Pozostałe szkolenia!

Prowadzimy wiele innych nie opublikowanych na naszej stronie szkoleń bardzo mocno dedykowanych dla Państwa. W razie zainteresowania prosimy o kontakt z nami.

Zasady Higieny

Kod szkolenia

Liczba dni

(godzin)

Temat

ZH

1

(8 h)

Zasady Higieny 

 

Z dniem wejścia Polski do Unii Europejskiej wzrosła świadomość producentów żywności, hurtowników, producentów opakowań, wszystkich tych, którzy bezpośrednio lub pośrednio mają kontakt z branżą spożywczą w zakresie bezpieczeństwa żywności. Każdy z nas jest mocno związany z łańcuchem żywienia i dlatego powinien znać i stosować podstawowe zasady higieny. Szkolenie uczy jak identyfikować rodzaje zanieczyszczeń żywności oraz jak stosować podstawowe zasady higieny.


 

 Dla kogo:

 • przedstawiciele kierownictwa, pełnomocnicy i właściciele procesów związanych bezpośrednio z żywnością 
 • pracownicy mający bezpośredni kontakt z żywnością

 

PLAN SZKOLENIA: 

 

Godzina

Temat

08:00÷08:15

Powitanie - wprowadzenie

08:15÷09:00

Rodzaje zanieczyszczeń żywności

09:00÷10:00

Życie i rozwój mikroorganizmów

10:00÷10:30

Zanieczyszczenia mikrobiologiczne

10:30÷10:45

Przerwa kawowa

10:45÷11:30

Higiena rąk
11:30÷12:00 Higiena włosów
12:00÷12:30 Higiena odzieży
12:30÷13:00 Inne zasady dotyczące higieny pracowników

13:00÷13:30

Obiad

13:30÷14:00

Czyszczenie i dezynfekowanie

14:00÷14:30

Zabezpieczenie przed szkodnikami

14:30÷15:00

Postępowanie z surowcami
15:00÷15:50 7 zasad HACCP

15:50÷16:00

Zakończenie - wydanie zaświadczeń


 

Korzyści dla Państwa:

 • spełnienie wymagań prawnych
 • wzrost zaufania wobec klientów
 • dostawa produktów spożywczych czystych higienicznie
 • poprawa jakości dostaw
 • podniesienie wizerunku firmy

 

 

Data szkolenia

Cena netto

Cena netto

Miejsce szkolenia

bez noclegów z noclegiem
17.01.2018

700

850


Kraków
06.04.2018
 06.07.2018
05.10.2018
07.12.2018

 

W cenie szkolenia wliczone są:

 • poczęstunki w przerwach na kawę
 • obiad
 • materiały szkoleniowe
 • zaświadczenie
 • dla opcji z noclegiem (1 nocleg oraz pełne wyżywienie)

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z nami.

Zdecydowanych na szkolenie prosimy o nadesłanie karty zgłoszenia.