Pozostałe szkolenia!

Prowadzimy wiele innych nie opublikowanych na naszej stronie szkoleń bardzo mocno dedykowanych dla Państwa. W razie zainteresowania prosimy o kontakt z nami.

Szkolenia ISO

 

Istotnym elementem każdej jednostki organizacyjnej jest jej kadra, a co za tym idzie - odpowiednio przeszkolony personel. Zarządzający firmami często nie zdają sobie sprawy w jakim stopniu właściwe kwalifikacje pracowników oraz ich szkolenia potrafią być przydatne w codziennym funkcjonowaniu każdej organizacji. Świetnym przykładem dla właściwego funkcjonowania firm jest wdrożenie systemu ISO 9001. To system, który całkowicie opiera się na zarządzaniu jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009. W niezwykle istotnym stopniu scharakteryzowano tam zarządzanie zasobami. Często podczas wdrażania systemu ISO 9001 najwyższe kierownictwo skupia się na auditach wewnętrznych i skrupulatnym przestrzeganiu procedur, niemniej jednak zapominając o kompetencjach kadry, bez której sam proces wdrożenia systemu jakości nie spełniłby podstawowych jego wymogów. Jakże więc ważną rolę odgrywają odpowiednio dobrane szkolenia. Dobrze przeprowadzony audit wewnętrzny nie miałby miejsca gdyby nie wcześniejsze uświadomienie odpowiedzialnej grupy osób.

 

Profesjonalne jednostki wdrażające systemy ISO nie skupiają się jedynie na schematycznie opracowanych procedurach, ale w równie istotnym stopniu na szkoleniach całego personelu, biorącego udział we wdrożeniu systemu ISO. Odpowiednie wdrożenie systemu jest oczywiście milowym krokiem w kierunku sprawnego zarządzania i funkcjonowania danej firmy, ale wyznacznikiem jej perspektyw jest ciągłe doskonalenie, a więc nieustanne dążenie do uzyskiwania jak najlepszych wyników a co za tym idzie podnoszenia skuteczności działania. Ograniczenie się jedynie do samego wdrożenia systemu ISO jest niezwykle często popełnianym błędem przez firmy. W toku ciągłych zmian gospodarczych, zmiennych nastawień rynku nie można zapomnieć o sukcesywnie przeprowadzanych branżowych szkoleniach, których skuteczność przedkłada się w sposób widoczny i efektywny na pracę przeszkolonego personelu. Niemniej istotnym powodem, dla którego tak ważny jest udział w odpowiednich szkoleniach jest motywacja pracowników i pogłębianie w ich świadomości istotnego miejsca w procesie wdrażania, utrzymywania i doskonalenia systemu ISO 9001. Identyfikowanie się z firmą i jej potrzebami nie będzie miało miejsca bez świadomego personelu o wysokich kompetencjach, dla którego audity wewnętrzne będą jedynie potwierdzeniem bezbłędnej pracy poszczególnych komórek a wdrożenie systemu ISO okaże się najlepszą inwestycją jaką mogła podjąć organizacja.

 

KaISO:

lipiec 2011

Komentarze