Pozostałe szkolenia!

Prowadzimy wiele innych nie opublikowanych na naszej stronie szkoleń bardzo mocno dedykowanych dla Państwa. W razie zainteresowania prosimy o kontakt z nami.

Zdjęcia ze szkoleń

Kilka wybranych zdjęć ze szkoleń otwartych.

Auditor Wewnętrzny - warsztaty

Auditor Wewnętrzny - warsztaty

ISO 9001 - warsztaty

ISO 9001 - warsztaty

Definiowanie niezgodności

Definiowanie niezgodności

Tworzenie listy pytań

Tworzenie listy pytań

Planowanie auditu

Planowanie auditu

Plan auditu

Plan auditu

Karta niezgodności

Karta niezgodności

Sporządzenie raportu

Sporządzenie raportu

Trener ISO

Trener ISO

Zespół Auditorów

Zespół Auditorów

ISO 9001 - podstawy

ISO 9001 - podstawy

Omówienie normy ISO 9001

Omówienie normy ISO 9001

Audity certyfikujące

Audity certyfikujące

Wprowadzenie do ISO

Wprowadzenie do ISO

Systemy ISO

Systemy ISO

Działania auditowe

Działania auditowe

Zarządzanie procesami

Zarządzanie procesami

Wytyczne do auditowania

Wytyczne do auditowania

Wymagania ISO 9001

Wymagania ISO 9001

Warsztaty Auditor Wewnętrzny

Warsztaty Auditor Wewnętrzny

Kompetencje Auditora

Kompetencje Auditora

Warsztaty Pełnomocników

Warsztaty Pełnomocników

Pełnomocnik Systemów Zintegrowanych

Pełnomocnik Systemów Zintegrowanych

Mapowanie procesów

Mapowanie procesów

Omówienie warsztatu

Omówienie warsztatu

Prezentacja uczestnika

Prezentacja uczestnika

Warsztat - Lista pytań

Warsztat - Lista pytań

Jak zostać Pełnomocnikiem

Jak zostać Pełnomocnikiem

Warsztat - cele jakości

Warsztat - cele jakości

Auditor Wewnętrzny

Auditor Wewnętrzny

Auditor ZSZ

Auditor ZSZ

Pełnomocnik ZSZ

Pełnomocnik ZSZ

Auditor OHSAS 18001

Auditor OHSAS 18001

Auditor ISO 14001

Auditor ISO 14001

Auditor ISO 27001

Auditor ISO 27001

Auditor ISO 22000

Auditor ISO 22000

Pełnomocnik ISO 14001

Pełnomocnik ISO 14001

Pełnomocnik ISO 27001

Pełnomocnik ISO 27001

Jak zostać auditorem

Jak zostać auditorem

Aspekty środowiskowe

Aspekty środowiskowe

Szacowanie ryzyka

Szacowanie ryzyka

Wymagania prawne

Wymagania prawne