"Posiąść wszelką wiedzę leży w zasięgu możliwości człowieka."
Leonadro da Vinci
 
 
 
 
 
 
 
 
Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania (3 systemy)
Temat szkolenia:
Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP według ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018

Kod szkolenia:

AW-ZSZ-3s

Liczba dni:

3

Liczba godzin:

24

Skuteczne wdrożenie i utrzymywanie najbardziej popularnego z systemów zarządzania tj. ISO 9001 to dopiero początek narzędzi systemowych jakich dostarcza nam Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO. Proponowane przez nas szkolenie dedykowane jest dla firm, które chcą wdrożyć lub posiadają wdrożone i certyfikowane kolejno systemy ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001 lub jak to się przyjęło zwyczajowo Zintegrowany System Zarządzania i pragną go utrzymywać tak, aby to dawało wymierne korzyści między innymi poprzez rzetelne i obiektywne przeprowadzanie auditów wewnętrznych. Szkolenie trwa 3 dni i obejmuje cykl warsztatów począwszy od interpretacji wymagań poszczególnych norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 aż po techniki auditowania według normy ISO 19011. Uczestnicy szkolenia poznają najlepsze techniki i praktyki auditowania Zintegrowanych Systemów Zarządzania przekazane przez Trenera - Auditora Wiodącego z międzynarodowymi uprawnieniami IRCA dla systemów ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001 oraz ISO 45001 ze szczególnym uwzględnieniem planowania, przeprowadzania, oceniania i raportowania wyników auditów oraz oceniania skuteczności działań korygujących.

Plan szkolenia:
 1 dzień (ukierunkowany na jakość):
Godzina Temat
08:00÷08:20 Powitanie - wprowadzenie
08:20÷08:30 Model Systemu Zarządzania Jakością
08:30÷09:00 Rozdział 4: Kontekst organizacji według normy ISO 9001:2015
09:00÷10:00 Warsztat 1: Identyfikacja kontekstu
10:00÷10:30 Rozdział 5: Przywództwo
10:30÷10:45 Przerwa kawowa
10:45÷11:30 Warsztat 2: Szacowanie ryzyka
11:30÷12:15 Rozdział 6: Planowanie
12:15÷13:00 Rozdział 7: Wsparcie
13:00÷13:30 Obiad
13:30÷14:00 Rozdział 8: Działania operacyjne
14:00÷14:30 Warsztat 3: Planowanie jakości - cele jakości
14:30÷15:00 Rozdział 9: Ocena efektów działania
15:00÷15:50 Rozdział 10: Doskonalenie
15:50÷16:00 Zakończenie - 1 dzień
 2 dzień (ukierunkowany na środowisko i BHP):
Godzina Temat
08:00÷08:30 Powitanie i podsumowanie 1-dnia
08:30÷08:45 Wprowadzenie do środowiska i BHP
08:45÷09:00 Model Systemu Zarządzania Środowiskowego
09:00÷10:30 Wymagania normy ISO 14001:2015
10:30÷10:45 Przerwa kawowa
10:45÷11:30 Warsztat 4: Identyfikacja kontekstu i szacowanie ryzyka w obszarze środowiska
11:30÷12:00 Warsztat 5: Planowanie zarządzania środowiskowego
12:00÷12:30 Identyfikacja aspektów środowiskowych
12:30÷13:00 Warsztat 6: Identyfikacja aspektów środowiskowych
13:00÷13:30 Obiad
13:30÷15:00 Wymagania normy ISO 45001:2018
15:00÷15:30 Identyfikacja zagrożeń i szacowanie ryzyka w zakresie BHP
15:30÷15:50 Warsztat 7: Identyfikacja zagrożeń i szacowanie ryzyka w zakresie BHP
15:50÷16:00 Zakończenie - 2 dzień
 3 dzień (techniki i zasady auditowania):
Godzina Temat
08:00÷08:30 Powitanie i podsumowanie 2-dnia
08:30÷08:45 Wytyczne do auditowania
08:45÷09:00 Rozdział 3: Terminy i definicje
09:00÷09:30 Rozdział 4: Zasady auditowania
09:30÷10:00 Rozdział 5: Zarządzanie programem auditów
10:00÷10:30 Warsztat 8: Przygotowanie szczegółowego planu auditu
10:30÷10:45 Przerwa kawowa
10:45÷12:00 Rozdział 6: Przeprowadzanie auditu według ISO 19011:2018
12:00÷13:00 Warsztat 9: Przygotowanie listy kontrolnej
13:00÷13:30 Obiad
13:30÷14:00 Warsztat 10: Definiowanie niezgodności
14:00÷14:30 Działania poauditowe
14:30÷15:00 Rozdział 7: Kompetencje i ocena auditora
15:00÷15:50 Test
15:50÷16:00 Zakończenie - wręczenie certyfikatów
Dla kogo:
 • kandydaci na Auditorów Wewnętrznych normy ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001,
 • kandydaci na Auditorów Wewnętrznych Zintegrowanych Systemów Zarządzania,
 • Auditorzy Wewnętrzni organizacji pragnący podnieść swoje kompetencje w zakresie przeprowadzania auditów wewnętrznych,
 • personel odpowiedzialny za system auditowania (pełnomocnicy, managerowie, inzynierowie, przedstawiciele kierownictwa),
 • osoby biorące udział w doskonaleniu Zintegrowanych Systemów Zarządzania ISO.
Korzyści dla Państwa:
 • przeszkolony personel uprawniony do przeprowadzania auditów wewnętrznych Zintegrowanych Systemów Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001),
 • badanie skuteczności Zintegrowanych Systemów Zarządzania przy pomocy auditów wewnętrznych,
 • możliwości doskonalenia wdrożonych i certyfikowanych Zintegrowanych Systemów Zarządzania,
 • posiadanie wiedzy w zakresie identyfikowania wymagń norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 oraz poszukiwania dowodów na ich spełnianie,
 • posiadanie wiedzy w zakresie klasyfikowania i definiowania niezgodności,
 • wszechstronna wiedza uczestników dotycząca weryfikacji Zintegrowanych Systemów Zarządzania ISO.
Data
szkolenia:
Miejsce
szkolenia:
Cena netto w [zł]:
on-line bez noclegu z noclegiem
19÷21.02.2024
Kraków 1 500 1 900 2 500
22÷24.04.2024 Poznań
24÷26.06.2024 Zakopane
05÷07.08.2024 Szczecin

30.09.2024

01÷02.10.2024

Kraków
16÷18.12.2024 Katowice
W cenę szkolenia wliczone są:
 • poczęstunki w przerwach na kawę,
 • obiad,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat Auditora Wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP (ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001),
 • dla opcji z noclegiem (3 noclegi oraz pełne wyżywienie).
W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o  kontakt z nami
Zdecydowanych na szkolenie prosimy o nadesłanie  karty zgłoszenia udziału w szkoleniu
home  |  oferta  |  szkolenia  |  wdrażanie  |  doskonalenie  |  referencje  |  artykuły  |  kontakt  |  Polityka Prywatności
 
 
"KaISO" Kazimierz Bujas
 
Bęczarka 111, 32-444 Głogoczów
tel: 12-373-63-74, kom: 607-984-502
NIP: 681-118-81-53 REGON: 357561779
© 2018 wszelkie prawa zastrzeżone

Informacja o ochronie danych osobowych.
Szanowny Użytkowniku! Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO"). W związku z powyższym informujemy o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu: 25 maja 2018 roku. Aby dostarczać coraz lepsze materiały informacyjne oraz usługi szkoleń, wdrażania i doskonalenia w zakresie systemów zarządzania ISO, potrzebujemy zgody na dopasowanie treści marketingowych do Twojego zachowania. Dbamy o Twoją prywatność. Nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili zgodnie z Polityką Prywatności. Proszę potwierdź niżej "Przejdź do serwisu", jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie przez „KaISO” Kazimierz Bujas i naszych Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych, zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie ze strony www.kaiso.pl (w tym danych zapisywanych w plikach cookies) w celach marketingowych i realizacji usług. Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać (więcej informacji w naszej Polityce Prywatności).

Przejdź do Serwisu lub Więcej Informacji
Informacja o RODO i Cookies
Szanowny Użytkowniku! Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO"). W związku z powyższym informujemy o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu: 25 maja 2018 roku. Aby dostarczać coraz lepsze materiały informacyjne oraz usługi szkoleń, wdrażania i doskonalenia w zakresie systemów zarządzania ISO, potrzebujemy zgody na dopasowanie treści marketingowych do Twojego zachowania. Dbamy o Twoją prywatność. Nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili zgodnie z Polityką Prywatności. Proszę potwierdź niżej "Przejdź do serwisu", jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie przez „KaISO” Kazimierz Bujas i naszych Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych, zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie ze strony www.kaiso.pl (w tym danych zapisywanych w plikach cookies) w celach marketingowych i realizacji usług. Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać (więcej informacji w naszej Polityce Prywatności).
Przejdź do Serwisu