"Doświadczenie jest najlepszym nauczycielem."
Cyceron
 
 
 
 
 
 
 
wdrażanie
Proponujemy Państwu zintegrowany projekt wdrożeniowy obejmujący program szkoleń i doradztwa, ocenę istniejącego systemu oraz stworzenie nowego dostosowanego do celów i potrzeb Państwa organizacji. Takie podejście ma na uwadze zidentyfikowanie funkcjonujących w firmie procesów i ich wzajemne dopasowanie, w celu optymalnego spełnienia wymagań Państwa Klientów. Główny nacisk kładziemy na Przywództwo w sferze szeroko pojętej jakości w firmie, powszechne zaangażowanie pracowników i pracę zespołową budującą kulturę organizacji. Ważne też jest stworzenie struktury organizacyjnej umożliwiającej sprawne zarządzanie projektem.

Proponowana przez nas metoda współpracy opiera się na bezpośrednim kontakcie Eksperta z powołanym przez Państwa Pełnomocnikiem wybranego systemu ISO oraz Auditorami Wewnętrznymi.
W trakcie realizacji każdego etapu wdrażania systemu ISO nasz Ekspert monitoruje postęp i terminowość prac oraz sporządza raporty. Pomagamy wybrać odpowiednią jednostkę certyfikującą. Na Państwa życzenie bierzemy udział podczas auditu certyfikującego.
Płatności na podstawie faktur VAT wystawianych w cyklach po każdym kolejno zamkniętym etapie wdrażania wybranego systemu ISO z terminem płatności 14-dni.
Nasza oferta obejmuje pięć etapów wdrażania wybranego systemu ISO:
ETAP I - AUDIT WSTĘPNY:
 • analiza istniejącego systemu jakości - audit zerowy,
 • określenie Polityki wybranego systemu ISO,
 • identyfikacja procesów i sporządzenie mapy ich zależności,
 • budowa struktury organizacyjnej (określenie zadań, odpowiedzialności i uprawnień dla stanowisk),
 • szkolenie Kadry Kierowniczej,
 • szkolenie Kadry Technicznej - pracowników.
ETAP II - BUDOWA UDOKUMENTOWANYCH INFORMACJI:
 • szkolenie Pełnomocnika ds. wdrażanego systemu ISO,
 • opracowanie udokumentowanych informacji (opis procesów, wejść, wyjść, zależności, procedury, formularze i instrukcje, jeśli uzasadnione Księga),
 • określenie metod nadzorowania udokumentowanych informacji.
ETAP III - WDROŻENIE SYSTEMU:
 • wdrożenie opracowanej dokumentacji,
 • bieżące wdrażanie systemu zgodnie z przyjętymi udokumentowanymi informacjami,
 • bieżąca weryfikacja systemu,
 • szkolenie Auditorów Wewnętrznych.
ETAP IV - AUDITY WEWNĘTRZNE:
 • weryfikacja wdrożenia systemu poprzez audity wewnętrzne,
 • wdrożenie działań korygujących i doskonalących.
ETAP V - PRZYGOTOWANIE DO CERTYFIKACJI:
 • doradztwo w zakresie przeprowadzenia przeglądu zarządzania,
 • przeprowadzenie auditu przedcertyfikującego,
 • doradztwo w zakresie zgłoszenia do jednostki certyfikującej,
 • podjęcie działań korygujących i doskonalących do ewentualnych niezgodności wynikających z auditu certyfikującego.
Zalety i korzyści z ISO
5 etapów wdrażania ISO
Przykładowe korzyści z wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością:
 1. Poprzez analizę kontekstu określenie ryzyk i szans dla organizacji.
 2. Wypracowanie czytelnej struktury organizacyjnej.
 3. Uregulowanie granic, zadań, odpowiedzialności i uprawnień.
 4. Uporządkowanie zarządzania procesami (z podziałem na procesy główne, zarządcze i pomocnicze).
 5. Efektywniejsze zarządzanie poprzez zoptymalizowane procesy (eliminacja tzw. „wąskich gardeł”).
 6. Utożsamianie się pracowników z wynikami organizacji (zwiększenie motywacji i świadomości oraz atmosfery pracy).
 7. Poprawa komunikacji wewnętrznej.
 8. Usuwanie problemów – niezgodności przy pomocy auditów wewnętrznych i zewnętrznych.
 9. Mniej sporów jakościowych z dostawcami.
 10. Skuteczniejsze nadzorowanie wyrobu niezgodnego. 
 11. Redukcja kosztów.
 12. Przewaga nad konkurencją.
 13. Większa wiarygodność na rynku.
 14. Uznanie klientów i wzrost ich zaufania.
 15. Mniej reklamacji.
 16. Posiadanie wiedzy na temat zadowolenia klientów.
 17. Mniej kontroli zewnętrznych.
 18. Sprawniejsze wdrożenie nowych projektów – usług.
 19. Być może „niezbędnik” do kontraktu.
 20. Zwiększenie bezpieczeństwa dla kontrahentów odwiedzających Państwa zakład.
 21. Sprawniejsza komunikacja z klientem.
Czas wdrożenia ISO
Koszty wdrożenia i certyfikacji ISO
Procedura szkoleń
Procedura Auditów Wewnętrznych
Udokumentowane informacje wymagane przez normy ISO:
 • zastępują poprzednią nazwę tj. dokument i zapis,
 • powinny określać jak wykonywać daną czynność, operację ale również stanowić dowód na ich wykonanie,
 • nie muszą być skomplikowane,
 • mogą być w dowolnej wersji (napisane, w wersji elektronicznej, w formie grafu, nagrane itp),
 • mogą być w jednym dokumencie,
 • mogą być zawarte w Księdze Jakości (jeśli jest wdrażana),
 • nie powinny być "zdublowane" np. w wersji pisanej i graficznej,
 • powinny być nadzorowane.
W celu opracowania szczegółowej oferty na wdrożenie wybranego przez Państwa systemu prosimy o kontakt z nami  lub złożenie zapytania ofertowego
home  |  oferta  |  szkolenia  |  wdrażanie  |  doskonalenie  |  referencje  |  artykuły  |  kontakt  |  Polityka Prywatności
 
 
"KaISO" Kazimierz Bujas
 
Bęczarka 111, 32-444 Głogoczów
tel: 12-373-63-74, kom: 607-984-502
NIP: 681-118-81-53 REGON: 357561779
© 2018 wszelkie prawa zastrzeżone

Informacja o ochronie danych osobowych zgodnie z RODO oraz o możliwości korzystania tej strony z plików Cookies.
Szanowny Użytkowniku! Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO"). W związku z powyższym informujemy o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu: 25 maja 2018 roku. Aby dostarczać coraz lepsze materiały informacyjne oraz usługi szkoleń, wdrażania i doskonalenia w zakresie systemów zarządzania ISO, potrzebujemy zgody na dopasowanie treści marketingowych do Twojego zachowania. Dbamy o Twoją prywatność. Nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili zgodnie z Polityką Prywatności. Proszę potwierdź niżej "Przejdź do serwisu", jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie przez „KaISO” Kazimierz Bujas i naszych Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych, zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie ze strony www.kaiso.pl (w tym danych zapisywanych w plikach cookies) w celach marketingowych i realizacji usług. Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać (więcej informacji w naszej Polityce Prywatności).

Przejdź do Serwisu lub Więcej Informacji
Informacja o RODO i Cookies
Szanowny Użytkowniku! Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO"). W związku z powyższym informujemy o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu: 25 maja 2018 roku. Aby dostarczać coraz lepsze materiały informacyjne oraz usługi szkoleń, wdrażania i doskonalenia w zakresie systemów zarządzania ISO, potrzebujemy zgody na dopasowanie treści marketingowych do Twojego zachowania. Dbamy o Twoją prywatność. Nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili zgodnie z Polityką Prywatności. Proszę potwierdź niżej "Przejdź do serwisu", jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie przez „KaISO” Kazimierz Bujas i naszych Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych, zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie ze strony www.kaiso.pl (w tym danych zapisywanych w plikach cookies) w celach marketingowych i realizacji usług. Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać (więcej informacji w naszej Polityce Prywatności).
Przejdź do Serwisu