Pozostałe szkolenia!

Prowadzimy wiele innych nie opublikowanych na naszej stronie szkoleń bardzo mocno dedykowanych dla Państwa. W razie zainteresowania prosimy o kontakt z nami.

System Zarządzania Energią ISO 50001

Kod szkolenia

Liczba dni

(godzin)

Temat

SZE

1

(8 h)

System Zarządzania Energią w/g ISO 50001

 

System Zarządzania Energią wydany przez Międzynarodowy Komitet Normalizacyjny wzorowany jest na normie środowiskowej ISO 14001 i dedykowany dla wszystkich organizacji, które poprzez Politykę Energetyczną, obliczenie energii bazowej, przegląd energetyczny, zidentyfikowanie wymagań prawnych i innych, monitorowanie obecnego oraz planowanie zużycia energii chcą  zarządzać energią w sposób ekonomiczny wykorzystując wskazówki w normie PN-EN ISO 50001:2012.

Szkolenie to daje cenne wskazówki gdzie i w jaki sposób można zarządzać energią tak aby uzyskiwać wartości ekonomiczne. Teoria poparta jest warsztatami z oszczędzania zużycia energii na wybranych przykładach oraz interpretowania wymagań normy tak, aby móc wdrożyć jej wymagania w zależności od wielkości i rodzaju prowadzonej działalności.


 

Dla kogo:

 • przedstawiciele kierownictwa
 • pełnomocnicy i właściciele procesów mających wpływ na zarządzanie energią
 • pracownicy utrzymujący infrastrukturę enegetyczną

 

PLAN SZKOLENIA: 

Godzina

Temat

08:00÷08:15

Powitanie - wprowadzenie

08:15÷08:30

Regulacje prawne
08:30÷09:00 Efektywność energetyczna a energia odnawialna

09:00÷09:30

Straty energii
09:30÷10:30

Warsztat 1:

Oszczędzanie zużycia energii na wybranych przykładach

10:30÷10:45

Przerwa kawowa

10:45÷13:00

Omówienie wymagań normy PN-EN ISO 50001:2012

13:00÷13:30 Obiad

13:30÷14:30

Warsztat 2:

Kwestionariusz ISO 50001 - interpretacja wymagań normy ISO 50001
14:30÷15:30

Warsztat 3:

Identyfikacja wymagań normy - przykłady dowodów

15:30÷15:50

Praktyczne korzyści związane z wdrożeniem ISO 50001

15:50÷16:00

Zakończenie - wydanie zaświadczeń


 

Korzyści dla Państwa:

 • przeszkolony personel posiadający podstawową wiedzę jak wdrożyć System Zarządzania Energią w/g normy ISO 50001
 • posiadanie wiedzy w jaki sposób poprawić efektywność energetyczną w organizacji
 • posiadanie wiedzy w zakresie wyznaczania wskaźników energetycznych
 • posiadanie wiedzy w zakresie spełniania odpowiednich wymagań prawnych dotyczących energii
 • podniesienie wizerunku firmy

   

Data szkolenia

Cena netto

Cena netto

Miejsce szkolenia

bez noclegów z noclegiem
04.01.2018

700

900


Kraków
08.03.2018
17.05.2018
12.07.2018
13.09.2018
08.11.2018

 

W cenie szkolenia wliczone są:

 • poczęstunki w przerwach na kawę
 • obiad
 • materiały szkoleniowe
 • zaświadczenie
 • dla opcji z noclegiem (1 nocleg oraz pełne wyżywienie)

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z nami.

Zdecydowanych na szkolenie prosimy o nadesłanie karty zgłoszenia.