Pozostałe szkolenia!

Prowadzimy wiele innych nie opublikowanych na naszej stronie szkoleń bardzo mocno dedykowanych dla Państwa. W razie zainteresowania prosimy o kontakt z nami.

Wymagania normy ISO 9001:2015

Kod szkolenia

Liczba dni

(godzin)

Temat

SZJ

1

(8 h)

Wymagania nowej normy ISO 9001:2015

 

Dzisiaj bardzo dużo mówi się o jakości. Niektórzy Klienci wymagają od nas wdrożonych i certyfikowanych Systemów Zarządzania Jakością. Podstawą solidnego wdrożenia systemu ISO 9001 i czerpania z niego odpowiednich korzyści są gruntowne szkolenia. Szkolenie to przedstawia zasady przejścia z wymagań ISO 9001:2008 na wersję ISO 9001:2015. Podczas szkolenia Trener przekaże jak skutecznie przemodelować obecne Systemy Zarządzania Jakością i przygotować je do certyfikacji lub recertyfikacji na zgodność z wymaganiami nowej normy ISO 9001:2015. Podczas szkolenia omówione będą wymagania normy ISO 9001:2015 z naciskiem na kontekst organizacji i zainteresowanych stron, szacowanie ryzyka, szanse i możliwości, identyfikację i zarządzanie procesami.


 

Dla kogo:

 • Pełnomocnicy ds. Jakości
 • przedstawiciele kierownictwa delegowani do utrzymywania Systemu Zarządzania Jakością
 • personel odpowiedzialny za opracowanie, wdrożenie i nadzorowanie Systemu Zarządzania Jakością
 • personel odpwiedzialny za jakość
 • personel odpowiedzialny za technologie i rozwój organizacji
 • Właściciele / Liderzy kierujący poszczególnymi procesami i nadzorujący wymagania jakości

 

PLAN SZKOLENIA: 

Godzina

Temat

08:00÷08:20

Powitanie - wprowadzenie

08:20÷08:30

Nowy model zarządzania jakością

08:30÷09:00

Rozdział 4: Kontekst organizacji w/g normy PN-EN ISO 9001:2015

09:00÷09:30

Warsztat 1:

Identyfikacja kontekstu

09:30÷10:30 Rozdział 5: Przywództwo

10:30÷10:45

Przerwa kawowa

10:45÷11:30

Warsztat 2:

Szacowanie ryzyka

11:30÷12:15 Rozdział 6: Planowanie
12:15÷13:00 Rozdział 7: Wspomaganie

13:00÷13:30

Obiad

13:30÷14:00

Rozdział 8: Operacje
14:00÷14:30

Warsztat 3:

Planowanie jakości - cele jakości

14:30÷15:00

Rozdział 9: Ocena rezultatów

15:00÷15:50 Rozdział 10: Doskonalenie

15:50÷16:00

Zakończenie - wydanie zaświadczeń


 

Korzyści dla Państwa:

 • przeszkolony personel posiadający wiedzę jak skutecznie przemodelować obecny system do wymagań nowej normy ISO 9001:2015
 • przeszkolone Kierownictwo wykorzystujące międzynarodowe techniki zarządzania jakością z nastawieniem na korzyści ekonomiczne
 • przeszkolony personel zdolny do opracowania, wdrożenia i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością w/g ISO 9001:2015
 • wyższa świadomość w zakresie jakości
 • możliwości opracowania własnej dokumentacji dla Systemu Zarządzania Jakością
 • możliwości właściwego przygotowania się do certyfikacji na zgodność z normą ISO 9001

  

Data szkolenia

Miejsce szkolenia

Cena netto

Cena netto
bez noclegu z noclegiem
12.02.2018 Kraków 700  900
09.04.2018 Zakopane
18.06.2018 Kraków
28.08.2018 Zakopane
08.10.2018 Kraków
10.12.2018  Zakopane

 

W cenie szkolenia otwartego wliczone są:

 • poczęstunki w przerwach na kawę
 • obiad
 • materiały szkoleniowe
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia
 • dla opcji z noclegiem (1 nocleg oraz pełne wyżywienie)

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z nami.

Zdecydowanych na szkolenie otwarte prosimy o nadesłanie karty zgłoszenia