Pozostałe szkolenia!

Prowadzimy wiele innych nie opublikowanych na naszej stronie szkoleń bardzo mocno dedykowanych dla Państwa. W razie zainteresowania prosimy o kontakt z nami.

Wymagania normy ISO 14001:2015

Kod szkolenia

Liczba dni

(godzin)

Temat

SZŚ

1

(8 h)

Wymagania nowej normy ISO 14001:2015

 

Rozwijający się przemysł oraz szybkie tempo zaawansowanych technologii są jednym z wielu aspektów środowiskowych powodujących „efekt cieplarniany” na naszej planecie. Dlatego sprawy środowiska w ostatnich latach stały się bardzo ważne dla nas wszystkich. Żadna firma nie może sobie pozwolić na lekceważenie tego faktu a zarządzanie środowiskiem wymaga wiedzy specjalistycznej.

Szkolenie to przedstawia zasady przejścia z wymagań ISO 14001:2004 na wersję ISO 14001:2015. Podczas szkolenia Trener przekaże jak skutecznie przemodelować obecne Systemy Zarządzania Środowiskowego i przygotować je do certyfikacji lub recertyfikacji na zgodność z wymaganiami nowej normy ISO 14001:2015. Podczas szkolenia omówione będą wymagania normy ISO 14001:2015 z naciskiem na kontekst organizacji i zainteresowanych stron, szacowanie ryzyka, szanse i możliwości, oraz identyfikację i szacowanie aspektów środowiskowych .


 

Dla kogo:

 • Pełnomocnicy ds. Środowiska
 • przedstawiciele kierownictwa delegowani do utrzymywania Systemu Zarządzania Środowiskowego
 • personel odpowiedzialny za opracowanie, wdrożenie i nadzorowanie Systemu Zarządzania Środowiskowego
 • personel odpwiedzialny za środowisko
 • Właściciele / Liderzy kierujący poszczególnymi procesami i nadzorujący wymagania w zakresie środowiska

 

PLAN SZKOLENIA: 

Godzina

Temat

08:00÷08:20

Powitanie - wprowadzenie

08:20÷08:30

Nowy model zarządzania środowiskowego

08:30÷09:00

Rozdział 4: Kontekst organizacji w/g normy PN-EN ISO 14001:2015
09:00÷09:30 Rozdział 5: Przywództwo
09:30÷10:30 Warsztat 1:

Identyfikacja kontekstu i szacowanie ryzyka

10:30÷10:45 Przerwa kawowa

10:45÷11:30

Warsztat 2:

Programy zarządzania środowiskowego

11:30÷12:15 Rozdział 6: Planowanie
12:15÷13:00 Rozdział 7: Wspomaganie

13:00÷13:30

Obiad

13:30÷14:00

Rozdział 8: Operacje
14:00÷14:30

Warsztat 3:

Identyfikacja aspektów środowiskowych

14:30÷15:00

Rozdział 9: Ocena rezultatów

15:00÷15:50 Rozdział 10: Doskonalenie

15:50÷16:00

Zakończenie - wydanie zaświadczeń


 

Korzyści dla Państwa:

 • przeszkolony personel posiadający wiedzę jak skutecznie przemodelować obecny system do wymagań nowej normy ISO 14001:2015
 • przeszkolone Kierownictwo dbające o otaczające nas środowisko
 • przeszkolony personel zdolny do opracowania, wdrożenia i doskonalenia Systemu Zarządzania Środowiskowego w/g ISO 14001:2015
 • wyższa świadomość w zakresie środowiskowym
 • możliwości opracowania własnej dokumentacji dla Systemu Zarządzania Środowiskowego
 • możliwości właściwego przygotowania się do certyfikacji na zgodność z normą ISO 14001

  

Data szkolenia

Miejsce szkolenia

Cena netto

Cena netto
bez noclegu z noclegiem
13.02.2018 Kraków 700  900
10.04.2018 Zakopane
19.06.2018 Kraków
29.08.2018 Zakopane
09.10.2018 Kraków
11.12.2018  Zakopane

 

W cenie szkolenia otwartego wliczone są:

 • poczęstunki w przerwach na kawę
 • obiad
 • materiały szkoleniowe
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia
 • dla opcji z noclegiem (1 nocleg oraz pełne wyżywienie)

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z nami.

Zdecydowanych na szkolenie otwarte prosimy o nadesłanie karty zgłoszenia