Pozostałe szkolenia!

Prowadzimy wiele innych nie opublikowanych na naszej stronie szkoleń bardzo mocno dedykowanych dla Państwa. W razie zainteresowania prosimy o kontakt z nami.

Sprawdzanie i wzorcowanie przyrządów do pomiaru długości i kąta

Kod szkolenia

Liczba dni

(godzin)

Temat

SWP

2

(16 h)

Sprawdzanie i wzorcowanie przyrządów do pomiaru długości i kąta

 

Zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 oraz specyfikacją techniczną ISO/TS 16949 wyposażenie pomiarowe, służące do zapewnienia wiarygodnych wyników należy wzorcować lub sprawdzać. Spełnienie powyższych wymagań daje organizacji wymierne korzyści poprzez zapewnienie, że przyrządy pomiarowe używane w organizacji są odpowiednie do zastosowania i zachowują wystarczającą dokładność.


 

Dla kogo:

 • pracownicy laboratoriów pomiarowych i izb pomiarów
 • osoby odpowiedzialne za nadzór nad środkami kontrolno – pomiarowymi
 • osoby wykonujące sprawdzania i/ lub wzorcowania przyrządów pomiarowych długości i kąta
 • pracownicy działu kontroli jakości

 

PLAN SZKOLENIA: 

 

1-szy dzień: 

Godzina

Temat

08:00÷08:30

Powitanie - wprowadzenie

08:30÷09:00

Wybrane terminy i definicje dotyczące pomiarów, sprawdzania, wzorcowania oraz nadzorowania przyrządów pomiarowych

09:00÷09:15

Wymagania dotyczące laboratoriów i izb pomiarowych wykonujących kalibracje oraz kompetencji personelu

09:15÷10:00

Ogólne zasady nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym w świetle norm ISO

10:00÷10:30

Wzorcowanie przyrządów suwmiarkowych (suwmiarki, wysokościomierze, głębokościomierze)

10:30÷10:45

Przerwa kawowa

10:45÷13:00

Warsztat 1:

Wzorcowanie suwmiarek, wysokościomierzy oraz głębokościomierzy suwmiarkowych – tworzenie zapisów

13:00÷13:30

Obiad

13:30÷14:15

Wzorcowanie przyrządów mikrometrycznych (mikrometry zewnętrzne, wewnętrzne, głębokościomierze i średnicówki, mikrometr)

14:15÷15:50

Warsztat 2:

Wzorcowanie mikrometrów zewnętrznych, wewnętrznych oraz średnicówek 2-punktowych mikrometrycznych – tworzenie zapisów

15:50÷16:00

Zakończenie - 1 dzień

 

2-gi dzień: 

Godzina

Temat

08:00÷08:15

Powitanie i podsumowanie 1 - dnia

08:15÷08:45

Wzorcowanie czujników

08:45÷09:45

Warsztat 3:
Wzorcowanie czujników zegarowych – tworzenie zapisów

09:45÷10:30

Wzorcowanie kątomierzy uniwersalnych

10:30÷10:45

Przerwa kawowa

10:45÷11:15

Warsztat 4:
Wzorcowanie kątomierzy uniwersalnych – tworzenie zapisów

11:45÷12:00

Wzorcowanie kątowników stalowych

12:00÷12:30

Warsztat 5:

Wzorcowanie kątowników stalowych – tworzenie zapisów

12:30÷12:45 Wzorcowanie sprawdzianów tłoczkowych
12:45÷13:00 Opracowanie zapisów (świadectwa wzorcowania, zapiski sprawdzeń)

13:00÷13:30

Obiad

13:30÷13:45

Warsztat 6:

Interpretacja świadectwa wzorcowania

13:45÷14:15

Reguły orzekania zgodności lub niezgodności z wymaganiami

14:15÷15:00

Warsztat 7:

Potwierdzenie zgodności lub niezgodności ze specyfikacją

15.00÷15.30

Pytania i odpowiedzi – problemy praktyczne
15.30÷15.50 Test

15:50÷16:00

Zakończenie - wydanie certyfikatów

 

Korzyści dla Państwa:

 • umiejętności pozwalające wzorcować / sprawdzać uniwersalne przyrządy pomiarowe do pomiaru długości i kąta
 • wiedza na temat zasad nadzorowania sprzętu kontrolno-pomiarowego

  

Data szkolenia

Cena netto

Cena netto

Miejsce szkolenia

bez noclegów z noclegami
19÷20.02.2018

1 100

1 500


Kraków
17÷18.05.2018
06÷07.09.2018
10÷11.12.2017

 

W cenie szkolenia wliczone są:

 • poczęstunki w przerwach na kawę
 • obiad
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • dla opcji z noclegami (2 noclegi oraz pełne wyżywienie)

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z nami.

Zdecydowanych na szkolenie prosimy o nadesłanie karty zgłoszenia