Pozostałe szkolenia!

Prowadzimy wiele innych nie opublikowanych na naszej stronie szkoleń bardzo mocno dedykowanych dla Państwa. W razie zainteresowania prosimy o kontakt z nami.

Oznaczanie wyrobów znakiem CE

Kod szkolenia

Liczba dni

(godzin)

Temat

CE

1

(8 h)

Oznaczanie wyrobów znakiem CE

 

Większość z nas kojarzy znak CE umieszczany na różnych zakupionych produktach. Niestety znacznie mniejsza grupa osób już wie, że aby taki znak na wyrobie umieścić należy przeprowadzić bardzo szczegółową i kosztowną ocenę zgodności wyrobu z konkretnymi wymaganiami.

Szkolenie umożliwia zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu znakowania wyrobów znakiem CE. Porusza kwestie związane z nadzorem nad wyrobami po wstąpieniu Polski do UE.


 

Dla kogo:

 • Właściciele i zarządzający organizacją
 • personel odpowiedzialny za ocenę zgodności wyrobu
 • pracownicy działów technologicznych i rozwoju wprowadzający do obrotu nowe wyroby
 • pracownicy działów kontroli jakości

 

PLAN SZKOLENIA: 

 

Godzina

Temat

08:00÷08:15

Powitanie - wprowadzenie

08:15÷09:00

Co to jest znak zgodności CE?

09:00÷09:30

Odpowiedzialność za wyrób

09:30÷10:30

Podstawy prawne dotyczące oznakowania CE (dyrektywy nowego podejścia, ustawy, rozporządzenia, normy branżowe)

10:30÷10:45

Przerwa kawowa

10:45÷12:00

Moduły zgodności CE

12:00÷13:00

Procedury oznaczania wyrobów znakiem CE

13:00÷13:30

Obiad

13:30÷14:30

Wystawianie dowodów zgodności

14:30÷15:50

Oznaczanie wyrobów znakiem CE

15:50÷16:00

Zakończenie - wydanie zaświadczeń


 

Korzyści dla Państwa:

 • dobra znajomość zasad funkcjonowania procesu kontroli i badań w firmie
 • znajomość zasad dotyczących klasyfikowania wyrobów
 • wiedza n/t zgodności firmy z podstawowymi wymaganiami prawnymi dotyczącymi oznakowania CE i sankcjami ich braku
 • większa sprawność uczestników szkolenia w komunikowaniu się z jednostkami notyfikowanymi

  

Data szkolenia

Cena netto

Cena netto

Miejsce szkolenia

bez noclegów z noclegiem
18.01.2018

700

900


Kraków
13.04.2018
10.07.2018
10.10.2018
12.12.2018

 

W cenie szkolenia wliczone są:

 • poczęstunki w przerwach na kawę
 • obiad
 • materiały szkoleniowe
 • zaświadczenie
 • dla opcji z noclegiem (1 nocleg oraz pełne wyżywienie)

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z nami.

Zdecydowanych na szkolenie prosimy o nadesłanie karty zgłoszenia.