"Musimy nauczyć się uzyskiwać potrzebną nam energię bez zużywania surowców."
Nikola Tesla
 
 
 
 
 
 
 
Audyt energetyczny

Aktualnie na rynku stosowane są i prawnie określone:

 • Audyty Energetyczne według ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów z dnia: 21 listopada 2008 roku;
 • Audyty Efektywności Energetycznej według Ustawy o Efektywności Energetycznej z dnia: 20 maja 2016 roku.

Są one związane z przygotowaniem przedsięwzięć w wybranych obiektach lub instalacjach i są podstawą uzyskania dofinansowania w ramach różnych programów a także spełnieniem wymaganych przepisów.

Większość programów dofinansowania na poprawę efektywności energetycznej wymaga uzyskania świadectw efektywności energetycznej tzw. Białych Certyfikatów. Uzyskane Białe Certyfikaty stanowią prawa majątkowe i są przedmiotem obrotu na Towarowej Giełdzie Energii. Są skupowane przez producentów energii.

Obecnie Białe Certyfikaty dają możliwość dofinansowania wyłącznie przedsięwzięć planowanych. Aby uzyskać wsparcie należy złożyć wniosek do Urzędu Regulacji Energetyki (URE) o wydanie Świadectwa Efektywności Energetycznej. Pobranie wniosków jest możliwe na stronie Urzędu Regulacji Energetyki (URE):

https://bip.ure.gov.pl/bip/efektywnosc-energetyczn/swiadectwa-efektywnosci/1146,Wniosek-o-wydanie-swiadectwa-efektywnosci-energetycznej.html 

Dofinansowanie można uzyskać dla przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej wskazanych w Obwieszczeniu Ministra Energii z dnia: 23 listopada 2016 roku w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Obejmują one między innymi :

 1. Izolację instalacji przemysłowych;
 2. Przebudowę lub remont budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, w tym przedsięwzięcia termo-modernizacyjne i remontowe;
 3. Modernizację lub wymianę urządzeń, instalacji bądź systemów;
 4. Odzyskiwanie energii, w tym odzyskiwanie energii w procesach przemysłowych, w tym poprzez instalację lub modernizację;
 5. Ograniczenie strat w sieciach, instalacjach i odbiornikach energii elektrycznej i ciepła;
 6. Zastąpienie niskoefektywnych energetycznie lokalnych i indywidualnych źródeł ciepła;
 7. Budowę przyłącza do sieci ciepłowniczej oraz zakup albo modernizację węzła cieplnego;
 8. Modernizację instalacji wytwarzania chłodu.

Podstawą złożenia wniosku o dofinansowanie jest przeprowadzenie audytu energetycznego.

Zgodnie z Ustawą o Efektywności Energetycznej z dnia: 20 maja 2016 roku art. 36 przedsiębiorstwa duże mają obowiązek przeprowadzać Audyt Energetyczny co 4 lata.

Według ustawy duży przedsiębiorca to zakład zatrudniający średniorocznie powyżej 250 osób lub realizujący obrót powyżej 50 mln euro lub posiadający sumę aktywów bilansu sporządzonego na koniec roku powyżej 43 mln euro.

Model Systemu Zarządzania Energią ISO 50001:2018

Obowiązek po raz pierwszy takiego Audytu Energetycznego minął z dniem 30.09.2017 (po tzw. okresie przejściowym). Obecnie w 2021 przypada kolejny okres na przeprowadzenie Audytu Energetycznego i złożenie odpowiednich dokumentów do Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Z obowiązku zwolnione są jedynie przedsiębiorstwa duże posiadające:

 • system zarządzania energią określony w Polskiej Normie dotyczącej systemów zarządzania energią, wymagań i zaleceń użytkowania (w domyśle chodzi o ISO 50001) lub
 • system zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001,

jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

Wyniki Audytu Energetycznego lub oświadczenie i właściwy certyfikat ISO 50001 lub ISO 14001 mają być przedłożone do Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

Kara pieniężna dla przedsiębiorstwa dużego za nie wykonanie  Audytu Energetycznego może być do 5% przychodu przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

Dla zakładu, które dopiero staje się dużym przedsiębiorstwem obowiązkowy Audyt Energetyczny należy wykonać w przeciągu 12 miesięcy.

Celem przeprowadzenia Audytu Energetycznego, jest analiza zużycia energii i jej wykorzystania. Ocena zarówno przyszłego jak i  teraźniejszego wykorzystana i zużycia energii oraz spełnienie wymagań Ustawy o Efektywności Energetycznej z dnia: 20 maja 2016 roku.

Nasza oferta obejmuje doradztwo w zakresie przeprowadzenia wymaganego Audytu Energetycznego zgodnie z normą PN-EN 16247 - Audity energetyczne lub opcjonalnie wdrożenie ISO 50001 celem poddania go certyfikacji.

Przeprowadzenie przez nas Audytu Energetycznego obejmuje:

Część I: Identyfikacja szczególnych aspektów energetycznych zakładu – wizja lokalna. Uzyskanie informacji na temat zużycia energii w ostatnich latach (energia elektryczna, gaz, olej, paliwo, para i inne). Zidentyfikowanie wyposażenia, procesów i personelu odpowiedzialnego za znaczące wykorzystanie energii. Zidentyfikowanie innych zmiennych mających wpływ na znaczące wykorzystanie energii.

Część II: Określenie obecnego wyniku energetycznego dla zidentyfikowanych obszarów. Określenie energii bazowej. Opracowanie wskaźników energetycznych. Opracowanie i analiza danych do raportu z przeglądu energetycznego.

Część III: Opracowanie raportu z Audytu Energetycznego. Określenie przyszłego wykorzystanie i zużycia energii oraz zidentyfikowanie możliwości poprawy i ustalenie propozycji do dalszego doskonalenia. Ustalenie celów energetycznych.

Część IV: Doradztwo w zakresie złożenia odpowiednich dokumentów do Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

Zgodnie z Ustawą o Efektywności Energetycznej raport Audytu Energetycznego obejmował będzie:

 • bieżące zużycie  i/lub wytworzenie energii na podstawie aktualnych, zmierzonych lub obliczonych danych;
 • wymaganą infrastrukturę tj. budynki, instalacje, transport i przepływy procesów,
 • 90% całkowitej energii wykorzystanej i/lub wytworzonej przez zakład;
 • analizę kosztową cyklu życia wyrobu;
 • analizę możliwości działań pro efektywnych w tym cele i zadania na następne lata.

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymaniem oferty na przeprowadzenie Audytu Energetycznego lub opcjonalnie wdrożenie Systemu Zarządzania Energią ISO 50001:2018 zapraszamy do kontaktu z nami

home  |  oferta  |  szkolenia  |  wdrażanie  |  doskonalenie  |  referencje  |  artykuły  |  kontakt  |  Polityka Prywatności
 
 
"KaISO" Kazimierz Bujas
 
Bęczarka 111, 32-444 Głogoczów
tel: 12-373-63-74, kom: 607-984-502
NIP: 681-118-81-53 REGON: 357561779
© 2018 wszelkie prawa zastrzeżone

Informacja o ochronie danych osobowych.
Szanowny Użytkowniku! Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO"). W związku z powyższym informujemy o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu: 25 maja 2018 roku. Aby dostarczać coraz lepsze materiały informacyjne oraz usługi szkoleń, wdrażania i doskonalenia w zakresie systemów zarządzania ISO, potrzebujemy zgody na dopasowanie treści marketingowych do Twojego zachowania. Dbamy o Twoją prywatność. Nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili zgodnie z Polityką Prywatności. Proszę potwierdź niżej "Przejdź do serwisu", jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie przez „KaISO” Kazimierz Bujas i naszych Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych, zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie ze strony www.kaiso.pl (w tym danych zapisywanych w plikach cookies) w celach marketingowych i realizacji usług. Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać (więcej informacji w naszej Polityce Prywatności).

Przejdź do Serwisu lub Więcej Informacji
Informacja o RODO i Cookies
Szanowny Użytkowniku! Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO"). W związku z powyższym informujemy o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu: 25 maja 2018 roku. Aby dostarczać coraz lepsze materiały informacyjne oraz usługi szkoleń, wdrażania i doskonalenia w zakresie systemów zarządzania ISO, potrzebujemy zgody na dopasowanie treści marketingowych do Twojego zachowania. Dbamy o Twoją prywatność. Nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili zgodnie z Polityką Prywatności. Proszę potwierdź niżej "Przejdź do serwisu", jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie przez „KaISO” Kazimierz Bujas i naszych Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych, zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie ze strony www.kaiso.pl (w tym danych zapisywanych w plikach cookies) w celach marketingowych i realizacji usług. Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać (więcej informacji w naszej Polityce Prywatności).
Przejdź do Serwisu