Pozostałe szkolenia!

Prowadzimy wiele innych nie opublikowanych na naszej stronie szkoleń bardzo mocno dedykowanych dla Państwa. W razie zainteresowania prosimy o kontakt z nami.

Optymalizacja procesów

w oparciu o metodę "RUMMLER and BRACHE"

 

Co należy zrobić w dobie współczesnego kryzysu?

 1. Zakupić surowce i komponenty taniej?
 2. Obniżyć koszty produkcji i dostawy?
 3. Wdrożyć System Zarządzania Jakością i uzyskać certyfikat na zgodność z normą ISO 9001?
 4. Ciąć wydatki na utrzymanie infrastruktury?
 5. Zwolnić pracowników?
 6. Wdrożyć narzędzia informatyczne i zautomatyzować proces produkcji?
 7. Dłużej pracować?
 8. Przebranżowić się?

To tylko kilka ciągle nurtujących pytań jakie zadają sobie współcześni przedsiębiorcy.

 

Dla nas na te wszystkie i wiele podobnych pytań jest jedna odpowiedź:

"zoptymalizować procesy" tak aby uzyskać oczekiwane wartości, np. 3x (-10%) tj:

 • 10% taniej
 • 10% lepiej
 • 10% szybciej

 

W każdej organizacji występują procesy główne, zarządcze i pomocnicze. Wiele firm osiągnęło na rynku swój sukces wzrastając do potęgi i nie zdając sobie sprawy z tego, że wszystko co jest przez nich wykonywane jest procesem. Spróbujmy odpowiedzieć sobie na pytanie „Co to jest proces?”. Każda działalność lub operacja w której dane wejściowe przekształcane są w wyjściowe może być określana jako proces. Prawie wszystkie działalności dotyczące wyrobów lub usług są procesami. Zakup surowców / produktów jest procesem, sprzedaż wyrobów jest procesem, produkcja wyrobów jest procesem, magazynowanie jest procesem, kontrola jakości wyrobu jest procesem, rekrutacja pracowników jest procesem itd.Wzrastająca konkurencja na rynku wymusza na wielu przedsiębiorcach dostarczania usług i wyrobów po coraz bardziej atrakcyjnych cenach. Obsługa organizacji i zarządzanie wszystkimi procesami wiąże się z przeznaczaniem na ten cel odpowiednich zasobów ludzkich, finansowych i niezbędnej infrastruktury. Wszystko to powoduje, że zmuszeni jesteśmy głównie do optymalizacji kosztów, czasu pracy, zwiększania jakości oferowanych produktów / usług. A czy możemy to wykonać bez przeanalizowania poszczególnych procesów i wdrożenia niezbędnych metod?


 

Proponowana przez nas metoda optymalizacji procesów metodą "Rummler and Brache" obejmuje:

 

ETAP I - IDENTYFIKACJA PROCESÓW:

Ekspert dokona szczegółowej analizy funkcjonowania organizacji pod kątem podejścia procesowego, zidentyfikuje wszystkie procesy główne, zarządcze i pomocnicze, określi wejścia i wyjścia z procesów, sporządzi niezbędne zapisy do realizacji etapu II, przeprowadzi szkolenie dla zespołu oddelegowanego do optymalizacji procesów. Wspólnie z Państwem ustalone będą zakres i oczekiwane wartości do osiągnięcia w wyniku optymalizacji procesów.

 

ETAP II - MAPOWANIE PROCESÓW:

Dla zidentyfikowanych procesów Ekspert opracuje:

 • mapy relacji procesów (mapa zawierać będzie powiązania wszystkich procesów realizowanych przez Państwa w funkcji odpowiedzialności poszczególnych działów, wejścia i wyjścia z procesów),
 • mapy „is” (jak to jest) procesów. Mapy zawierać będą poszczególne etapy realizacji procesu przez poszczególne działy / komórki organizacyjne.

 

ETAP III - OMÓWIENIE ZAKRESU PRAC:
Po opracowaniu wszystkich map procesów jak w etapie II Ekspert sporządzi raport ze wskazaniem co do doskonalenia - optymalizacji realizowanych procesów.

Raport oraz opracowane mapy będą omówione i przeanalizowane bezpośrednio u Państwa.
Etap ten powinien być początkiem do podjęcia działań w kierunku optymalizacji procesów.

 

ETAP IV - OPTYMALIZACJA PROCESÓW:
Wejściem do optymalizacji procesów głównych powinno być sporządzenie map „should” (jak powinno być). Zakładamy, że mapy „should” będą sporządzane bezpośrednio przez powołane zespoły optymalizacji procesów pod nadzorem naszego Eksperta.

Zatwierdzone mapy "should" będą podstawą do wdrożenia przyjętych rozwiązań i optymalizacji procesów. Ekspert z zespołem optymalizującym procesy ustalą i wdrożą mechanizmy kontroli - przebiegu procesu. Zakończeniem optymalizacji procesów będzie sporządzenie raportu końcowego uwzględniającego uzyskane wartości optymalizacji w stosunku do zaplanowanych.


 

W celu opracowania szczegółowej oferty na optymalizację procesów prosimy o kontakt z nami.