena Dubiel - Właściciel
www.domnawzgorzu.com.pl

Dom Seniora 
 Bruk-Bud  ..."Zakład Remontowo-Budowlany "BRUK-BUD" Grzegorz Dudziak 32-740 Łapanów 24, ma przyjemność zarekomendować usługi szkoleniowe i doradcze świadczone przez firmę "KAISO" Kazimierz Bujas, w zakresie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001:2000"...
Grzegorz Dudziak - Właściciel
www.brukbud.pl
 Bruk-Bud
 Supober   ..."Pan Kazimierz Bujas udzielił wielu cennych informacji oraz w znacznym stopniu pomógł uprościć dokumentację a dzięki naszej współpracy SZJ jest bardziej przejrzysty i zrozumiały. Firma KaISO jest godna polecenia wszystkim zainteresowanym"...
Bernard Pieróg - Właściciel
www.supober.pl 
 Supober
Bermed  ..."Aby skutecznie i sprawnie wdrożyć SZJ wg normy ISO 9001:2000 oraz zapewnić zadeklarowaną wysoką jakość naszych usług zdecydowaliśmy się na firmę KaISO (...) Z całą odpowiedzialnością mogę zarekomendować firmę KaISO jako profesjonalistów na rynku"...
Zygmunt Berezowski - Prezes
www.bermed.pl
Bermed 
 Elektros Kabel   "Niniejszym w imieniu FHU Elektros Kabel pragnę udzielić Panu Kazimierzowi Bujasowi, właścicielowi firmy KaISO - REKOMENDACJI (...) Ze względu na duże zaangażowanie, przygotowanie dokumentacji przebiegało szybko i sprawnie"...
Dominika Serweryn - Manager d/s. Kontraktów
www.elektroskabel.com.pl
Elektros Kabel 
 Hemag
   ..."Niniejszym listem pragniemy wyrazić nasze zadowolenie z usług świadczonych przez firmę "KaISO" Kazimierz Bujas przy opracowaniu i wdrożeniu w naszej firmie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001"...
Henryk Guziak - Właściciel
www.hemag.pl
 Hemag
 Vanmar Meble   ..."Usługa została zrealizowana w sposób wysoce zadawalający, terminowo i zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami (...) Z pełną odpowiedzialnością możemy polecić firmę "KaISO" wszystkim zainteresowanym jako solidnego i godnego zaufania partnera"...
Marek Kościelniak - Właściciel
www.vanmar.com.pl
Vanmar Meble 
 Elektronika   ..."Konsultant podczas trwania wszystkich etapów realizacji projektu certyfikacji firmy (...) wykazał się wysokim poziomem wiedzy branżowej"...
Tadeusz Horodyski - Prezes Zarządu
www.elektronika.pc.pl
 Elektronika
 Mediam  "Niniejszym mamy przyjemność zarekomendować wysokie kompetencje zawodowe Pana Kazimierza Bujasa Właściciela Firmy KaISO, który przeprowadził nas przez trudny proces wdrożenia systemu jakości wg międzynarodowej normy ISO 9001"...
Włodzimierz Duval - Prezes Zarządu
www.mediam.com
Mediam 
 Inter-Bud Developer  ..."Wiedza merytoryczna i skuteczne metody w dużym stopniu przyczyniły się do wdrożenia systemu jakości zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001, potwierdzonego uzyskaniem certyfikatu ISO 9001"...
Tadeusz Konieczny - Prezes Zarządu
www.mieszkania.inter-bud.com.pl
 Inter-Bud Developer
 Inter-Bud Okna   ..."INTER-BUD Okna Sp. z o.o. dziękuje Panu Kazimierzowi Bujasowi Właścicielowi firmy KAISO za pomoc w skutecznym wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001"...
Tomasz Klimek - Pełnomocnik ds. Jakości
www.okna-inter-bud.pl
 Inter-Bud Okna
 Inter-Bud Elewacje  ..."Kwalifikacje Konsultanta zostały zweryfikowane w trakcie wszystkich etapów realizacji projektu certyfikacji firmy od opracowania ramowego planu wdrożenia, poprzez tworzenie niezbędnej dokumentacji systemu, szkolenia, aż do końcowej fazy uzyskania certyfikatu"...
Marcin Trzciński - Prezes Zarządu
www.elewacje.inter-bud.pl
 Inter-Bud SE
 Inter-Bud Sp. z o.o.   ..."Wysoka wiedza merytoryczna i skuteczne metody podczas procesu wdrażania oraz pełny zakres profesjonalnych szkoleń umożliwiły wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością w bardzo krótkim okresie 3-miesięcy"...
Stanisław Łukasik - Dyrektor
www.inter-bud.com.pl
Inter-Bud Sp. z o.o. 
 Inter-Bud  ..."Profesjonalizm w/w przyczynił się nie tylko do skutecznej przebudowy systemu jakości, w tym przeszkolenia załogi, ale także do wdrożenia nowych wymagań normy PN-EN ISO 9001:2001 oraz odpowiedniego przygotowania firmy do procesu certyfikacji"...
Stanisław Łukasik - Dyrektor
www.inter-bud.com.pl
 FRB Inter-Bud
 Plast Service Pack

  ..."Od początku współpracy Pan Kazimierz Bujas wykazywał wysoki poziom kompetencji, profesjonalizm oraz szeroką wiedzę w zakresie problematyki jakości. Terminowość i jakość świadczonych usług stały na bardzo wysokim poziomie i zasługują na najwyższe uznanie".
Wiesława Cieślak

Pełnomocnik ds. Jakości i Środowiska
www.plastservicepack.pl

 Plast Service Pack
Plastics Group   ..."Profesjonalizm jakim wykazał się Konsultant przyczynił się nie tylko do skutecznego wdrożenia systemu ISO 9001, przybliżenia zarządzania firmą podczas przeprowadzonych szkoleń, odpowiedniego przygotowania firmy do procesu certyfikacji, ale także do usprawnienia wszystkich realizowanych przez nas procesów"...
Magdalena Chwalczyk - Pełnomocnik ds. SZJ
www.plastics.pl
 Plastics Group
 AG-POL

  ..."Profesjonalizm prowadzącego oraz wieloletnie doświadczenie w branży sprawiły, iż szkolenia prowadzone były na bardzo wysokim poziomie. Pan Bujas posiada szeroką wiedzę specjalistyczną, którą wzbogaca o dość rzadki dar jej przekazywania (..) firma zatrudniająca takiego eksperta, powinna być dumna z wyników jego pracy".
Aneta Gregorczyk

Dyrektor d/s Administracji i Marketingu
www.ag-pol.pl

 AG-POL