Pozostałe szkolenia!

Prowadzimy wiele innych nie opublikowanych na naszej stronie szkoleń bardzo mocno dedykowanych dla Państwa. W razie zainteresowania prosimy o kontakt z nami.

Wdrożenie Systemu ISO

 

Po pierwsze, jeżeli chcesz wdrożyć system ISO w swojej organizacji, z pewnością już o nim słyszałeś lub czytałeś. Wiesz zatem, że ISO to nazwa Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ang. International Organization for Standarization), która ustanawia i wprowadza normy we wszystkich dziedzinach naszego życia. Norm jest bardzo wiele, a każda szczegółowo opisuje wymagania, jakie należy spełnić aby dany system zarządzania został odpowiednio przygotowany do procesu jego certyfikacji, a następnie uzyskał certyfikat i sprawnie funkcjonował w organizacji.

 

Oczywiście każda firma i jej produkty / usługi to specyficzny rynek i wymaga doboru odpowiednich dla jej zakresu działania norm. Po dokonaniu wyboru odpowiedniego standardu (często jest ich kilka, systemy te nazywa się wtedy zintegrowanymi), stajemy przed koniecznością powołania zespołu odpowiedzialnego za cały proces. Oczywiście nie oznacza to, że tylko wybrani pracownicy mają obowiązek przestrzegania warunków wdrożenia systemu ISO w firmie, każdy bowiem musi czuć się za niego odpowiedzialny. Do tej pory organizacja powoływała Pełnomocnika, który opiekował się procesem wdrażania, także samym systemem w organizacji również po jego certyfikacji.  Najbliższe lata wnieść mają jednak zmiany w istniejących już wydaniach standardów ISO. Główną rolę w kierowaniu wdrażaniem przejmie najwyższe kierownictwo, któremu przypisuje się największą odpowiedzialność za wdrożenie i funkcjonowanie ISO w firmie.

 

Następnym krokiem będzie znalezienie odpowiedniej firmy konsultingowej, która sprawnie przeprowadzi nas przez proces wdrożenia wybranego przez nas systemu ISO. Przy tym wyborze, warto zwrócić uwagę na konsultantów, którzy mają doświadczenia we wdrażaniu takich systemów. Pozwoli to zoptymalizować czas wdrożenia i zapewni szanse na uzyskanie certyfikatu. Warto również ustalić z konsultantem termin wdrożenia wybranego systemu ISO, bo pozwoli to sprawnie zaplanować proces certyfikacyjny. Podczas wdrażania systemu, wybrana przez nas firma konsultingowa powinna przeprowadzić szereg szkoleń zarówno dla kadry zarządzającej jak i pracowników niższego szczebla, w tym konieczne szkolenia dla kandydatów na auditorów wewnętrznych.

 

W trakcie wdrażania, zgodnie z obowiązującymi normami, powinna powstać również dokumentacja naszego systemu zarządzania. Nadchodzące zmiany w normach nie przewidują już jednak konieczności tworzenia księgi jakości (ISO 9001) czy procedur, niemniej jednak wszelkie informacje mające wpływ na działanie systemu ISO wewnątrz naszej organizacji będą musiały być udokumentowane. Normy zostawiają w tej kwestii szerokie pole działania dla firm. Pamiętajmy jednak, że zanim wejdą w życie nowe normy z ich zmianami, obowiązują nas ciągle bieżące wymagania.

 

Zanim organizacja podejdzie do procesu certyfikacji, w firmie powinny odbyć się audity wewnętrzne, które wykażą ewentualne niezgodności z wymaganiami normy. Niezgodności te oczywiście będą musiały zostać usunięte poprzez wprowadzenie działań korygujących. Tak przygotowana organizacja może przystąpić do certyfikacji wdrożonego systemu ISO. Pamiętajmy jednak, że wdrożenie systemu ISO w firmie to nie jest jedynie konieczność spełnienia wymagań normy, ale przede wszystkim oczekiwań naszego klienta. To on wystawia nam certyfikat….… zaufania!  

 

KaISO:

styczeń 2015

 

Komentarze