Pozostałe szkolenia!

Prowadzimy wiele innych nie opublikowanych na naszej stronie szkoleń bardzo mocno dedykowanych dla Państwa. W razie zainteresowania prosimy o kontakt z nami.

Total Quality Management

Kod szkolenia

Liczba dni

(godzin)

Temat

TQM

1

(8 h)

Total Quality Management

 

TQM to sposób zarządzania organizacją skoncentrowany na jakości i oparty na udziale wszystkich członków organizacji. Stosowanie zasad TQM daje gwarancję osiągnięcia sukcesu dzięki spełnianiu wymagań klienta i dostarczaniu wyrobów na wymaganym poziomie jakości (pełne zadowolenie klienta i efekty ekonomiczne).

Szkolenie to przedstawia zasady, których stosowanie daje gwarancję budowania dobrych i długotrwałych relacji z klientem w tym tworzenie "marki". Skupia się na dostarczeniu wiedzy, jak ważny jest klient i jego satysfakcja, daje cenne wskazówki jak zoptymalizować obecne procesy i stosować metody ciągłego doskonalenia.


 

Dla kogo:

 • kierownictwo organizacji 
 • Właściciele / Liderzy kierujący poszczególnymi procesami w organizacji
 • personel działów sprzedaży / bezpośredniej obsługi klientów
 • personel odpowiedzialny za optymalizację procesów i ciągłe ich doskonalenie
 • personel odpowiedzialny za budowanie wizerunku firmy w tym długotrwałe relacje z klientem

 

PLAN SZKOLENIA:

  

Godzina

Temat

08:00÷08:15

Powitanie - wprowadzenie

08:15÷09:00

Wprowadzenie do jakości i TQM

09:00÷10:00

Podstawowe definicje

10:00÷10:30

Odpowiedzialność kierownictwa

10:30÷10:45

Przerwa kawowa

10:45÷11:30

ISO 9001 - nastawienie na klienta

11:30÷12:00

Model Deminga - PDCA

12:00÷13:00

8 zasad TQM

13:00÷13:30

Obiad

13:30÷14:00

5 poziomów dojrzałości

14:00÷15:00

Metody prowadzenia ciągłego doskonalenia procesu

15:00÷15:50

Optymalizacja procesu

15:50÷16:00

Zakończenie - wydanie zaświadczeń


 

Korzyści dla Państwa:

 • przeszkolony personel wykorzystujący techniki jakości totalnej z nastawieniem na korzyści ekonomiczne
 • wyższa świadomość uczestnika na dostarczanie wyrobów klientowi na wymaganym poziomie jakości
 • możliwość przeprowadzenia samooceny procesów w firmie i podjęcie działań doskonalących
 • możliwość optymalizowania procesów

 

 

Data szkolenia

Cena netto

Cena netto

Miejsce szkolenia

bez noclegów z noclegiem
17.01.2018

700

900


Kraków
06.04.2018
06.07.2018
05.10.2018
07.12.2018

 

W cenie szkolenia wliczone są:

 • poczęstunki w przerwach na kawę
 • obiad
 • materiały szkoleniowe
 • zaświadczenie
 • dla opcji z noclegiem (1 nocleg oraz pełne wyżywienie)

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z nami.

Zdecydowanych na szkolenie prosimy o nadesłanie karty zgłoszenia.