Pozostałe szkolenia!

Prowadzimy wiele innych nie opublikowanych na naszej stronie szkoleń bardzo mocno dedykowanych dla Państwa. W razie zainteresowania prosimy o kontakt z nami.

Statystyczne Sterowanie Procesem – SPC praktyczny warsztat

Kod szkolenia

Liczba dni

(godzin)

Temat

SPC

2

(16 h)

Statystyczne Sterowanie Procesem - SPC - praktyczny warsztat

 

Statystyczne Sterowanie Procesem SPC - Celem standardu zapewniania jakości w przemyśle motoryzacyjnym - IATF 16949 jest rozwój systemu jakości, który zapewni ciągłe doskonalenie, skupiające się na zapobieganiu błędom oraz zmniejszaniu zmienności i strat w łańcuchu dostaw. Do analizy zmienności wykorzystujemy miedzy innymi metody SPC oraz MSA.  Doskonałym narzędziem, które służy do oceny zmienności są wskaźniki Cm, Cmk, Cp, Cpk, Pp, Ppk, a karty kontrolne pozwalają na bieżąco nadzorować procesy  i natychmiast reagować, zanim jeszcze pojawią się sztuki poza specyfikacją. SPC jako narzędzie zapobiegawcze pozwala zapewnić wymagany przez klienta poziom jakości stosunkowo niskim kosztem, dlatego narzędzia SPC szeroko rozpowszechnione są w branży motoryzacyjnej i nie tylko.


 

Dla kogo:

 • osoby odpowiedzialna za zapewnianie jakości
 • Kontrolerzy Jakości
 • Specjaliści ds. Jakości
 • Inżynierowie Jakości
 • Technolodzy
 • osoby wdrażające nowe projekty
 • Auditorzy Wewnętrzni IATF 16949
 • Auditorzy Dostawców

 

PLAN SZKOLENIA: 

1-szy dzień: 

Godzina

Temat

08:00÷08:30

Powitanie - wprowadzenie

08:30÷09:00

Definicja procesu oraz jego zmienność

09:00÷09:15

Miary rozrzutu i położenia
09:15÷09:30 Rozkłady prawdopodobieństwa – rozkład normalny
09:30÷09:45 IATF 16949 a Statystyczne Sterowanie Procesem
09:45÷10:00 Pobieranie próbek do analizy i oceny
10:00÷10:30

Warsztat 1:

Badanie Zdolności Jakościowej Maszyny Cm i Cmk

10:30÷10:45

Przerwa kawowa

10:45÷12:00

Warsztat 2:

Zdolność jakościowa procesu Cp, Cpk

12:00÷13:00

Warsztat 3:

Zdolność jakościowa procesu Pp, Ppk

13:00÷13:30

Obiad
13:30÷14:00 Przegląd norm dotyczących SPC
14:00÷15:00 Wstęp do kart kontrolnych
15:00÷15:50 Sekwencje punktów sygnalizujące o niebezpieczeństwie rozregulowania procesu 

15:50÷16:00

Zakończenie - 1 dzień

                                                                                                                                                                                                                                         

2-gi dzień: 

 

Godzina

Temat

08:00÷08:30

Powitanie i weryfikacja wiedzy z 1-go dnia

08:30÷10:30

Warsztat nr 4:

Rodzaje kart kontrolnych dla cech mierzalnych – obliczanie linii kontrolnych metoda stabilizacyjną :

 • Karta średnich i rozstępów ( X-R )
 • Karta średnich i odchylenia standardowego ( X- s )
 • Karta mediany i rozstępu ( Me – R )
 • Karta pojedynczych obserwacji i ruchomego rozstępu ( X – MR )

10:30÷10:45

Przerwa kawowa

10:45÷13:00

Warsztat nr 5:

Rodzaje kart kontrolnych dla alternatywnej oceny – obliczanie linii kontrolnych metodą stabilizacyjną:

 • karta p dla frakcji jednostek niezgodnych
 • karta np dla liczby jednostek niezgodnych
 • karta c dla liczby niezgodności
 • karta u dla liczby niezgodności na jednostkę

13:00÷13:30

Obiad

13:30÷15:00

Karty kontrolne – etapy zakładania karty

15:00÷15:30

Karty kontrolne – ZALETY oraz TRUDNE PYTANIA
15:30÷15:50 Test
15:50÷16:00 Zakończenie - wydanie certyfikatów

 

Korzyści dla Państwa:

 • identyfikacja stabilności statystycznej procesów i możliwości doskonalenia ( poprawa zdolności)
 • podniesienie kwalifikacji personelu nadzorującego proces
 • zrozumienie rodzajów zmienności występujących w procesach
 • umiejętność interpretacji wskaźników zdolności procesu
 • zasady tworzenia oraz interpretacji kart kontrolnych dla cech mierzalnych i atrybutowych

 

Data szkolenia

Cena netto

Cena netto

Miejsce szkolenia

bez noclegów z noclegami

11÷12.01.2018

1 100

1 500

Kraków

19÷20.04.2018

13÷14.09.2018

06÷07.12.2018

 

W cenie szkolenia wliczone są:

 • poczęstunki w przerwach na kawę
 • obiad
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • dla opcji z noclegami (2 noclegi oraz pełne wyżywienie)

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z nami.

Zdecydowanych na szkolenie prosimy o nadesłanie karty zgłoszenia