„Oczekiwanie na niebezpieczeństwo jest gorsze niż moment, gdy ono na człowieka spada.”
Alfred Hitchcock
 
 
 
 
 
 
 
ISO 45001

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Międzynarodowa norma ISO 45001 została opublikowana 12 marca 2018.
Wykonywanie pracy przez człowieka zawsze wiąże się z ryzykiem zaistnienia wypadku. W niektórych branżach ryzyko to jest szczególnie duże (górnictwo, przemysł chemiczny, górnictwo czy hutnictwo), w innych ograniczone, nigdy jednak nie udaje się go całkowicie wyeliminować. Narzędziem do efektywnego zarządzania bezpieczeństwem pracowników może być norma ISO 45001.
ISO 45001 ma zastosowanie do każdej organizacji niezależnie od jej wielkości, rodzaju i działalności. Ma zastosowanie do ryzyka związanego z BHP będącego pod kontrolą organizacji, biorąc pod uwagę czynniki wewnętrzne i zewnętrzne w otoczeniu w którym działa organizacja oraz potrzeby i oczekiwania jej pracowników oraz innych zainteresowanych stron.
ISO 45001: 2018 może być stosowana w całości lub w części do systematycznego doskonalenia zarządzania BHP. Jednakże oświadczenie o zgodności z tym dokumentem są realizowane pod warunkiem, że wszystkie wymagania normy ISO 45001 zostaną włączone do systemu zarządzania BHP organizacji i spełnione bez wyłączenia.
Norma ISO 45001 a zwłaszcza zastosowane w niej mechanizmy dają pewność organizacjom, że ich Systemy Zarządzania są zgodne z obowiązującym prawem, monitorują wszelkie zagrożenia, które mogą mieć wpływ na działalność organizacji oraz potencjalnie chronią życie pracowników, zmniejszają ilość wypadków, koszty z nimi związane i podwyższają morale pracowników.

Norma ISO 45001 zastąpiła normę BS OHSAS 18001. Jeżeli są Państwo zaangażowani w planowanie, wdrażanie lub nadzorowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy proszę stosować wymagania normy ISO 45001, ponieważ pomogą one określić i zarządzać ryzykiem, szansami oraz wyeliminować zagrożenia.

Model Systemu Zarządzania BHP ISO 45001:2018

Główne różnice pomiędzy poprzednim OHSAS 18001 a obecną normą ISO 45001:

 1. Struktura normy ISO 45001 oparta o Aneks SL: Struktura składająca się z 10 rozdziałów. ISO 45001 pozwala na pełną i łatwą integrację z takimi normami jak ISO 9001:2015 lub ISO 14001:2015.
 2. Orientacja na procesy: Podejście oparte o orientację na procesy a nie jak było do tej pory na procedury.
 3. Kontekst organizacji: Zapewnia lepsze zrozumienie otoczenia, w którym funkcjonuje organizacja i jej system BHP.
 4. Zainteresowane strony: Szczegółowa analiza potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron (takich jak:  dostawcy, podwykonawcy, pracownicy) i w następstwie podjęcie decyzji, czy należy zająć się nimi w ramach systemu BHP.
 5. Analiza ryzyka i szans: Podejście do systemów zarządzania oparte o analizę ryzyka i szans. Obejmuje ryzyka i szanse związane z systemem zarządzania oraz ryzyka związane z BHP i możliwościami w zakresie BHP.
 6. Udokumentowane informacje: Termin „udokumentowane informacje” zastąpił nadzorowane dokumenty i zapisy.
 7. Działania operacyjne: Bardziej szczegółowe wymagania odnoszące się do miejsc pracy, w których działają różne firmy, hierarchii kontroli, zarządzania zmianami, outsourcingu, zamówień i wykonawców.
 8. Ocena zgodności: Bardziej szczegółowe wymagania dotyczące procesu oceny, w tym utrzymania wiedzy i zrozumienia jej statusu zgodności.
 9. Przegląd zarządzania: Bardziej szczegółowe wymagania odnośnie danych wejściowych oraz wyników przeglądu.
 10. Działania zapobiegawcze: Zastąpione przez analizę ryzyka.
Korzyści z wdrożenia ISO 45001:
 • poprzez analizę kontekstu i stron zainteresowanych daje bezpieczeństwo, że właściwie zidentyfikowano wszystkie ryzyka dla pracownika i wszystkie osoby wizytujące Państwa firmę,
 • daje dowody dla klientów i instytucji zewnętrznych kontrolujących Państwa firmę, że dba się o właściwe warunki, bezpieczeństwo i środowisko pracy,
 • organizacja daje dowody zaangażowania w utrzymywanie i ciągłą poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • wdrożony system daje wewnętrzny spokój, że spełnione są wszystkie przepisy i wymagania prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • daje dowody zaangażowania w ochronę personelu i mienia,
 • podnosi standard pracy i bezpieczeństwo dla wszystkich pracowników oraz odwiedzających Państwa firmę,
 • zmniejsza ryzyko potencjalnych wypadków w miejscu pracy,
 • daje kartę przetargową do obniżenia kosztów ubezpieczeń.
home  |  oferta  |  szkolenia  |  wdrażanie  |  doskonalenie  |  referencje  |  artykuły  |  kontakt  |  Polityka Prywatności
 
 
"KaISO" Kazimierz Bujas
 
Bęczarka 111, 32-444 Głogoczów
tel: 12-373-63-74, kom: 607-984-502
NIP: 681-118-81-53 REGON: 357561779
© 2018 wszelkie prawa zastrzeżone

Informacja o ochronie danych osobowych.
Szanowny Użytkowniku! Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO"). W związku z powyższym informujemy o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu: 25 maja 2018 roku. Aby dostarczać coraz lepsze materiały informacyjne oraz usługi szkoleń, wdrażania i doskonalenia w zakresie systemów zarządzania ISO, potrzebujemy zgody na dopasowanie treści marketingowych do Twojego zachowania. Dbamy o Twoją prywatność. Nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili zgodnie z Polityką Prywatności. Proszę potwierdź niżej "Przejdź do serwisu", jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie przez „KaISO” Kazimierz Bujas i naszych Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych, zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie ze strony www.kaiso.pl (w tym danych zapisywanych w plikach cookies) w celach marketingowych i realizacji usług. Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać (więcej informacji w naszej Polityce Prywatności).

Przejdź do Serwisu lub Więcej Informacji
Informacja o RODO i Cookies
Szanowny Użytkowniku! Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO"). W związku z powyższym informujemy o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu: 25 maja 2018 roku. Aby dostarczać coraz lepsze materiały informacyjne oraz usługi szkoleń, wdrażania i doskonalenia w zakresie systemów zarządzania ISO, potrzebujemy zgody na dopasowanie treści marketingowych do Twojego zachowania. Dbamy o Twoją prywatność. Nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili zgodnie z Polityką Prywatności. Proszę potwierdź niżej "Przejdź do serwisu", jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie przez „KaISO” Kazimierz Bujas i naszych Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych, zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie ze strony www.kaiso.pl (w tym danych zapisywanych w plikach cookies) w celach marketingowych i realizacji usług. Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać (więcej informacji w naszej Polityce Prywatności).
Przejdź do Serwisu