Pozostałe szkolenia!

Prowadzimy wiele innych nie opublikowanych na naszej stronie szkoleń bardzo mocno dedykowanych dla Państwa. W razie zainteresowania prosimy o kontakt z nami.

Zakładowa Kontrola Produkcji

Kod szkolenia

Liczba dni

(godzin)

Temat

ZKP

1

(8 h)

Zakładowa Kontrola Produkcji

 

Opracowanie nowej technologii - wdrożenie nowego wyrobu jest procesem trudnym, kosztownym i obarczonym niepewnością jego zaakceptowania przez odbiorcę. Aby w pełni osiągnąć sukces z opracowanej technologii - wdrożonego nowego wyrobu niezbędne jest wdrożenie Zakładowej Kontroli Produkcji tak aby spełniał oczekiwania jego użytkowników. Tylko odpowiednio zidentyfikowane wymagania użytkowników wyrobu - technologii są podstawą do opracowania wytycznych na podstawie których prowadzona powinna być kontrola jakości wyrobu.
Kontrola jakości wyrobu jest procesem obejmującym nie tylko sprawdzenie zgodności wyrobu z wymaganiami ale przede wszystkim powinna inicjować ciągłe doskonalenie wyrobu - technologii tak, aby w perspektywie czasu zbudować jego "markę".


 

 Dla kogo:

 • personel przeprowadzający cykliczną kontrolę jakości wyrobu
 • technolodzy opracowujący wytyczne dotyczące kontroli jakości wyrobu
 • kierownictwo organizacji odpowiedzialne za nadzór nad produkcją wyrobów
 • osoby odpowiedzialne za ocenę zgodności wyrobu

 

PLAN SZKOLENIA:

 

Godzina

Temat

08:00÷08:15

Powitanie - wprowadzenie

08:15÷09:00

Podstawy prawne systemu ZKP na poziomie europejskim i krajowym

09:00÷09:30

Systemy oceny zgodności wyrobu

09:30÷10:00

Nadawanie znaku budowlanego "B" i znaku "CE" dla wyrobów budowlanych

10:00÷10:30

Zasady wdrażania ZKP

10:30÷10:45

Przerwa kawowa

10:45÷11:30

Zasady postępowania podczas dostawy materiałów składowych i mieszanek

11:30÷12:00

Zasady postępowania z urządzeniami i wyposażeniem na produkcji

12:00÷13:00

Kontrola jakości wyrobu

13:00÷13:30

Obiad

13:30÷15:00

Postępowanie z wyrobami niezgodnymi

15:00÷15:50

Certyfikacja ZKP

15:50÷16:00

Zakończenie - wydanie zaświadczeń


 

Korzyści dla Państwa:

 • przeszkolony personel uprawniony do przeprowadzania kontroli jakości wyrobu
 • przeszkolony personel odpowiedzialny za wdrożenie nowych wyrobów
 • personel produkcji świadomy wagi i poziomu jakości produkowanych wyrobów

  

Data szkolenia

Cena netto

Cena netto

Miejsce szkolenia

bez noclegów z noclegiem
12.02.2018

700

900


Kraków
17.05.2018
17.08.2018
14.11.2018

 

W cenie szkolenia wliczone są:

 • poczęstunki w przerwach na kawę
 • obiad
 • materiały szkoleniowe
 • zaświadczenie
 • dla opcji z noclegiem (1 nocleg oraz pełne wyżywienie)

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z nami.

Zdecydowanych na szkolenie prosimy o nadesłanie karty zgłoszenia